Rusza zapowiadany "remont" ( nazwany ostatnio ... "rewitalizacją" ), zabytkowego parku w Mosznej. Artykuły z Nowej Trybuny Opolskiej i Tygodnika Krapkowickiego, dotykają tego samego tematu, ale w zupełnie różnych miejscach. Przywrócenie dawnej formy przestrzennej tego zadrzewienia jest dzisiaj z wielu względów niemożliwe, natomiast dewastacja  dojrzałego drzewostanu z punktu widzenia fitosocjologii jest nieomalże pewna.

 

Pikny_1.JPG

Pikny_2.JPG

Pikny_3.JPG

Pikny_4.JPG

Tygodnik Krapkowicki, 17 listopada 2015r. Nr 46 ( 915 ).


Lipa_ywa_1.JPG

 

800_Strumyk_dziki_raneczniki.jpg

fot.Google+

Na obrzeżu strumienia też rosną różaneczniki i wydaje się, że nawet zalegający od lat pień wywróconego drzewa w najmniejszym stopniu nie burzy przepysznej kompozycji tego obrazu. To oczywiste, że taki stan rzeczy trudno odnieść wprost do układu przestrzennego zabytkowego parku, natomiast w moim przekonaniu, właśnie tego rodzaju obraz przyrody, ukształtowanej zamysłem mądrej, Boskiej Natury, powinien stanowić inspirację dla wszelkich pomysłów na "remont" parku w Mosznej. Przywrócenie jego pierwotnej formy jest już dzisiaj niemożliwe, natomiast każda tego rodzaju próba  nie tylko zakończy się niepowodzeniem ( ... i marnotrawstwem  środków ), lecz zniszczy ostatnie elementy naturalnego i deficytowego piękna, które przyroda zdążyła do dzisiaj sama wytworzyć i zachować.

 

800_Park_mostek.JPG

Oznakowane wiązy do wycięcia.

 

2_x_400_A_Wizy_oznak..JPG

B

2_x_800_A_Wizy_obalone.JPG

Po egzekucji.

 

 

800_A_para_wydmuszek.jpg

Google +  ( Barat Gaz )                                                                   Aleja Lipowa  ( A.M. )

Istnieją w świecie kręgi kulturowe, gdzie dojrzały pień drzewa obdarzony jest  pełnym szacunkiem, czy wręcz uwielbieniem, jak również i takie, subkulturowe "krążki", jak w Mosznej,  które ...

 

800_A_zwoki_wydmuszki.JPG

... w podobnej sytuacji, bez najmniejszych skrupułów, zastosują i natychmiast usprawiedliwią nawet najbardziej prymitywną i makabryczną formę eutanazji.