2019.09.14  KURDE ... MOLO,  JAK TITANIC '' ZWODOWANY '' NA SAHARZE

 

     Zmeliorować - améliorer ( fr.: ulepszać · ulepszyć · poprawiać · udoskonalać · usprawnić · uwydatniać · uwydatnić · doskonalić · spotęgować · udoskonalić · ugruntowywać · usprawniać · uszlachetniać ). W związku z tym nietrudno sobie wyobrazić, co powinno charakteryzować melioracje wodne, fitomelioracje, czy melioracje agrotechniczne. Ogólnie, określenie wskazuje jakiś postęp i rozwój, co w przypadku urzędniczej aktywności na terenie nieszczęsnego parku w Mosznej dalece mija się z treścią, którą ten wyraz w sobie zawiera. Melioracje wodne próbuje się kojarzyć wyłącznie z osuszaniem terenu, co jest ogromnym i tragicznym w skutkach nieporozumieniem ... .

 

800_Staw_na_czarno.JPG

2019.09.01  ( 10:26 )  ... ujęcie czarno - białe ( ... "pod słońce" ). Spod lustra wody wynurzają się nierówności dna, które natychmiast porasta nabrzeżna roślinność. Przyroda nie lubi próżni i nie marnuje czasu. Wody ubywa w przerażającym tempie ...

 

800_Kurde_molo.JPG

2019.09.01  ( 10:34 ).  Kurde ... molo "bez trzymanki" w Mosznej ...

 

800_Goa_plaa.JPG

2019.09.01  ( 10:29 )   Miejsce, które jeszcze rok temu pulsowało życiem, zamieniono w brudną piaskownicę z cuchnącym bajorkiem ...

 

800_Wybrzee.JPG

2019.09.01  (10:31 )  Plaża wygląda na idealne miejsce rozrywki, ale chyba wyłącznie dla ... glonojadów.

 

800_Kana_pusty.JPG

2019.09.01  ( 11:10 )  Kanały parkowe wypełnione podsuszonym błotem i wyschniętymi resztkami wodnych roślin. Po rybach, żabach ... nie ma śladu. Czasami tylko przefrunie nad nimi zagubiony zimorodek, licząc na spotkanie z ostatnią zaspaną ( śniętą ) rybką ... .

 

800_uza_pnocna.JPG

2019.09.05  ( 11:32 )   Zmurszała i skorodowana śluza północna, osadzona w warstwie namułów. Fatalny stan przepustu, który przypomina sito i grozi w każdej chwili  przełamaniem desek oporowych i kolejnym opróżnieniem kanałów parkowych, przy zwiększonym naporze wody.

 

800_luza_pn_szczegy.JPG

2019.09.05  ( 11:31 )  W zbliżeniu obraz jest jeszcze bardziej tragiczny. Gdy się zestawi ogrom pracy i środków zaangażowanych w "wypatroszenie" stawu Kalusznik, to brak zainteresowania punktami strategicznymi w sterowaniu parkowym hydrosystemem, jest kompletnie niezrozumiały i przypomina przygotowanie ... dziurawego wiadra do noszenia wody ( ... co ma również swoją dobrą stronę, ponieważ im dalej nosimy wodę, wiadro staje się coraz lżejsze ). Ciekaw jestem, czy zarządzający wykorzystają obecną okazję ( ...  brak wody w kanałach ) do wykonania pilnych prac naprawczo - konserwatorskich wszystkich śluz  ( przepustów i zastawek ), aby solidnie uszczelnić system i zagwarantować w przyszłości stabilny poziom wody w całej sieci parkowych cieków wodnych ( ... marzenie "śniętej" ryby ?  ).

 

800_Pomosty.JPG

2019.09.05  ( 10:32 )  Pomosty jednych wabią ( ...  innych tylko straszą ), ... a wody coraz mniej ... .

 

800_Paac_przez_staw_2.JPG

2019.09.15  ( 09:26 )  Forma zdjęcia "zrekultywowanego" stawu, jego szczególna "fotoestetyka", bywa jeszcze do zaakceptowania, natomiast treść obrazu "mrozi", lub "burzy krew w żyłach" ( ... bardzo często obydwa zjawiska mogą wystąpić naraz, wywołując organiczny szok ... ). Na obrzeżach nadal trwa bezsensowna walka "ogrodników" z odroślami robinii akacjowej i czeremchy amerykańskiej ( gatunkami, akurat w tym miejscu, bezcennymi biocenotycznie ). Brak wystarczającej ilości wody powoduje wymieranie naturalnej roślinności wodnej. Dno stawu porastają dywany pionierskich chwastów, z topolą osiką na czele. Za rok będzie to już 2.- 3 metrowy młodnik, a "chwilę" później drzewiasty zagajnik, kompletnie przysłaniający wschodnią perspektywę widokową w kierunku pałacu. Walka z inwazyjną roślinnością na dnie stawu przypomina walkę z wiatrakami ( ... mam tylko nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł zastosowania ... herbicydów ). Z czasem, jedyną korzyścią może być skuteczne zamaskowanie w tym obrazie, "na zielono", nieszczęsnych pomostów ... .

 

 

800_Paka_wodna.JPG

2019.09.15  ( 09:34 ).  Na pierwszym planie ocalała kępa pałki wodnej ( Pałka (Typha L.) . Brak wody spowodował zamieranie liści i brak pędów kwiatowych, zakończonych charakterystyczną kolbą. Najwyższe rośliny drugiego planu, to gęsty samosiew topoli osiki, który zdążył już "zawojować" niemal całą powierzchnię odkrytego dna stawu.

 

800_Pomost_5.JPG

2019.09.15  ( 10:19 ).  Granica ryzyka jest bardzo wąska ... .

 

          Istnieje pewna elementarna zasada przy prowadzeniu prac melioracyjnych ( oczyszczaniu i konserwacji cieków wodnych - rowów, kanałów, stawów przepływowych ... ), a mianowicie :  prace zawsze rozpoczyna się "pod prąd", od strony odpływu ( ... punktu położonego najniżej ), aby podczas pogłębiania wykopu woda nie piętrzyła się, lecz jak najszybciej odpływała poza odkrywany front robót. Przy podobnym założeniu najpierw powinno się przystąpić do czyszczenia rowów odprowadzających wodę z parkowego hydrosystemu do rzeki Białki, następnie przyszłaby kolej  na remont wszystkich śluz, progów wodnych i przepustów ( ze zbiornikiem przypałacowym i Badehaus'em włącznie ) oraz czyszczenie kanałów parkowych wraz ze stawkiem wokół Wyspy Wielkanocnej. Staw Kalusznik powinien być ustawiony w tej kolejce na samym końcu, po dokładnym zbilansowaniu całości wodnych zasobów (... dostępnych rezerw ). Szkoda, że podobnego opracowania tutaj zabrakło, przed przystąpieniem do robót ... . Jeśli już chce się rozpocząć budowę od najwyższego piętra, to wpierw wykonuje się ku temu odpowiednią podstawę, konstrukcję szkieletową, na której można osadzać kolejne piętra - jeśli tę funkcję mógł tutaj pełnić tylko "szkieletor" z pałacowej wieży, to wcale mnie nie dziwi, że taka struktura nie  była w stanie utrzymać powstałej, logistycznej luki i projekt się ... "sypnął".

 

800_Dwa_abdki.JPG

2019.09.07  ( 08:48 ).  ... lepiej tego na własne oczy nie oglądać ...