2022.02.08  MOSZNA - ZAPASY W BŁOCIE

 

        Naiwnym mogłoby się wydawać, że oczyszczenie parkowych kanałów będzie polegało na otwarciu przepustów, zastawek, spuszczeniu wody, odsączeniu jej resztek z przydennych osadów oraz ich wybranie i usunięcie. Jednakże akurat w tym przypadku zastosowano rozwiązanie absolutnie  innowacyjne, polegające na mieszaniu osadów ( głównie organicznego szlamu ) z wodą oraz wypchnięciu powstałej w ten sposób gęstej brei ( ... przez główną zastawkę ), w sieć rowów melioracyjnych, poza strefą ''zamkową''. Będziemy więc mieli, po udanym zabiegu, krystalicznie czystą wodę w kanałach parkowych oraz zamuloną sieć rowów melioracyjnych, którą kiedyś trzeba będzie udrożnić. Jakoś wątpię, aby czyściciele kanałów poczuwali się do obowiązku wykonania tych dodatkowych prac poza kontraktem. Pozostaje więc tylko zaangażowanie miejscowej spółki wodnej, która oczyści rowy na koszt właścicieli okolicznych gruntów.

... fragment umowy zawartej z wykonawcą :

SEKCJA VIII UMOWA

 

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14

 

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 582543,39 PLN

 

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni


4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w ramach Pozwolenia nr 1071/N/2020 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17.11.2020 r., udzielającego pozwolenia na prowadzenie prac związanych z konserwacją układu wodnego złożonego z kanałów i rowów parkowych oraz zbiornika wodnego na terenie parku w Mosznej, dz. ewid. nr 306/2 AM 2 obręb Moszna, polegających na:

 usunięciu ze skarp spróchniałych karp drzew,
 usunięciu roślinności ze skarp przez wykoszenie,
 wydobyciu z dna koryta gałęzi i chrustu,
 odmuleniu dna,
 oczyszczeniu z namułów i chrustu wszystkich przepustów i mostków,
 naprawie istniejących opasek faszynowych i skarp.


800_07_Przepust_z_brej.JPG

2022.02.03  ( 17:23 ). Odblokowana zastawka z przelewającą się breją do rowów melioracyjnych, poza strefą parkową ( ... błotko przepychane jest z kanału zachodniego, dlatego wschodnie skrzydło kanału zostało zablokowane tymczasową zastawką ).

 

800_16_Koparka_w_brei_II.JPG

2022.02.03  ( 17:12 ).  Koparka jeździła w kanale ciągle tam i z powrotem, mieszając przydenne osady z resztkami wody - powstałą breję wypychała lemieszem w kierunku głównej zastawki ( ... u zbiegu kanałów, za postumentem pomnika hr. Huberta ). Część "urobku" przelewała się do tyłu i mieszała dodatkowo, poprawiając gęstość ( ... pożądaną "jakość" ) powstałej tym sposobem mieszaniny.

 

800_15_Koparka_w_brei.JPG

2022.02.03  ( 17:13 ).  Miejscami koparka usuwała na poboczne skarpy kłęby nierozłożonych  liści oraz kawałki drewna ( konarów i gałęzi ), które utrudniały skuteczne mieszanie brei oraz gładki przejazd po dnie kanału.

 

 

800_08_Ciek_z_Badehausu.JPG

2022.02.03  ( 17:18 )  Ciek od strony stawu Badehaus - właściwie, ulokowany jest w tym samym hydrosystemie, ale pozostaje w dyspozycji Stadniny Koni Moszna, więc może uniknie morderczej "rewitalizacji", jeśli został ulokowany poza projektem.

 

800_09_Kana_wschodni_I.JPG

2022.02.03  (17:17 ). Kanał wschodni ( ujęcie z mostku środkowego ). W głębi widoczne węże, którymi opróżnia się do kanału zawartość stawu z otoczenia wyspy Wielkanocnej, który jest wypełniony identyczną breją, uzyskaną wg. tej samej ... "technologii".

 

800_14_Kana_zach._z_kopark_01.JPG

2022.02.03  ( 17:14 )  Kanał zachodni widziany z mostku środkowego.

 

800_17_Koparka_w_brei_III.JPG

2022.02.03  ( 17:11 ).  Koparka - mieszadełko w akcji ... .

 

800_05_Rw_melior_z_brej.JPG

2022.02.03  ( 17:28 )  Rów pod cmentarzykiem, jako przelotowy "odstojnik" ... .

 

800_05_Rw_melior_z_brej_II.JPG

2022.02.03  ( 17:29 ). Breja spływa sobie swobodnie rowem melioracyjnym w kierunku rzeki Białki.

