2019.03.14  GRA W ZIELONE I CZERWONE ( ... na "cytrynowych papierach" )

 

          Nie pierwszy raz lawinę paradoksów uruchomili  wykonawcy "prac porządkowych" ( ... zwanych czasami ''remontem'' ), w obrębie zabytkowego parku w Mosznej. Tym razem nieszczęście szczególnie groźnie dotknęło staw Kalusznik i otaczający go wielogatunkowy starodrzew z naturalnie uformowanym podrostem i podszytem. Mogłoby się wydawać, że wpisanie tak cennego obiektu do rejestru zabytków jest jego dodatkowym atutem i narzuci rygory szczególnej staranności, zarówno na etapie projektowania robót, jak również ich wykonawstwa. Niestety, tego rodzaju myślenie okazało się złudne.

 

800_PPZ_kolor_4.JPG

800_PZP_12.JPG

             Fragmenty planu przestrzennego zagospodarowania ( gminy spoza woj. opolskiego ), które wyraźnie podkreślają znaczenie i wartość zasobów środowiska oraz wskazują sposoby postępowania w przypadkach koniecznej ingerencji. Okazuje się, że w Mosznej, pomimo wpisania parku do rejestru zabytków ( ... nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków Opolskiego Konserwatora Zabytków pod pozycją 681/63 ), podobne traktowanie ( ... z respektem ! ) zasobów środowiska, nie obowiązuje !

 

800_W_Pia_stop.JPG

2019.02.21  ( 10:25 ).  "ciąć, czy nie ciąć" ... oto jest pytanie ... . Nawet jeśli drwal zetnie drzewo, to nikt mu nie udowodni, że nieco wyżej była zielona plamka, która ( ... najprawdopodobniej ) gwarantowała darowanie mu życia.

 

800_D_bukiew.JPG

2019.02.28  ( 12:50 )  Bukiew i otwarte kopule nasienne ( obrzeże stawu Kalusznik,).

 

800_Kastrat_2.JPG

 2019.0310  ( 09:41 )  Ten bluszcz pełnił nie tylko malowniczą funkcję dekoracyjną ( ... bezlistne drzewo zamieniał w "zimozielone" ), ale również ochronną ( ... osłaniał pień przed przesuszeniem i skutkiem słonecznych oparzeń ). Kolejny przykład usankcjonowanego, "fachowego" barbarzyństwa.

 

800_D_purchawka.JPG

2019.02.21  Ubiegłoroczna purchawka na obrzeżu stawu Kalusznik ( w towarzystwie strąka  robinii akacjowej, nasion grabu oraz liści buka i dębu szypułkowego. 

 

800_Kopara_opada.JPG

2019.02.21  ( 10:25 )  Tutaj również, nie tylko fizycznie, "kopara opada" - zrujnowane nabrzeże stawu Kalusznik. Zielone plamki mogą wskazywać, że akurat te drzewa mają jednak szansę ocaleć.

 

800_D_szepuek.JPG

2019.02.25  ( 13:52 ). Spękane żołędzie dębu szypułkowego są przygotowane do wypuszczenia korzeniowego kiełka. Oczywiście siewki zostaną programowo wytępione, jako niepożądane, śmieciowe "samosiejki". Z ekosystemowego i botanicznego punktu widzenia, wyrosłe z nich drzewa byłyby najcenniejszym składnikiem ekosystemu, ponieważ są historycznym ( ... filogenetycznym ) nośnikiem lokalnych genów oraz ( ... w wyniku naturalnej selekcji ), najlepiej przystosowane do życia w swym naturalnym środowisku.

 

800_Modzi_na_szafot.JPG

2019.02.25  ( 13:45 )  Widać, że również dla młodych nie ma litości ... , pójdą pod ostrze topora, co jest nie pierwszym i jedynym przykładem topornego sposobu myślenia wojewódzkich urzędników.

800_D_szyszki_choiny.JPG

2019.02.21  ( 10:23 )  Szyszki po wyciętej choinie kanadyjskiej znad stawu Kalusznik.

 

800_W_Paac_przez_trzciny.JPG

2019.02.21  ( 10:07 )  Pałac widoczny przez dno stawu i przemielone trzciny,  jak przez kałuże łez ... .

 

                   Masa organiczna z dna stawu posiada również wysoką wartość odżywczą ( nawozową ), pod warunkiem, że przydenna frakcja gleby nadal będzie mocno wysycona wodą. Stąd już w czasach hrabiego, przy rozbudowie stawu, z wierzchniej, organicznej warstwy dna stawu uformowano wyspę, natomiast ze zmineralizowanych warstw głębszych podwyższono pagórkowatą koronę nabrzeża.

                  Obecnie, cenne, organiczne namuły traktuje się jako bezużyteczny odpad. Są zgarniane, spychane do nabrzeża i ... wywożone, co na pewno spowoduje wyjałowienie gleby dna stawu i zdegraduje bonitację całego ( stawowego ) ekosystemu. Nic nie stało na przeszkodzie, aby ( ... znacznie mniejszym kosztem ) z wywożonej niepotrzebnie  masy organicznej, powstały kolejne, mniejsze wysepki, które, odpowiednio zagospodarowane, stanowiłyby doskonałą ostoję dla wodnego ptactwa ( ... być może, przy tej okazji, dęty, sztandarowy projekt parkowej bioróżnorodności nabrałby chociaż odrobinę sensu ).


