Zdecydowanie, zupełnie odrębnym elementem projektu budowy pawilonu ALKATRAZ, na stawie Hubertus w Mosznej, jest jego strona techniczno - wykonawcza. Pomysłodawcy i projektanci mogli sobie jeszcze dowolnie szastać wyobraźnią i manipulować każdym, nawet najbardziej fantazyjnym rozwiązaniem, odnajdując zawsze jakieś teoretyczne wyjście z sytuacji.

W znacznie gorszej sytuacji znalazł się wykonawca, który  już w chwili rozpoczęcia budowy powinien ruszyć z miejsca, stając na twardym, pewnym  gruncie, gdy tymczasem  akurat w tym miejscu, gdzie powinien natrafić na grunt stabilny, zastał bagno.

Zaangażowanie odpowiednich środków finansowych i technicznych pozwala dzisiaj na realizację jeszcze bardziej skomplikowanych przedsięwzięć, a więc i w tym przypadku zadanie zostanie wykonane, tylko ciągle brak przekonującej odpowiedzi na pytanie :  po co ?

Przedsięwzięcia jest bezcelowe i absurdalne a jego koszt, to równowartość wybudowania pod klucz osiedla około 40. domków jednorodzinnych.

Pawilon przypomina kanciaste pudełko po papierosach,  rzucone w krzaki przez marnego turystę, który zamiast je uprzątnąć, próbuje przystrajać w kwiatki, aby zwyczajny śmieć sprzedawać naiwnym, jako atrakcję turystyczną.

Zainteresowanie inwestycją dotyczy bardzo wąskiej grupy osób i stąd niewielkie zainteresowanie, cisza medialna i znikomy odzew społeczny, co też cały czas sprzyjało i nadal sprzyja dalszej, niczym nie zakłóconej  realizacji tego przedsięwzięcia. Pułap podejmowanych decyzji nie przekracza, w tym przypadku,  poziomu województwa. Władze centralne, zapoznane z sytuacją, nigdy nie zdecydowały się na wypracowanie w tej sprawie własnego stanowiska, np. powołując niezależną komisji ekspercką - uznając za w pełni wiarygodne ekspertyzy wykonywane na zlecenie marszałka ( który zlecał, płacił i stawiał wymagania ). Niektóre z tych opinii i ekspertyz zawierają w swej treści sporo istotnych uwag i zastrzeżeń, czy nawet elementów autorskiej asekuracji, co jednak nie przeszkadzało kontrolującym uznawać je za rzetelne. 

Na wyspie, zaledwie 100 m od pawilonu.

Tym sposobem projekt biodewastacji wschodniej części zabytkowego parku w Mosznej został niemal bez zastrzeżeń zaakceptowany i obecnie jest nadal, uporczywie i  metodycznie realizowany. 

Degradacja gleby oraz wyrywanie podszytu pod budowę chodnika w zabytkowym parku.

 Po sprzedaży Stadninie Koni Moszna alei Kasztanowej, która stanowiła odcinek głównego, honorowego traktu, prowadzącego do pałacu od strony Bramy Gladiatorów oraz wybudowaniu odrębnej, oświetlonej drogi z chodnikiem,  prowadzącego do pawilonu "ALKATRAZ", posiadłość została przez urzędników ostatecznie rozbita, okaleczona, podzielona i na  stałe skażona dysfunkcją.

Podział spowodował wyodrębnienie czterech stref ( nazwy robocze ) o zdecydowanie odrębnym przeznaczeniu : 

 

PSYCHODROM, prowadzący od trasy 409 ( Krapkowice - Prudnik ) do pawilonu ALKATRAZ.


1. Leczenie nerwowo chorych - "Psychodrom", obejmuje drogę dojazdową z trasy 409 wraz z pawilonem i zdewastowanym, wschodnim obrzeżem parku.

 

2. Rozrywka - "Sexodrom", czyli pałac z najbliższym otoczeniem oraz jego częścią ogrodową z basenem i fragmentami zadrzewienia, wzdłuż alei Lipowej,  wraz z kanałami  ( nazwa pokrywa się z prostym skojarzeniem tego miejsca i jego powszechnie znaną, dotychczas nieoficjalną funkcją, a więc istnieje już źródło inspiracji osadzone w tradycji, wystarczy tylko z niego zaczerpnąć).
3. Sport jeździecki - "Hipodrom", obejmuje aleje : Kasztanową i Dębową (gminną) wraz hipodromem oraz przedpodwórzem pałacowym ( Stadnina Koni Moszna ),
4. Turystyka i rekreacja - "Badedrom", to szlak prowadzący zachodnim obrzeżem stadniny, oraz przesieką od strony pałacu w kierunku stawu Badehaus, jak również sam staw wraz z zachodnią częścią  parku oraz cmentarzyk i cały północny kompleks leśny.

ALKATRAZ od strony południowej - rozlewisko wody na terenie zasypanego stawu, porośniętego trzcinami.

Stare, brzydkie, biedne, chore i biedne, na pierwszym planie, natomiast w głębi :  młode, piękne, zdrowe i bogate ( takie przynajmniej może sprawiać wrażenie ).

Jeśli chodzi o moją przyszłość, to uprzejmie dziękuję !