 

800_03_Aleja_lampy_breja.JPG

2022.02.03  ( 17:49 ) W Mosznej najciemniej jest pod latarnią ... , a więc warto powtarzać, że im więcej latarni tym ciemność staje się bardziej nieprzenikniona. Aleję utwardzono powierzchniowo drobnym grysem, niepłukanym, i dlatego wypłynęło na powierzchnię luźne "ciasto", powstłe z rozpuszczonej w kałużach bazaltowej mączki.

 

800_04_Balonik_na_cmentarzyku.JPG

2022.02.03  ( 17:31 ).  Cmentarzyk ... z balonikiem na druciku - strefa kolorowych jarmarków stale nam się poszerza.

 

800_07_Przepust_z_brej_II.JPG

2022.02.03  ( 17:21 ).  Uruchomienie błotnej lawiny zawsze ( ... i wszędzie )  kończy się katastrofą. Czy w tym przypadku ma być  inaczej ?

 

 

... i trzy dni później ... , właściwie, to komentarz jest zbędny ... :

 

800_A01_Mieszadeko_pod_wysp.JPG

2022.02.06  ( 13:40 ).

 

800_A02_Mieszado_pod_wysp.JPG

2022.02.06  ( 13:40 ).

 

800_A03_Mieszado_pod_wysp_II.JPG

2022.02.06  ( 13:43 ).

 

800_A04_Pobojowisko_pod_wysp.JPG

2022.02.06  ( 13:49 ).

 

800_A05_Przepompownia_pod_wysp.JPG

2022.02.06  ( 13:47 ).

 

800_A06_We_przepomp-kana.JPG

2022.02.06  ( 13:54 ).

 

800_A07_Mosztek_moczone_skarpy.JPG

2022.02.06  ( 13:50 ).

 

800_A08_Otwarcie_na_kana_wschodni.JPG

2022.02.06  ( 14:14 ).

 

 

 

800_A09_wiee_osady.JPG

2022.02.06  ( 14:40 ).

 

800_A10_wiee_osady.JPG

2022.02.06  ( 14:42 ).

800_A11_We_kana_wschodni.JPG

2022.02.06  ( 15:05 ).

 

800_A12_kana_wschodni_-_staw_W.JPG

2022.02.06  ( 15:06 ).

 

... i trzy tygodnie później :

 

800_Faszyna_wb_01.JPG

2022.02.27  ( 12:08 ).

 

800_Faszyna_wb_02.JPG

2022.02.27  ( 12:17 ).  Gładkie patyki wierzby energetycznej nigdy nie zastąpią standardowych wiązek faszynowych ( ... gęstych, najczęściej sosnowych ), stosowanych ( ... szczególnie w parkach ) do utrwalania obrzeży zbiorników wodnych. Tego rodzaju materiał zastosowano uprzednio w Mosznej, przy utrwalaniu brzegów łabędziej wyspy na stawie Kalusznik.

 

800_Faszyna_wb_03.JPG

2022.02.27  ( 12:21 ). Wierzbę energetyczną charakteryzuje niezwykła żywotność ( ... skłonność do łatwego rozmnażania wegetatywnego ), więc niewykluczone, że niewinne kije wierzbowe wiosną ożyją i żywiołowo odrastając, stworzą zabójczą konkurencję dla porastających obrzeże różaneczników i azalii.

 

800_Faszyna_wb_04.JPG

2022.02.27  ( 12:00 ).

 

800_Faszyna_wb_05.JPG

2022.02.27  ( 11:58 ). Po kilku dniach zbiorniki napełniono wodą i wierzba znalazła się tuż pod jej powierzchnią. Ciekawe, kiedy pojawią się ponad taflą wody pierwsze, młode, odroślowe pędy ... . Wierzbę energetyczną cechuje rekordowa dynamika wzrostu, więc ekspansja gatunku ( ... zajęcie obrzeża ) może nastąpić błyskawicznie.

 

800_Kopara_awaria_01.JPG

2022.02.27  ( 12:16 ).

 

800_Kopara_awaria_02.JPG

2022.02.27  ( 12:05 ).

 

800_Kopara_awaria_03.JPG

2022.02.27  ( 12:03 ).

 

800_Kopara_en_pane.JPG

2022.02.28  ( 12:49 ).

 

800_Zastawka_Pn_01.JPG

2022.02.28  ( 13:22 ).

 

800_Zastawka_Pn_02.JPG

2022.02.28  ( 13:18 ).

 

800_Zastawka_Pn_03.JPG

2022.02.28  ( 13:18 ).