Bomba środowiskowa wybuchła ! Trwające od kilku lat procesy niekorzystnych zmian w parkowym ekosystemie nie mogłyby powstać bez toksycznego związku z jego stałymi elementami składowymi w wymiarze fizycznym ( destabilizacja poziomu wód gruntowych, szokujące zmiany temperatury, wilgotności powietrza i gleby oraz naświetlenia ... ), jak i w zakresie najszerzej rozumianego biośrodowiska ( zubożenie fauny i flory, wskutek masowej wycinki drzew i krzewów, ściśle powiązanej z gwałtowną zmianą mikroklimatu ).
W tych warunkach, wiekowe i wielobarwne krzewy różaneczników, okazały się jedną z pierwszych, tragicznych ( ... i nieprzypadkowych ) ofiar.

 

 

Slajdy (  8 zdjęć ). Obumierające krzewy różaneczników w parku. Zdjęcia wykonano w dniu 07.01.2016 r.

 

 

Slajdy ( 3 zdjęcia ). Zadbane różaneczniki w ogrodzie p. Osikowskiej z Mosznej. Zdjęcia wykonano również 07.01.2016 r. Już przy prostym porównaniu łatwo zauważyć, że pomimo suchego lata, pielęgnowane krzewy bez najmniejszego uszczerbku przetrwały pierwsze ataki zimy.

 

 

Slajdy ( 7 zdjęć ). Stan zdrowotny różaneczników (  04 - 08.12.2015 r. ).

 

800_2014_stycz_14_-_1.JPG

 Ujęcie na mostek i wyspę Wielkanocną ( 14.01.2014 r. ). Przed radykalnym cięciem drzew ( w głębi pawilon szpitalny, wybudowany na stawie w obrębie  zabytkowego parku ).

 

Slajdy ( 4 zdjęcia ). Różaneczniki jeszcze w doskonałej formie ( 27.11. 2013 r. ).

 

800_2013_stycz_05_-_1.JPG

Fotogeniczna kępa różaneczników ( 05.01.2013 r. ) w zupełnie poprawnej formie.

 800_ga_cita_2013.04.20.JPG

Ścięta gałąź z kępy różaneczników rosnących przy wschodnim mostku na obrzeżu parkowego kanału.

 

 

Slajdy ( 2 zdjęcia ). Różaneczniki  ( ... jeszcze ) w bardzo dobrej kondycji ( 23.01.2012 r. ).

 

 

Slajdy ( 3 zdjęcia ) wnętrze kępy różaneczników - nie widać żadnych śladów po jakichkolwiek zabiegach pielęgnacyjnych (  04.05.2015 r. ). Zabezpieczenie korzeni warstwą torfu i zrębkami drewna pozwoliłoby na zgromadzenie zapasów wody i zabezpieczyło wierzchnią warstwę gleby przed przesychaniem.

 

800_dugi_przekrj_lata.JPG

Przekrój pnia różanecznika na wysokości ok. 30 cm. Przy założeniu minimalnego błędu można przyjąć, że krzewy mają ok. 80 lat ( 76 + 4 lata, wynikające z wysokości pomiaru ).

 

Niewiadomej odmiany ( i pochodzenia ) różaneczniki, posadzone za gęsto na sztucznie uformowanej  skarpie alei Lipowej, bez przygotowania głębokiego podłoża oraz na zbyt wysokim poziomie, który niewątpliwie utrudni skromnemu systemowi korzeniowemu dostęp do wody ( 02.02.2016 r. )

 

800_pion_db_bluszcz_zrb.JPG

Góra zrębków z rozdrobnionych drzew i konarów, potraktowana jako odpad oraz wyrzucona na parkowe wysypisko.

 

800_paac_od_parku_czarny.JPG

Pałac widziany w czarnych barwach.