P7085467.JPG

 

Zawartość publikacji :

1.  Artykuł z "Tygodnika Krapkowickiego" z dnia 08.07.2014r.

2. Szkic cyrkulacji ścieków w przestrzeni parkowej i kierunki alternatywnego     zaopatrywania w wodę kanałów.

3. Dokumentacja fotograficzna.

4. Diagnoza : zabójcza asymetria.

5. Konfrontacja dzisiejszych  faktów w zestawieniu z archiwalnym artykułem, opublikowanym w "Tygodniku Krapkowickim" ( 04.11.2008r. ).

6. Radiowe bajanie ... o ściekach w Mosznej.

 

P7085470.JPG

B

P7085469.JPG

C

Schemat stabilizatora - alternatywnego systemu zasilania kanałów parkowych w wodę ze zbiorników rezerwowych.

                 Mechanizm i kierunki wędrówek pałacowych ścieków.

 

AAA_Hydroplan.Jpg

 

1. Punkty niebieskie - potok prowadzący ze stawu Kalusznik ( zasilanie wschodnie ).

2. Punkty czarne - pałacowe ścieki z rozlewiskiem nad potokiem.

3. Punkty czerwone - zastawka w rowie ( potoku ), umożliwiająca spiętrzenie wody.

4. Punkty różowe - droga pałacowych ścieków do kanałów parkowych.

5. Punkty zielone - drugostronne zasilanie ( zachodnie ) ze zbiorników leśnych, połączonych z ogrodowym stawkiem buforowym.

 

Kanały parkowe są od dawna zasilane ( alternatywnie ) z dwóch kierunków : zachodniego ( rezerwuary w postaci stawów leśnych i zbiornika przypałacowego ), gdzie zanieczyszczenia zdarzały się raczej sporadycznie ( wyłącznie jesienią, podczas kiszenia liści buraczanych przez pobliskich rolników ) oraz ( omawianego tutaj ) zasilania wschodniego z potężnego zbiornika ( wiejskiego stawu Kalusznik ), którego woda w drodze do kanałów parkowych bywa zbyt często "dożywiana" pałacowymi ściekami. Dokuczliwy jest z pewnością brak rozwiązania systemowego, które pozwalałoby jednej, odpowiedzialnej stronie, dysponować całą siecią rowów i zbiorników wodnych, które są dzisiaj w dyspozycji nie tylko zarządców pałacu, ale również Stadniny Koni Moszna oraz Nadleśnictwa Prószków. W tej sytuacji nikt nie panuje  nad całym, skomplikowanym systemem hydrologicznym, wskutek czego najbardziej cierpi starodrzew parkowy, dla którego częste wahania poziomu wód gruntowych są prawdziwie groźne i śmiertelnie niebezpieczne.

 

Ujcie_przed_modern.JPG

Ujście pałacowego szamba do potoku, przed "modernizacją".

 

6 zdjęć ( slajdów ) tymczasowej kanalizacj : "Beczka Śmiechu", czyli prowizoryczny system przerzutu ścieków z bagiennego rozlewiska do oczyszczalni pawilonowej. Po demontażu urządzenia, ścieki wpadały wprost do potoku i przy spiętrzeniu wody kierowane były ( bocznym dopływem ) do kanałów parkowych.

 

A_Biokompleks_dzisiaj.JPG

Plastikowa rura jest niedrożna i ścieki zdążyły wyrobić sobie naturalne "korytko", spływając sobie swobodnie ( malowniczym wodospadem )  do potoku.

 

 

Prowizoryczne spiętrzenie wody, zmieszanej z pałacowymi ściekami, powoduje, że zostaje ona skierowana lewostronnym dopływem potoku w kierunku wyspy Wielkanocnej i dalej, wprost do kanałów parkowych.

 

 

Rów odprowadzający nadmiar wody z potoku w kierunku wyspy Wielkanocnej i parkowych kanałów - szokująco niski poziom wody. Widoczny jest efekt spiętrzenia wody, która wlewa się bocznym dopływem, uzupełniając niedobory w kanałach parkowych.

 

 

Mostek na wyspę Wielkanocną wygięty jest wskutek naprężeń wywołanych smrodem, bijącym z przepływającego pod nim bajorka. Zmiany w składzie wody, zaazotowanej i zasiarczonej ściekami, spowodowały w ciągu kilku dni gwałtowny rozwój glonów, a następnie ich przyspieszone obumieranie i rozkład. Szkodliwe produkty tego rozpadu pozostały na dnie kanałów do dzisiaj.

 

 

Tragiczny poziom wody w kanałach parkowych wymusił uruchomienie awaryjnego zasilania. Niestety, do kanałów parkowych popłynęła z wodą ze stawu Kalusznik, również breja z pałacowego szamba. Efekt był do przewidzenia i został zarejestrowany na zdjęciach. Wahania w poziomie wody dokładnie obrazują nam zmiany, widoczne na zastawce głównej śluzy.  W normalnych warunkach, woda przelewa się przez górną deskę.

 

Woda_czysta_z_wykopu.JPG

 

W trakcie budowy pawilonowej oczyszczalni ścieków dochodziło do sytuacji kuriozalnej : z jednej strony wlewano pałacowe ścieki do kanałów, natomiast nieco poniżej, czystą wodę z wykopów, spuszczano bezpośredni do potoku.

