Ciągle jest jeszcze szansa, aby w Mosznej, na terenie obecnego stawu Badehaus ( w dyspozycji Stadniny Koni  ) powstało jedno z najnowocześniejszych,  ekologicznych, najczystszych i najzdrowszych  kąpielisk publicznych, które przebije swą oryginalnością, a przede wszystkim jakością oferty i pakietem usług, wszystkie podobne obiekty w całej okolicy.

 

 

 

Czystość wody, patrząc na zdjęcie ( powyżej ), byłaby porównywalna, podobnie temperatura ... , jak również i plaża z płukanymi frakcjami piasku i żwiru ... do wyboru,  tylko fale mogłyby być nieco niższe, natomiast szalona radość dzieciaków byłaby już ... 

... niemożliwa do porównania w żadnej skali. 

Całość przedsięwzięcia mogłaby mieć miejsce w obrębie odkrytej częściowo przestrzeni  parku w zacisznym kącie łąki - przesieki, prowadzącej od strony dawnych, pałacowych ogrodów do wspomnianego stawu w kształcie dorodnego rogala. Miejsce jest oddzielone od nieszczęsnego pawilonu dla nerwowo chorych,  pasmem zadrzewień alei Lipowej oraz wiekowego, leśnego starodrzewia.

 

 

Miejsce jest położone centralnie z  łatwym dostępem ze wszystkich stron. Posiada bezpośrednie  połączenia komunikacyjne ( spacerowe, dojazdowe ) zarówno z siecią dróg parkowych, jak i otaczającym kompleksem leśnym.  Otoczenie starodrzewia gwarantuje umiarkowane ruchy powietrza, tworząc swoiste, ciepłe,  mikroklimatyczne zacisze, co zawsze sprzyjało bardzo szybkiemu nagrzewaniu się wody. 

 Pierwsze stawy kąpielowe powstały w latach 80. XX wieku w Niemczech. Obecnie są coraz popularniejsze w Europie Zachodniej. Budowane są nie tylko jako obiekty prywatne, ale również kąpieliska publiczne. W Polsce budowane są co prawda od przeszło 20 lat, głównie jako obiekty  prywatne, ale nie jest ich zbyt wiele. Szkoda, bowiem budowa ekologicznego basenu jest zwykle tańsza, koszty eksploatacji dużo niższe, a utrzymanie wymaga mniej wysiłku


 

1 - kierunek zasilania wodą z kanałów parkowych ( czarne strzałki ).

2 - rozdzielenie kierunków przepływu.

3 - strefa filtracji roślinnej.

4 - strefa regeneracyjna.

5 - strefa kąpielowa.

6 - kierunek przepływu wody do regeneracji ( strzałki żółte i czerwona ).

Zasada działania
O ile w konwencjonalnych basenach poprzez dodatek chloru likwiduje się życie organiczne i giną powodujące nieprzezroczystość wody glony (indykator stężenia związków biogennych), to w stawie kąpielowym dąży się do eliminacji biogenów wykorzystując konkurencje o związki odżywcze między glonami a roślinami bagiennymi oraz zjawiska sorpcyjne w złożu filtra. W basenach konwencjonalnych usuwane są zatem głównie skutki zanieczyszczeń, nie zaś przyczyny jak w systemach naturalnych, gdzie zamiast chemii i chloru stosuje się wydajne filtry roślinne z dodatkiem specjalnie dobranych minerałów aktywatorów oraz kultur bakteryjnych, które czyszczą cyrkulującą wodę. Również redukcja bakterii coli na prawidłowo zaprojektowanych filtrach jest bardzo efektywna, tak że wymagane przepisami normy są z dużym zapasem spełniane. Zamiast chemii i chloru stosuje się odpowiednio skonstruowane osadniki i filtry roślinne z dodatkiem specjalnie dobranych minerałów oraz aktywatorów, które czyszczą cyrkulującą wodę.


Warto zapoznać się ze stawem Badehaus nieco bliżej.


Jesienne lustro wody,

-  staw Badehaus jest skrajnie położonym rezerwuarem wody dla zabytkowego parku w Mosznej, bezpośrednio włączonym w system stabilizujący zaopatrzenie w nią kanałów parkowych, lecz jego zasilanie w wodę, polega wyłącznie na gromadzeniu i wykorzystywaniu jej okresowego nadmiaru w systemie, 

 

 

Pojedynczy konar wyrzucony na brzeg.

-  staw, chociaż jest zbiornikiem przepływowym, nie jest położony na szlaku cieków wodnych zaopatrujących kanały parkowe w wodę -  poziom gromadzonej w nim wody, jest w pierwszej kolejności zależny od poziomu wody w kanałach,
 

Charakterystyczny rzut na Badehaus z czerwieniejącym, amerykańskim dębem błotnym.


 - jeśli w kanałach parkowych, tak, jak ma to miejsce obecnie, zabraknie wody, nie ma żadnej innej możliwości jej uzupełnienia z innego kierunku zasilania - położenie stawu Badehaus, to ślepy zaułek,

 

Badehaus od strony plaży.

