2018.01.15 PAŁACOWE GRILLOWANIE

 

 Publikacja w Tygodniku Krapkowickim str.22, nr 2 ( 10261 ), z dnia 09.01.2018 r. Bezmyślna wycinka drzew i krzewów w zabytkowym parku w Mosznej - kolejny przykład metodycznego niszczenia naturalnych zespołów roślinnych ( ... tym razem ), wokół stawu Kalusznik,

 

 

800Grillowisko2.JPG

800_Grillowanie.JPG

 2017.12.28  Pałacowe "GRILLOWISKO" ...  szokująca kompozycja scenerii do sylwestrowego balu.

 

800_Paac_i_pobojowisko1.JPG

19.12.2017 r. Brutalnie "skopany" krajobraz. Ciąg dalszy bolesnej "szyszkoterapii" zabytkowego parku, bez znieczulenia. Powstaje kolejny obraz z cyklu  martwej, bezdusznie zamordowanej natury w efekcie iście topornego sposobu myślenia obecnych dysponentów i zarządzających posiadłością von Tiele-Winckler'ów w Mosznej. Tym razem zdewastowano i wyrżnięto tzw. "ścianę lasu" - naturalną, niezwykle złożoną, wielogatunkową, wielopokoleniową i wielopiętrową osłonę starodrzewia przed silnym wiatrem  ( ...bezcenną również biocenotycznie ). Wycięcie młodego, zdrowego, przyszłościowego pokolenia miododajnej robinii akacjowej, jagodowej czeremchy amerykańskiej, czy dzikiej róży, bzu czarnego i trzmieliny, to kompletnie pozbawione sensu, prostackie, cywilizacyjne barbarzyństwo.

 

2B_x_400_A_Schodki.jpg

        Podobnie twórcza oraz bardzo praktycznie ucieleśniona myśl powinna również towarzyszyć planom zagospodarowania turystycznego obrzeży zabytkowego parku w Mosznej.

        Nic nie stało na przeszkodzie, aby potraktować ten temat niemalże w identyczny sposób, udostępniając zwiedzającym zespoły roślinne parkowej otuliny z zachowaniem ich naturalnie ukształtowanej i przeuroczej formy plastycznej.

 

800_2_Paac_przez_trzciny.JPG

2017.12.14  Staw Kalusznik przed ... "rekultywacją" - jedno z ostatnich ujęć.

 

Wysoa_kolor.JPG

2017.11.04  Tętniąca życiem "łabędzie wyspa".

 

Wyspa_przecita.JPG

2018.01.21  ... ta sama wyspa, po wizycie pałacowych "siepaczy", dwa miesiące później.

 

800_Ludoercy_na_wyspie.JPG

2018.01.26  Współcześni konkwistadorzy zdobyli nowy ląd i wprowadzają na nim własne, okrutne, zbójeckie prawa.

 

1610_Wyspa_2Xkorekta.JPG

2017.11.04  A jeszcze tak niedawno, wszystko wyglądało malowniczo i porywająco pięknie.

 

 

800_BILPOL_A.JPG

 

 

Rok 2017

Data

Miasto / Zamawiający

Kategoria /
Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia

2017-05-29

Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole

Usługi

Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w zakresieCzęść 1. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap II oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie II w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców" Część 2. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap III, oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie III w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców"

370 642,05 PLN

2017-05-29

Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole

Usługi

Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w zakresieCzęść 1. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap II oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie II w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców" Część 2. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap III, oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie III w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców"

370 642,05 PLN

2017-05-26

Opole

Uniwersytet Opolski

Roboty budowlane

Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie - roboty dodatkowe

72 800,00 PLN

2017-05-11

Opole

Miasto Opole

Usługi

Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II)

42 036,00 PLN

2017-03-29

Zabrze

Miasto Zabrze

Usługi

Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2017 - 2019

777 721,50 PLN

2017-02-21

Piekary Śląskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba

Usługi

Prace sanitarno-pielęgnacyjne parku - Kochcice

172 988,09 PLN

Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 806 829,69 zł.

 

Rok 2016

Data

Miasto / Zamawiający

Kategoria /
Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia

2016-11-14

Jarnołtówek

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Usługi

Dostawa sadzonek i posadzenie drzew na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach projektu "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

117 944,82 PLN

2016-08-29

Chorzów

Zakład Komunalny "PGM"

Usługi

Świadczenie usług konserwacji zieleni wysokiej wraz z wycinką i karczowaniem drzewostanu

270 600,00 PLN

 

Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Usługi

Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - Tarnowskie Góry - 2 zadania.

123 941,64 PLN

2016-06-28

 

Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - Tarnowskie Góry -

83 737,60 PLN

2016-06-28

 

Zabiegi konserwatorskie starodrzewu zabytkowego Parku w Tarnowskich Górach - Reptach w 2016 roku.

40 204,04 PLN

2016-02-29

Chorzów

Miasto Chorzów

Usługi

Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew w Chorzowie

231 800,00 PLN

2016-02-29

Opole

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Usługi

Wycinka drzew przydrożnych z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez Kierownika Obwodu Drogowego w ciągu dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2016 r. - Obwód Drogowy w m.Chrząstowice

8 777,16 PLN

Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 753 063,62 zł.

 

Rok 2015

Data

Miasto / Zamawiający

Kategoria /
Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia

2015-12-21

Lubliniec

Burmistrz Miasta

Usługi

Zadanie nr 3 - Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta

116 311,68 PLN

2015-10-09

Sosnowiec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Usługi

Usunięcie drzew na terenie Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu

64 881,00 PLN

2015-10-05

Katowice

Zakład Zieleni Miejskiej

Roboty budowlane

Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka.

266 053,66 PLN

2015-08-12

Chorzów

Miasto Chorzów

Usługi

Renowacja trawników przy ul. Społecznej w Chorzowie Maciejkowicach

46 432,44 PLN

2015-06-09

Katowice

Zakład Zieleni Miejskiej

Roboty budowlane

Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa w Katowicach oraz profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej pomiędzy ul. Morawa a ul. Sosnowiecką w Katowicach - Budżet Obywatelski.

143 558,80 PLN

 

Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Usługi

Zabiegi pielęgnacyjno - konserwatorskie zabytkowych drzewostanów w Tarnowskich Górach oraz utrzymanie zieleni, infrastruktury i ścianie drzew w Parku w Reptach Śląskich.

89 666,52 PLN

2015-06-02

 

wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewu alei lipowej i posadzenie drzew przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach w 2015r..

15 196,68 PLN

2015-06-01

 

utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach -Tarnowskich Górach w latach 2015 - kwiecień 2016 r..

74 469,84 PLN

2015-01-20

Lubliniec

Burmistrz Miasta

Roboty budowlane

Wykonanie robót związanych z budową placu zabaw przy ul. Stawowej w Lublińcu

500 417,49 PLN

Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 227 321,59 zł.

 

 

Trudno w informacji firmy BILPOL odnaleźć zakres i wartość wykonanych prac w latach 2015 - 2017, które dotyczyłyby zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej, pomimo oficjalnej deklaracji o ich wykonaniu.