Ogłoszony przez opolskiego marszałka konkurs na program funkcjonalno - użytkowy dla zespołu parkowo - pałacowego w Mosznej, okazał się jawną demonstracją niemocy na przedstawienie  własnej wizji, lub przynajmniej, poprawnie zorganizowanej, technicznej prezentacji posiadanych zasobów oraz zakładanych ( wariantowo ) sposobów ich wykorzystania i możliwych do wytyczenia ( na tej bazie ) nowych kierunków rozwoju.
Cóż to za zarządzający, który nie wie co posiada, a więc nie może mieć również zielonego pojęcia, jak swe zasoby ogarnąc, wycenić, a tym bardziej, w jaki sposób je wykorzystać ...

 

Zastanawiające jest uczestnictwo w Komisji p. Ryszarda Wilczyńskiego ( Wojewody Opolskiego ), który reprezentuje w tym miejscu administrację państwową  i  bez żadnych zastrzeżeń przystaje na zastosowanie tak marnej i naiwnej porocedury w niezwykle poważnym, wrażliwym i kluczowym dla regionu projekcie.

 

Komisja Konkursowa została powołana i ukonstytuowała się, dnia  05 lipca 2007 r.
Drugie posiedzenie Komisji Konkursowej miało miejsce, dnia  02 sierpnia 2007 r.

Podczas II. posiedzenia poddano ocenie dwie prace zgłoszone do konkursu na program funkcjonalno - użytkowy dla zespołu parkowo - pałacowego w Mosznej :

1. " Hotel Pałacowy i Golfowy Moszna ",  opracowany przez  " Grupę Autorów - 0007 "   ( brak daty ).

2. " Koncepcja racjonalnego wykorzystania zespołu parkowo - pałacowego w Mosznej", opracowana przez OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu we Wrocławiu ( 21.06.2007r. ) - Centrum Spa Pałac Moszna.

 

Konkurs pozostał bez większego odzewu ( zgłoszona tylko dwie prace ), co może być zaskoczeniem, ponieważ jego tematyka była niezwykle ambitna, a dla zwycięzców ustalono nagrody ( brak informacji o tym komu i za co je przyznano oraz w jakiej wysokości ).

Ogłoszenie konkursu może jednak tylko z pozoru świadczyć o braku urzędniczego pomysłu na sposób zagospodarowania pałacu i jego otoczenia oraz zapewnienie ciągłości prowadzonych w nim (dotychczas) usług medycznych.


W rzeczywistości, dużo wcześniej powstał plan przejęcia terenu w obrębie zabytkowego parku, na którym położony jest staw Hubertus, przeznaczony od wielu lat do rekultywacji, jako ważny zbiornik wyrównawczy, stabilizujacy poziom wody w kanałach parkowych.


O wybudowaniu, dokładnie w tym miejscu, nowego szpitala dla nerwowo chorych, chodziły pogłoski już od dosyć dawna, lecz bardzo niewielu dawało im wiarę, ponieważ tak bezmyślna lokalizacja wydawała się być zupełnie nieprawdopodobna. Konkurs pełnił więc jedynie funkcję "zmyłki" - taktycznej zagrywki, która pozornie sprawiała wrażenie otwartości inwestora na zewnętrzne opinie oraz chęć skorzystania z podpowiedzianych rozwiązań, gdy tymczasem strategiczne decyzje zostały podjęte o wiele wcześniej i daleko ponad głowami najbardziej zainteresowanych nimi, mieszkańców Mosznej.

Sposób powołania komisji konkursowej, jej regulamin, skład oraz sposób funkcjonowania i zakres podejmowania decyzji, potwierdza jednoznacznie, że była ona jedynie manipulacyjnym narzędziem o bliżej nieokreślonych możliwościach decyzyjnych w sprawach inwestycji szpitalnej oraz pałacowej w Mosznej.

Np. krytyka zaprezentowanych rozwiazań przez dr Zygmunta Więcka - twórcy i wieloletniego dyrektora Centrum Terapii Nerwic,  już na pierwszym posiedzeniu powołanej komisji, spowodowała, że o terminach kolejnych spotkań nie był już nigdy więcej informowany .

 

Inicjatorem i odpowiedzialnym zarzadzajacym przedsiewzięciem był Marszałek Województwa Opolskiego, p. Józef Sebesta, jak również Sejmik Województwa Opolskiego, który zatwierdzał jego wnioski i propozycje.

 

IV kadencja (2010-2014)

Władze Sejmiku
Kluby radnych[9]

Marszałek Józef Sebesta rezygnuje ze stanowiska

Trybuna Opolska, dnia  28 października 2013, 11:15

 

Tym sposobem, dla następcy J. Sebesty, pozostały w Mosznej bardzo twarde orzeszki do zgryzienia.