- układ hydrologiczny parku znalazł się obecnie  w szczególnym potrzasku, w związku z długotrwałą suszą oraz realizowaną, fatalnie zlokalizowaną inwestycją szpitalną ( budową pawilonu na symetrycznie położonym stawie Hubertus ), która wymaga stałego osuszania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie parku, co praktycznie  wyklucza możliwość pojawienia się nadmiaru wody w systemie, która mogłaby zostać odprowadzona do stawu Badehaus.

 

Charakterystyczne, naturalne obrzeże stawu Badehaus.

- nawet po intensywnych opadach, które umożliwiłyby całkowite wypełnienie stawu wodą, stałe osuszanie terenu wokół pawilonu, połączone z równoczesnym wysysaniem wody z kanałów, bardzo szybko doprowadzi do sytuacji,w której woda w stawie Badehaus będzie zalegiwała bez wymiany przez dłuższe okresy czasu, co doprowadzi do jej kompletnej, biologicznej degradacji.

 

Rower jest stałym elementem kompozycji w mikrokrajobrazie Mosznej, podobnie jak na obrzeżu stawu Badehaus.

      Zarysowana sytuacja jest bezpośrednim skutkiem nieprzemyślanej decyzji inwestycyjnej, której
konsekwencje będzie z czasem ponosić coraz szersze grono mieszkańców Mosznej, a problem degradacji stawu Badehaus jest jednym z pierwszych i najbardziej czytelnych przykładów.

 

Tematów rowerowych nigdy za wiele.

Praktycznie teren parku, lasu oraz najbliższej okolicy, najwygodniej jest zwiedzać przy użyciu tego, niezawodnego sprzętu (  "P" na zielonym ).

 

Niemal na całej powierzchni stawu dominuje Grążel żółty, bączywie (Nuphar lutea) – gatunek byliny wodnej z rodziny grzybieniowatych.


Pień w otoczeniu kwitnących grążeli.


Grążel, wieczorem.

 

Na powierzchni stawu można spotkać również  Grzybienie białe (Nymphaea alba L.), zwyczajowo nazywane także nenufarem lub lilią wodną – gatunek byliny z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae).


Obrzeże stawu jest wyjątkowo zasobne i przebogato urozmaicone roślinnością, typową dla tego środowiska w doskonałej, reprezentacyjnej formie, co świadczy o  zrównoważonym bogactwie całego ekosystemu  ( należałoby również przynajmniej wspomnieć o wyjątkowo dorodnych egzemplarzach ryb, które udawało się tutaj złowić miejscowym wędkarzom ).


Od strony stawu widoczny jest pałac w otoczeniu parkowego starodrzewia.


 

Wieczorem, im bliżej, tym wyraźniej zarysowują się renesansowe kształty zachodniego skrzydła.


Pełny, wieczorny relaks.


Pałac późnym wieczorem - ze stawu Badehaus wyjechali ostatni wędkarze.


 Propozycja zainwestowania w ekologiczne kąpielisko nie może być rozważana w oderwaniu od całego hydrosystemu, którego najważniejszym ogniwem jest zabytkowy park wraz ze zbuforowany układem stabilizującym poziom wody parkowych kanałach. Wydzielenie samego stawu Badehaus i rozwiązania "punktowe" mogą okazać się podobnie bezsensowe jak budowa pawilonu "ALKATRAZ" na stawie Hubertus. Zbiorniki i cieki wodne tego układu są obecnie w dyspozycji nie tylko administracji pałacu, lecz również Stadniny Koni w Mosznej oraz Nadleśnictwa Prószków. Bazą do podobnego przedsięwzięcia powinno być opracowanie naukowe obejmujące cały system, tym bardziej, że wybudowany pawilon doprowadził do jego kompletnej, funkcjonalnej dewastacji. 

 

Fotoreportaż z 11.11.12r. ( poniżej ).


Po raz pierwszy, od wielu miesięcy, śluza wskazuje na odpowiedni  poziom wypełnienia wodą kanałów.

 

Mielenie błotnej ciapy w sąsiedztwie budowanego parkingu.

 

"Ostatni Mohikanie" - smutne resztki po bezcennej, wiekowej biogrupie wierzby kruchej - stały i wysoki poziom wód gruntowych oraz bagienna, organiczna gleba, plus gliny i iły z podłoża stawu Hubertus, nie pozwalają na szybkie odprowadzanie wody gruntowej i opadowej.

 

Woda zalała nawet już rozpoczętą budowę chodnika spacerowego - w tym miejscu naprawdę, ponad rok temu, pluskały się radośnie, pomiędzy trzcinami, dzikie kaczki ( ... wątpię, by wykonawcy chodnika byli obecnie równie szczęśliwi ).

 

 Widać wyraźnie, że teren wokół pawilonu jest stale zalewany wodą, którą trzeba na bieżąco pompować do granicznego rowu.

 

Kłopoty wykonawcy mają  jednoznaczną wymowę - to miejsce powinno pozostać nadal w dyspozycji natury a nie zawłaszczone przez barbarzyńską, odczłowieczoną "cywilizację".