2022.10.24  DOM DZIENNY, DOM NOCNY NOBLISTKI

 

       Współczesna turystyka przestaje polegać na zaliczaniu kolejnych i licznych atrakcji turystycznych, lecz poszykuje pomiędzy nimi związków oraz harmonii i piękna. Pałac w Mosznej - siedziba rodowa von Tiele-Winckler'ów jest wyjątkowo rażącym przykładem ignorancji podobnego punktu widzenia.  Największą satysłakcję daje zarządcom możliwość "zapalenia cygara studolarówką ..." .


800_Olga_01.jpg

Olga Tokarczuk, laureatka Literackiej Nagrody Nobla.

         Mistrzowska twórczość naszej Noblistki pomaga czytelnikom przekierować uwagę na zupełnie inny ( ... nowy - "multiperspektywiczny" ) sposób postrzegania i oceny rzeczywistości, barwnie opisując naturalną  ( historyczną ) ciągłość zjawisk, dostrzegając w niej zawiłe ( ''detaliczne'' ) związki przyczynowo - skutkowe. Okazuje się, że losy rodziny von Goetzen'ów i von Tiele-Winckler'ów przebiegały w swej historycznej przestrzeni  po niemal bliźniaczych trajektoriach ... .

       Autorka zamieszcza doskonałe opisy zasad, praktyki funkcjonowania oraz mentalność wyższych sfer w odniesieniu do posiadanego majątku oraz zajmowanej pozycji społecznej. Kluczową okazuje się budowa i rozbudowa siedziby rodowej, pełniącej najważniejszą, reprezentacyjną funkcję ( ... stąd nacisk na jej wyszukaną architektoniczną formę, dopełnioną urokiem ogrodowego otoczenia ).


       W całość obrazu idealnie wpisuje się przykład pijanego drwala, który mógłby swobodnie symbolizować aktywność i mentalność zarządzających obecnie Zespołem Pałacowo-parkowym w Mosznej. 


800_Paac_10.JPG

800_Paac_01.JPG

800_Paac_02.JPG

800_Paac_03.JPG

800_Paac_04.JPG

800_Paac_05.JPG

800_Paac_06.JPG

800_Paac_07.JPG

800_Paac_09.JPG

800_Paac_11.JPG

800_Czowiek_z_pi_01.JPG

800_Czowiek_z_pi_02.JPG

 

2017.08.30 WYDŁUBYWACZE PEREŁ

2018.03.06 PRZERAŻONY SYLWAN