Warszawscy studenci, po krótkim pobycie w niedzielę ( 02.10.11), powrócili już do stolicy, by w poniedziałek rozpocząć nowy rok akademicki na swoich uczelniach  (Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet i Politechnika Warszawska). Przyjazd był okazjonalny, ale wrażenia i bagaż doświadczeń zabranych ze sobą do Warszawy, nadspodziewanie cenny i obfity ...

 

Wybór szlaku przed wyjazdem w teren  ( niezwykle przydatne okazały się mapy... 

... dostępne na terenie Zielonego Parkingu oraz wydane przez B.M. Dublet plany i widokówki ...

 Pałac hrabiego oraz całe jego otoczenie, obejmujące zabudowania gospodarcze, park, pola i lasy wypełniające krajobraz, zrobiły na naszych gościach imponujące wrażenie.

 Hrabia budując rodzinną rezydencję, niewątpliwie realizował plany, które świadczą o jego niepospolitej wyobraźni, wiedzy oraz wysokim poziomie wyrobionej wrażliwości estetycznej, reprezentującej cechy człowieka młodego, inteligentnego, wykształconego i  otwartego na świat oraz rzutkiego, w realizacji założonych celów.

Rozpoznanie treści przesłania hrabiego, zakodowanego w  pięknie architektury, otoczenia dzikiej oraz zagospodarowanej ręką człowieka, przyrody, okazało się dla młodych bardzo łatwe do rozpoznania i zdefiniowania.

Długo nie mogli uwierzyć w realizację, zaplanowanej z zimną krwią, destrukcji całego założenia pałacowo - parkowego, zupełnie bezsensowną  inwestycją szpitalną. Temat ten będzie miał więc kolejny raz okazję  przewinąć się przez katedry kilku czołowych polskich uczelni.

 Widać było bardzo wyraźnie, że nawet stary hrabia, w dzisiejszym młodym pokoleniu, o wiele łatwiej znalazłby pełne zrozumienie dla swych architektonicznych wizji, oraz pełne ich poparcie i obronę, niż za biurkami marszałkowskiego urzędu. 

 

 

 

 

 

 

CZERWONA HONDA ZROBIŁA NAJWIĘKSZE WRAŻENIE.

Studenci skorzystali z  możliwości wypożyczenia rowerów oraz dostępnej na miejscu szczegółowej informacji turystycznej.

Zastosowane przy wyborze roweru kryteria studentek były niedefiniowalne, ale dominowała zdecydowanie ocena strony praktycznej pojazdu ( wygoda w prowadzeniu oraz pojemny  i bezpiecznie dopięty kosz ).

... ruszyli .

Powrót nastąpił późnym popołudniem i zakończył się krótkim spotkaniem z prezentacją wielu studenckich, cennych i bystrych obserwacji oraz wymianą  uwag - istnieje spora szansa, że grupa studentów, może nawet w poszerzonym gronie,  jeszcze  nas nie raz odwiedzi...

... czy akurat takim środkiem lokomocji, trudno przewidzieć ( zdjęcie lotniarza nad pałacem, wykonano w sobotę 01.10.2011r.)  Mimo wszystko, jednak polecałbym ... rower...