2019.03.14  GRA W ZIELONE I CZERWONE ( ... na "żółtych papierach" ).

 

          Nie pierwszy raz lawinę paradoksów uruchomili  wykonawcy "prac porządkowych" ( ... zwanych czasami ''remontem'' ), w obrębie zabytkowego parku w Mosznej. Tym razem nieszczęście szczególnie groźnie dotknęło staw Kalusznik i otaczający go wielogatunkowy starodrzew z naturalnie uformowanym podrostem i podszytem. Mogłoby się wydawać, że wpisanie tak cennego obiektu do rejestru zabytków jest dodatkowym atutem i narzuci rygory szczególnej staranności, zarówno na etapie projektowania robót, jak również ich wykonawstwa. Niestety, tego rodzaju myślenie okazało się złudne.

 

800_PPZ_kolor_4.JPG

800_PZP_12.JPG

             Fragmenty planu przestrzennego zagospodarowania ( gminy spoza woj. opolskiego ), które wyraźnie podkreślają znaczenie i wartość zasobów środowiska oraz wskazują sposoby postępowania w przypadkach koniecznej ingerencji. Okazuje się, że w Mosznej, pomimo wpisania parku do rejestru zabytków ( ... nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków Opolskiego Konserwatora Zabytków pod pozycją 681/63 ), podobne traktowanie ( ... z respektem ) zasobów środowiska, nie obowiązuje !

 

800_W_Pia_stop.JPG

2019.02.21  ( 10:25 ).  "ciąć, czy nie ciąć" ... oto jest pytanie ... . Nawet jeśli drwal zetnie drzewo, to nikt mu nie udowodni, że nieco wyżej była zielona plamka, która ( ... najprawdopodobniej ) gwarantowała darowanie życia.

 

800_D_bukiew.JPG

2019.02.28  ( 12:50 )  Bukiew i otwarte kopule ( obrzeże stawu Kalusznik,).

 

800_Kastrat_2.JPG

 2019.0310  ( 09:41 )  Ten bluszcz pełnił nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również ochronną ( ... osłaniał pień przed skutkiem słonecznych oparzeń ). Kolejny przykład usankcjonowanego barbarzyństwa.

 

800_D_purchawka.JPG

2019.02.21  Ubiegłoroczna purchawka na obrzeżu stawu Kalusznik ( w towarzystwie strąka  robinii akacjowej, nasion grabu oraz liści buka i dębu szypułkowego. 

 

800_Kopara_opada.JPG

2019.02.21  ( 10:25 )  Tutaj również kopara opada - zrujnowane nabrzeże stawu Kalusznik. Zielone plamki mogą wskazywać, że akurat te drzewa mają szansę ocaleć.

 

800_D_szepuek.JPG

2019.02.25  ( 13:52 ). Spękane żołędzie dębu szypułkowego, przygotowane do wypuszczenia korzeniowego kiełka. Oczywiście siewki zostaną programowo wytępione, jako niepożądane "samosiejki". Z ekosystemowego i botanicznego punktu widzenia, wyrosłe z nich drzewa byłyby najcenniejsze, ponieważ są nośnikiem lokalnych genów oraz ( ... w wyniku naturalnej selekcji ), najlepiej przystosowane do życia w swym naturalnym środowisku.

 

800_Modzi_na_szafot.JPG

2019.02.25  ( 13:45 )  Widać, że nie ma litości : młodzi na szafot ...

800_D_szyszki_choiny.JPG

2019.02.21  ( 10:23 )  Szyszki po wyciętej choinie kanadyjskiej znad stawu Kalusznik.

 

800_W_Paac_przez_trzciny.JPG

2019.02.21  ( 10:07 )  Pałac widoczny przez dno stawu i przemielone trzciny,  jak przez kałuże łez ... .

 

                   Masa organiczna z dna stawu posiada również wysoką wartość odżywczą ( nawozową ), pod warunkiem, że przydenna frakcja gleby nadal będzie mocno wysycona wodą. Stąd już w czasach hrabiego, przy rozbudowie stawu, z wierzchniej, organicznej warstwy dna stawu uformowano wyspę, natomiast ze zmineralizowanych warstw głębszych podwyższono pagórkowatą koronę nabrzeża.

