NEW ALCATRAZ - KRONIKA FAKTÓW

NEW ALCATRAZ - AKTUALNOŚCI

DOJŚCIE DO STRONY : www.old.moszna.info


Temat "New Alcatraz", posiada swój własny, dodatkowy podział na wątki szczegółowe.

Zakłada się, że ciąg zapisów rozpocznie blok : " New Alcatraz - Kronika Faktów", gdzie nawiążemy do poszczególnych etapów przedsięwzięcia, towarzyszących mu dokumentów i okolicznościowych zdarzeń.

Kolejnym blokiem tego tematu jest " New Alcatraz - Aktualności", w którym będą zamieszczane opisy kolejnych, bieżących wydarzeń, aby nie zwlekać z publikacją najnowszych materiałów. Można założyć, że z czasem obydwa bloki będą zmniejszać pomiędzy sobą swój dystans , uzyskując ostatecznie punkty styczne, dzięki którym utworzą wspólną, uporządkowaną, chronologicznie ciągłość wydarzeń.

 

 

 

Foto-ilustracja fatalnego w skutkach błędu, popełnionego przy ustalaniu lokalizacji New Alcatraz. Pawilon wybudowano jako zaporę w "dolinie potoku", blokując naturalny spływ wód powierzchniowych i gruntowych z powierzchni ok. 30 km2.

 

Skutki tej decyzji są widoczne nie tylko wiosną, podczas roztopów, ponieważ rozlewiska stęchłej brei pojawiają się po każdych, większych opadach. Wycięcie biogrupy wierzby kruchej oraz  systematyczne wykaszanie trzcin, które w sposób naturalny gromadzą i transpirują spore ilości wody, zdecydowanie wpływa na gwałtowne podnoszenie się poziomu wód powierzchniowych.