2019.02.04  ZACIĘCIE DO OSTREGO CIĘCIA.

 

          Nic nie usprawiedliwia dokonania tak radykalnych cięć w koronach starych drzew, które przeprowadzono w alei Lipowej, Dębowej i wschodniej części parkowego zadrzewienia. Złamano elementarne zasady, które obowiązują przy wykonywaniu tego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych. Może warto w tym momencie niektóre z nich przypomnieć i zestawić z nieszczęściem, które dotknęło zabytkowy park w Mosznej. Bez znajomości przyrodniczego ''abecadła'' popełniane będą kolejne błędy, które ( ... właściwie ) już zaczynają się niebezpiecznie nawarstwiać, doprowadzając do stałej degradacji ekosystemu i obumierania zabytkowego drzewostanu.

 

800_Cicia_okadka.JPG

 

             Może to zbyt naiwne, aby w kontekście zabytkowego parku przywoływać technikę cięć stosowaną w przydomowych ogrodach i zestawiać, a nawet kwestionować, profesorską wiedzę specjalistyczną dendrologa ( ... i firm wykonawczych ) z praktyką skromnego, "gazetowego" magistra. Jednakże fakty, które rejestrujemy w naszym parku mówią, a właściwie krzyczą, same za siebie  -  ich zestawienie potwierdza jednoznacznie, że "uczennica (mgr ) zdecydowanie przerosła tutaj profesorskiego mistrza.       

          

800_Cicia_1.JPG


2018.03.13 RABATY NA IROKEZA - SŁOMA WYSZŁA Z BUTÓW 

 

 

800_Cicia_2.JPG

 ... najbardziej ucierpiała wiekowa aleja Lipowa, gdzie lipy wskutek radykalnych cięć już w pierwszym nawrocie utraciły w koronach 70 - 90 % aparatu asymilacyjnego.

 

Jak ciąć ?

 800_cicia_1.JPG

 

800_TK_Dziki_ogrd.JPG

( Tygodnik Krapkowicki )


ka_gplus497835728.jpg

Przykład autentycznej łąki kwietnej ( google + ) ... w Mosznej zjawisko niewyobrażalne !

 

 Naturalna łączka kwietna na obrzeżu stawu z Wyspą Wielkanocną ...

 ( ... latami formowany, naturalny, wielogatunkowy zestaw roślin ( kwiatów ) został zniszczony - łąkę przeorano i zamieniono w strzyżony trawnik ).

 

800__czka_1.JPG

2015.05.04  ( 12:12 )   Mniszek lekarski ...

 

800_czka_2.JPG

2015.05.04  ( 12:12 )  Dąbrówka rozłogowa, podagrycznik, sitowie, pałka wodna, trawy i turzyce ...

 

       Inwazyjna "zdziczała zieleń", potrafi opanować nawet wielkomiejskie bloki mieszkalne, zaspokajając naturalną ludzką tęsknotę za bliskim kontaktem z ożywioną naturą.

 

800_Blok_chwaciory.jpg

      W tym samym celu bywa również odwiedzana Moszna, gdzie dzisiaj przeżywamy potworny szok, wywołany bezmyślną dewastacją naturalnie uformowanych ( ... i podobnie wielopiętrowych ) zespołów roślin. W Mosznej, niestety, okaleczony parkowy drzewostan poraża rozmiarem ludzkiej bezmyślności ...

 

800_Czarna_wizja.JPG

2019.02.21  ( 11:41 )  -  Czarno to widzę ... sąsiedztwo alei Lipowej.

 

aleja_konarw.jpg

        ( fot. google + )

...co za brzydota ! Aż się prosi o "przycięcie" na wzór alei Lipowej w Mosznej.