Sosna czarna (Pinus nigra) podbiła Amerykę Północną bez jednego wystrzału. Opanowała zarówno okolice  Wielkich Jezior jak i północno zachodnią część USA, ulegając powoli procesowi naturalizacji. Dla czarnej społeczności mieszkańców USA proces ten okazał się o wiele bardziej rozłożony w czasie i ogólnie ... skomplikowany, chociaż też zakończony nie mniejszym sukcesem  ... w BIAŁYM (!)  Domu . W  Mosznej rośnie zaledwie kilka egzemplarzy tego gatunku,  głęboko ukrytych na dnie  Ciemnej Doliny, dlatego też sosna czarna jest tutaj prawdziwie  ...

moszna zamek stadnina koni rowery parking

 

 

 

 

 

 

 

... "białym krukiem" . Zaliczana jest do  gatunków  długowiecznych ( żyje do 500 lat ), a więc  jest spora szansa na to, że obejrzą ją jeszcze następne pokolenia. moszna zamek stadnina koni rowery parkingDolinę tworzy naturalne obniżenie terenu, przecięte groblą (drogą), obejmującą północną część stawu kąpielowego ( Badehaus ), przy Bukowych Wrotach. Dolina jest rzeczywiście ciemna, chociaż na jej szczególny klimat, nastrój, większy wpływ mają otaczające ją potężne , czerwonolistne buki oraz dęby czerwone, niż rosnące tu czarne sosny. Na niewielkiej przestrzeni trafimy jeszcze na dodatkowe towarzystwo : sosny wejmutki, choiny kanadyjskiej, które stanowią "amerykańskie" dopełnienie tej niepowtarzalnej biogrupy roślin.

       Sosna czarna jest gatunkiem południowo-europejskim, występującym w pasie od Maroka i Hiszpanii, poprzez Pireneje, Alpy, południowe Karpaty, aż po Krym, stąd też jej zróżnicowanie na cztery podgatunki : sosna czarna pirenejska, korsykańska, austriacka i krymska. Można założyć, że ta w Mosznej jest podgatunkiem austriackim - Pinus nigra subsp. nigra. Jest  niezwykle odporna na zanieczyszczenie moszna zamek stadnina koni rowery parkingprzemysłowe środowiska, zasolenie gleby oraz suszę, dlatego też często bywa sadzona w strefach występowania podobnych zagrożeń. W Mosznej, pomimo braku zanieczyszczeń, widać, że niektóre egzemplarze chorują, opanowane przez hubę oraz wskutek systematycznego nacisku przez konkurencję z zewnątrz -  zbyt bliskie sąsiedztwo innych drzew powoduje  stałą deformację koron oraz ich powolne "skracanie" wskutek ograniczonego dostępu do światła .  Do Polski sosnę czarną sprowadzono w 1759 roku, natomiast kiedy trafiła do Mosznej, trudno powiedzieć, chociaż  rosnące tu egzemplarze mają z pewnością ponad 100 lat.

moszna zamek stadnina koni rowery parkingSosna czarna jest rośliną umieszczoną w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych w grupie gatunków niższego ryzyka ( kategoria zagrożenia : LC ) .