 

 

                                 Z A B Ó J C Z A   A S Y M E T R I A

 

Traktując potok, przepływający pomiędzy pawilonem i parkiem, jako przykładową oś symetrii, uzyskujemy ( po jej obydwu stronach ) wyjątkowo skonfliktowane i asymetryczne odbicie : z jednej strony, naiwne i spaprane rozwiązanie plastyczne przestrzeni, nawiązujące do pospolitych i powielanych wzorów z tanich katalogów, natomiast z drugiej, księżycowy, zamierający krajobraz, zdominowany szambowym, smrodliwym rozlewiskiem i koszmarnym wysypiskiem skażonych śmieci. Jeśli ulokujemy w tym tle malowniczą, pałacową architekturę ( renesans, barok, style historyczne ), a nawet prymitywne blokowisko, którego mieszkańcom powinna być przywracana w tych warunkach psychiczna równowaga, to dysharmonia tego układu sięga zenitu i w niepohamowanym, desperackim odruchu bezradności, można nawet  zawyć !

 

 

Wybrzeże wschodnie : przecięty szlak, czyli, romantyczna, ślepa dróżka prowadząca do spływu pałacowego szamba do potoku. Ustawione ławeczki sugerują odpoczynek w oparach amoniaku, siarkowodoru i organicznej zgnilizny, czyli :  aromoterapię ekstremalną. Nad brzegiem osadzono w gruncie zestaw urządzeń gimnastycznych do ćwiczeń, najczęściej zalanych wodą.

(  Spotykane są w tym miejscu zagubione stadka dzikich kaczek, którym zniszczono ich naturalną ostoję, pozostawiając do dyspozycji zatruty potok )

 

 

Wybrzeże zachodnie : kilkusetmetrowe rozlewisko oraz smrodliwy gejzer nieczystości z pałacowego szamba. Nadmiar ścieków przebija granice rozlewiska i pod ogrodzeniem nieczystości przelewają się do potoku. Nieco wyżej zlokalizowane jest wysypisko śmieci organicznych, gdzie można zauważyć resztki egzotycznych roślin, usuniętych z oranżerii (  skażonych szkodnikami ). Nad całością króluje potężny, martwy dąb szypułkowy, porośnięty imponującym bluszczem, który swobodnie można potraktować, jako pomnik przyrody.

 

 

                                   Wspomnienie urzędniczych wizji ...

 

Wizja_1.JPG

Wizja_2.JPG

Wizja_3.JPG

 

Z pewnością przyjdzie jeszcze czas na aktualny i dosadny komentarz ...

 

 

Radio Opole - Twoje Sprawy, Twoja Muzyka Radio Opole - Twoje Sprawy - Twoja Muzyka Mapa wakacyjnych audycji

Moszna nadal bez kanalizacji

Najwcześniej za dwa lata gmina Strzeleczki planuje wybudować sieć kanalizacyjną w Mosznej. Mieszkańcy tej reprezentacyjnej miejscowości, stadnina koni a także bajkowy zamek, muszą korzystać z przydomowych szamb.
 

12 lipca 2014 12:45

Inwestycja kanalizacyjna będzie w miarę łatwa do wykonania, gdyż przy nowym pawilonie leczniczym działa już oczyszczalnia ścieków. Instalacja ta ma bardzo duże rezerwy.

- Możemy do niej przypiąć wszystkie domy, także zamek powinien być do niej podłączony – mówi Bronisław Kurpiela, wójt Strzeleczek. 

- Zrobiliśmy analizę i okazało się, że z ekonomicznego punktu widzenia do oczyszczalni przy nowym pawilonie opłaca się podłączyć tylko mieszkańców Mosznej oraz stadninę i zamek – dodaje wójt.

Wstępny koszt budowy kanalizacji w Mosznej to 4-5 milionów złotych. Aktualnie gmina buduje kanalizacje w Dobrej oraz Strzeleczkach.

 

Wypowiedź sprzed roku ...

Cała miejscowość Moszna ma zostać podłączona do nowoczesnej oczyszczalni ścieków wybudowanej przy nowym pawilonie Centrum Terapii Nerwic. Urządzenia monitorowane są od kwietnia, kiedy przeniesiono sanatorium z zamku do nowego obiektu i okazało się, że oczyszczalnia ma duże rezerwy.
 

11 września 2013 11:28

Bronisław Kurpiela, wójt StrzeleczekBronisław Kurpiela, wójt Strzeleczek © (fot. Małgorzata Lis-Skupińska/AFRO)– Przygotowujemy koncepcję, uzgadniamy trasę sieci kanalizacyjnej. Podpiętych zostanie ponad 300 mieszkańców – informuje Bronisław Kurpiela, wójt Strzeleczek.

– Opracowujemy koncepcję zagospodarowania ścieków z całej miejscowości, czyli od mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowej, stadniny i samego zamku. Na razie nie martwimy się o pieniądze, musimy ustalić wszystko pod względem technicznym – tłumaczy wójt.

– Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, tym samym działająca tam oczyszczalnia ścieków, należy do urzędu marszałkowskiego wiec problemów z podpięciem kanalizacji nie będzie – dodaje wójt Kurpiela. Koszt prac wstępnie oceniono na 3 miliony zł.