                  Obecnie, cenne, organiczne namuły traktuje się jako bezużyteczny odpad. Są zgarniane, spychane do nabrzeża i ... wywożone, co na pewno spowoduje wyjałowienie dna stawu i zdegraduje bonitację całego ( stawowego ) ekosystemu. Nic nie stało na przeszkodzie, aby ( ... znacznie mniejszym kosztem ) z wywożonej niepotrzebnie  masy organicznej, powstały kolejne, mniejsze wysepki, które, odpowiednio zagospodarowane, stanowiłyby doskonałą ostoję dla wodnego ptactwa ( ... być może, przy tej okazji, dęty, sztandarowy temat parkowej bioróżnorodności nabrałby chociaż odrobinę sensu ).

 

 

800_Wyrok_na_biogrup.JPG

2019.02.21  ( 10:28 )  Czyżby bezcenna biogrupa starodrzewia otrzymała odroczenie kary śmierci ?

 

Na marginesie ...

            Człowiek od zawsze zmieniał i nadal zmienia ( … modeluje, wg własnego uznania ) swe otoczenie, poprawiając ( … a nawet, jak mu się często wydaje, udoskonalając ) warunki swego bytowania. Każda forma jego aktywności musi jednak uwzględniać obowiązujące nas, bezwzględne (... jak grawitacja ), prawa natury. Uczymy się je odkrywać i po części nawet rozumieć i stosować, ale nigdy nie ogarniemy ich treści do końca, ponieważ nie jesteśmy ich twórcą ( ... chociaż niejednemu z odkrywców może się tak wydawać ). Zatem, o ile mamy szczery zamiar pozostać w naszym otoczeniu ( środowisku ) czynnikiem myślącym i twórczym, dobrze byłoby zachować pewien dystans, nie tylko do własnych, autorskich pomysłów ( … projektów ), lecz również chęci ich ''entuzjastycznej'' realizacji. Zawsze może w nich zabraknąć solidnej, bezstronnej oceny, zarówno źródeł motywacji, jak i sensownej projekcji skutków projektu. Warto więc uprzednio dokonać rzetelnej, dogłębnej i skrajnie krytycznej oceny każdego pomysłu, nie lekceważąc przy tym możliwych do przewidzenia zagrożeń, a szczególnie tych, które są wynikiem ślepego egocentryzmu, braku wiedzy i zadufania jego twórcy.

           Powinniśmy z góry założyć, że skoro nie stać nas na rozwiązania idealne, to jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że zawsze możemy popełniać błędy. Świadomi tego stanu rzeczy, tym bardziej powinniśmy robić wszystko, aby ich uniknąć. Każdy z popełnionych, ew. ( ... i zapamiętanych ) błędów będzie wymuszał poszukiwanie lepszych rozwiązań, co stanowi stały i niezbędny element wypadkowej każdego postępu. Idealnych, pewnych i trwałych mechanizmów rozwoju nie odkryła żadna z dotychczasowych cywilizacji, więc i my nie odnajdziemy ich nigdy, … chyba, że za każdym razem, nie pomni przykrych doświadczeń, zamienialibyśmy się w ślepych  pasjonatów budowy kolejnej, ''Wieży Babel'', gdy tylko dotychczasowa zamieni się w ruinę . Aż trudno uwierzyć, że dzisiaj dla tak wielu ludzi, wystarczające uczucie spełnienia i życiowej satysfakcji, zapewnia dosyć powszechna, prymitywna i kompletnie wyjałowiona z treści, gra pozorów. 

             Bezsensowna, niezwykle pracochłonna i kosztowna dewastacja stawu Kalusznik ( ... w imię ''ochrony bioróżnorodności '' ) jest tego najlepszym, "organoleptycznym" przekładem ...

 

800_W_paac_przez_dno.JPG

2019.03.17  ( 10:56 )  Bioróżnorodność homogenizowana ...

 

800_W_odzie.JPG

2019.03.17  ( 11:01 )   Potencjalne "samosiejki", to najcenniejszy materiał hodowlany przy odnowie każdego drzewostanu. W tym przypadku, zupełnie bez sensu, samosiew jest traktowany jako chwast.

 

800_Pie_i_odzie.JPG

2019.03.17  ( 11:01 )  ,,, rozsypane potomstwo ...

 

800_Syzyf.JPG

2019.03.17  ( 11:30 )  Tzw. "robota głupiego"  ( ... Syzyf, tym razem, nie wytoczył kamienia na górę, bo znowu utknął w błocie ... )  .