2021.03.18  ZABAWA WODĄ ,TO NIE PRZELEWKI !


        Od lat  park balansuje na antypodach, pomiędzy śmiercią z pragnienia a losem topielca. Latem przez kanały parkowe można było przechodzić suchą stopą, natomiast obecnie woda podsiąka, tworząc rozlewiska w starych drzewostanach, które nie mają najmniejszych szans na adaptację do nowych warunków. Wodę sztucznie spiętrzono powyżej dotychczasowego poziomu, który był od lat umowną normą z którą zdążyła się już oswoić cała parkowa roślinność.

        Drzewo nie jest wielbłądem, więc nie potrafi napić się wody na zapas. Jej poziom powinien zostać przywrócony do normy na długo przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, aby nie doprowadzić do przyduchy korzeni i obumierania cennych fragmentów parkowego drzewostanu.

 

800_Paki.JPG

2021.03.02  ( 18:04 ). Staw Badehaus - pałka wodna ''rzucona'' na głęboką wodę.

 

800_Trzciny.JPG

 2021.03.02  ( 18:08 ). Staw Badehaus, nie potrafił pomieścić nadmiernie spiętrzonej wody, więc miejscami wystąpił z brzegów. Woda zalała niżej położoną ścieżkę spacerową wokół stawu, zrównując swój poziom z kanałami parkowymi.

 

800_Badehaus_przepust_1.JPG

2021.03.02  (18:03 ).  Staw Kalusznik. Otoczenie przepustu wskazuje jednoznacznie, że ktoś tutaj z blokadą poziomu wody wyraźnie przesadził. Wierzby i olchy czarne ( ... biorąc pod uwagę specyfikę właściwości ich korzeni ), mogą sobie w tej sytuacji jeszcze jakoś poradzić, znacznie gorzej wyjdzie na tym cała reszta.


800_Badehaus_przepust_2.JPG

2021.03.02  ( 18:04 ).  Woda właściwie już szuka sposobu ominięcia przepustu i z pewnością taką drogę sobie znajdzie w przypadku gwałtownych opadów. Pozostawiony prześwit w przepuście jest zbyt wąski, aby poradzić sobie z nagłym przyborem wody. Bardzo łatwo może być zablokowany przez pływające resztki wodnej roślinności.

 

800_Badehaus_bobry_3.JPG

2021.03.02  ( 17:56 ).  Zdestabilizowany poziom lustra wody zmusił bobry do wyprowadzki poza tereny parkowe. Ślady ich bytności jednak pozostały ... .

 

800_A_Woda_kanay_6.JPG

2021.03.10  ( 14:11 ).  Drastycznie podniesiony poziom wody w stawie Kalusznik  zrównał się z poziomem wody w kanałach parkowych, tworząc wspólne "lustro", łącznie ze stawkiem wokół Wyspy Wielkanocnej. Stworzono sytuację odwrotną w zestawieniu z ideą hydrosystemu, gdzie kanały parkowe nadmiarem wody zasilały staw Kalusznik, poprzez stabilizujący przepust pod tym właśnie mostkiem.


800_Woda_kanay_2.JPG

2021.02.28  ( 13:25 ).  Na głównym przepuście ( ... za pomnikiem hrabiego ) również dołożono zastawek i celowo podniesiono poziom przelewu, stabilizując chory układ, który doprowadza do nadmiernego podsiąkania gruntu i zabagnienia terenów parkowych ( ... najdotkliwiej odczuwanym w "depresyjnej" części północno - wschodniej ). Potężne dęby osadzone w rozmiękłym, plastycznym gruncie, są wyjątkowo podatne na wywroty i mamy już tego zjawiska autentyczne przykłady.

 

800_Woda_kanay_1.JPG

 2021.02.28  ( 13:21 ).  Trudno wyobrazić sobie większe nieszczęście parkowego starodrzewia, jak gwałtowne i ponadgraniczne wahania  poziomu wód gruntowych.

 

800_Woda_kanay_4.JPG

2021.02.28  ( 13:47 ).  Gdy ruszy wegetacja, dojrzały dąb będzie w stanie ''wypić'' dziennie nawet 500 litrów wody. W normalnych warunkach jest to woda pochodząca z wiosennych opadów i roztopów, która bardzo szybko znika, umożliwiając korzeniom dostęp do atmosferycznego tlenu. W naszym przypadku nie będzie to wcale takie proste, ponieważ każdy ubytek wody w glebie natychmiast uzupełnią rezerwy z przepełnionych kanałów.

 

800_Woda_kanay_5.JPG

2021.03.21  ( 14:56 ). Poziom wód gruntowych zdążył się ustabilizować na głębokości ok. ... 15 - 20 cm. Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą okazać się dla parku tragiczne.

 

800_Rw_pod_kabel.JPG

2021.02.28  ( 13:19 ).  Rów pod kabel oświetleniowy na bocznej ścieżce ( ... poniżej : stopień wypełnienia wodą ).

 

800_Mokry_doek.JPG

2021.02.28  ( 13:19 ).  Woda gruntowa jest już na głębokości ok. 20 cm - następuje błyskawiczna degradacja gleby wskutek długotrwałego zalewania wodą z przepełnionych kanałów. W tym rowie będzie się pluskał  kabel elektryczny, zasilający latarnie ... , więc nic dziwnego, że ...  napięcie rośnie !

 

800_luza_na_sucho_A.JPG

 2019.08.14  ( 11:28 ). Przez kilka poprzednich lat kanały parkowe w okresie letnim wysychały kompletnie ( ... zastawka u zbiegu kanałów za pomnikiem hrabiego Huberta ). Był to idealny moment, aby kanały wyczyścić i pogłębić "na sucho",  zwiększając ich pojemność ( ... a tym samym konieczną rezerwę wody ) na poziomie znacznie niższym i bezpiecznym dla starodrzewia. Byłaby też szansa na odnowienie i konserwację zmurszałej i zardzewiałej zastawki, łącznie z opracowaniem dokumentu na wzór operatu wodno - prawnego, który określałby jednoznacznie zasady gromadzenia i rozprowadzania wody w ciekach oraz zbiornikach wodnych na terenie całego kompleksu pałacowo - parkowego, wraz z jego otoczeniem ... .

 

800_lipna_podpora.JPG

2021.03.02  ( 17:58 )  Staw Badehaus. Walka o przetrwanie. Stara wierzba podtrzymywana przy życiu przez dwie lipy z młodszego pokolenia ( ... tzw. "lipna podpora" ). Gdyby tego rodzaju biogrupa drzew  rosła na terenie "zamkowym" już dawno nie byłoby po niej najmniejszego śladu. Nieopodal rósł również amerykański cypryśnik błotny ... , niestety, gdy zrzucił kiedyś igliwie na zimę ( ... co jest cechą charakterystyczną dla tego gatunku ), potraktowany został jako tzw. posusz i został ... wycięty. Nadal mamy wielu wiernych kontynuatorów podobnie barbarzyńskiej tradycji.


800_Podpora_z_lip.JPG

============================================================

... i na koniec trochę z innej ( ... starszej ) beczki :

2012.11.08 TURYSTYKA ZDROWA - MASOWA, czy CHORA - NERWOWA.