           ... "Ocena środowiska przyrodniczego w aspekcie możliwości rozwoju okre­ślonych funkcji obszaru (lub sposobu wykorzystania gruntów rolnych) stanowi punkt wyjścia w całokształcie kierunkowych ustaleń związanychz przestrzennym zagospodarowaniem danej jednostki terytorialnej. Służy temu opracowanie fizjograficzne, stanowiące integralną część planu prze­strzennego. Ma ono na celu stworzyć, przez odpowiedni zapis w planie, optymalne warunki ekologiczne dla człowieka, sformułować podstawy właściwej gospodarki zasobami i siłami wytwórczymi przyrody oraz za­pewnić najlepsze efekty ekonomiczne przy realizacji i eksploatacji plano­wanych inwestycji, a także zmniejszyć do minimum kolizje planu z wa­runkami przyrodniczymi." ...

 JERZY SUCHTA, BONITACJA GRUNTÓW I WALORYZACJA GLEB W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM, Instytut Planowania i Urządzeń Terenów Rolnych Akademii Rolniczo--Techniczinej w Olszytnie.

 

800_Wyrok_na_biogrup.JPG

2019.02.21  ( 10:28 )  Czyżby dojrzała i bezcenna biogrupa starodrzewia otrzymała odroczenie wykonania kary śmierci ?

 

Na marginesie ...

            Człowiek od zawsze zmieniał i nadal zmienia ( … modeluje, wg własnego uznania ) swoje otoczenie, poprawiając ( … a nawet, jak mu się często wydaje, udoskonalając ) warunki swego bytowania. Każda forma jego aktywności musi jednak uwzględniać obowiązujące nas, bezwzględne (... podobnie, jak grawitacja ), prawa natury. Uczymy się je odkrywać i po części nawet rozumieć oraz stosować, ale nigdy nie ogarniemy sensu ich treści do końca, ponieważ nie jesteśmy ich twórcą ( ... chociaż niejednemu z odkrywców może się tak wydawać ). Zatem, o ile mamy szczery zamiar pozostać w naszym otoczeniu ( środowisku ) czynnikiem myślącym i twórczym, dobrze byłoby zachować pewien dystans, nie tylko do własnych, autorskich pomysłów ( … projektów ) przebudowy środowiska, lecz również chęci ich ''entuzjastycznej'' realizacji. Zawsze może w nich zabraknąć solidnej, bezstronnej oceny, zarówno autorskich źródeł motywacji, jak i przewidywalnych skutków projektu. Warto więc uprzednio dokonać rzetelnej, dogłębnej i skrajnie krytycznej oceny idei każdego pomysłu interwencji w środowisko, nie lekceważąc przy tym żadnych z możliwych do przewidzenia zagrożeń, a szczególnie tych, które są wynikiem ślepego egocentryzmu, braku wiedzy i zadufania jego twórcy.

           Powinniśmy z góry założyć, że skoro nie stać nas na rozwiązania idealne, to jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że zawsze możemy popełniać błędy. Świadomi tego stanu rzeczy, tym bardziej powinniśmy robić wszystko, aby ich uniknąć. Każdy z popełnionych, ew. ( ... i zapamiętanych ) błędów ma również dobrą stronę, ponieważ będzie z czasem wymuszał poszukiwanie lepszych rozwiązań, co stanowi stały i niezbędny element wypadkowej każdego postępu. Idealnych, pewnych i trwałych mechanizmów rozwoju nie odkryła żadna z dotychczasowych cywilizacji, więc i my nie odnajdziemy ich nigdy, … chyba, że za każdym razem, nie pomni przykrych doświadczeń, zamienialibyśmy się w ślepych  pasjonatów budowy kolejnej, ''Wieży Babel'', gdy tylko dotychczasową zamienimy w ruinę . Aż trudno uwierzyć, że dzisiaj dla tak wielu ludzi, wystarczające uczucie spełnienia i życiowej satysfakcji, zapewnia dosyć powszechna, prymitywna i kompletnie wyjałowiona z treści, gra pozorów. 

             Bezsensowna, niezwykle pracochłonna i kosztowna dewastacja stawu Kalusznik ( ... w imię ''ochrony bioróżnorodności '' ) jest tego najlepszym, "organoleptycznym" przekładem ...

 

800_W_paac_przez_dno.JPG

2019.03.17  ( 10:56 )  Bioróżnorodność homogenizowana ...

 

800_W_odzie.JPG

2019.03.17  ( 11:01 )   Potencjalne "samosiejki", to najcenniejszy materiał hodowlany przy odnowie każdego drzewostanu. W tym przypadku, zupełnie bez sensu, samosiew jest traktowany jako chwast.

 

800_Pie_i_odzie.JPG

2019.03.17  ( 11:01 )  ... rozsypało się przyszłe, ( ... potencjalnie ) liczne potomstwo ... .

 

800_Syzyf.JPG

2019.03.17  ( 11:30 )  To już nie mitologia, lecz autentyczne, życiowe realia :  przykład tzw. "roboty głupiego"  ( ... " Syzyf ", tym razem, nie wytoczył głazu na samą górę, bo utknął w błocie ... )  .