2021.04.19  MOSZNA - PLASTIKOWY DISNEYLAND

 

               Czar Disneyland'u zawładnął kompletnie wyobraźnią marszałkowskich urzędników. Posiadłość rodowa vonTiele-Wincklerów traci swoją autentyczność i historyczną wartość, jako pamiątkowe dzieło sztuki z okresu La Belle Epoque ( 1871 - 1914 ). Traci wszystko, co najcenniejsze i zaczyna pełnić z góry narzuconą i upokarzającą rolę manekina i clown'a, przystrajanego okazjonalnie  w sztuczne, pstrokate, plastikowe fatałaszki. Pałacowa fizjonomia takiego clown'a poraża.

              O ile ta makabreska miałaby w jakiś wychowawczy sposób wpłynąć na rozwój dzieci ( ... masowo odwiedzające to miejsce ), wywołany dysonans poznawczy, będzie balansował na granicy deprawacji.

                " Deprawacja (od łac. depravatio – wykrzywianie, psucie) to inaczej sprowadzanie na złą drogę tak, aby osoba z założenia dobra i niewinna zaczęła nie tylko postępować źle, ale także cenić zło samo w sobie."


Disney_02.JPG

"Piękna i Bestia" Charles Perrault - estetyka i treść prawdziwie baśniowa ... .

 

800_Paac_z_oran_dawniej.jpg

               Pałac w bardzo podobnym otoczeniu ( ... jak wyżej ), tylko z uwagi na gabaryty, zarówno Piękno jak i Bestię jest w stanie pomieścić znacznie większe. Podjazdy niemalże identyczne ( ... śnieg ! ), tylko nie wiadomo po co, ... współcześnie dobudowano w Mosznej "piękne", socrealistyczne ogrodzenia oraz wciśnięto w nie mnóstwo drażniąco-żółtych krzewów azalii, a dalej, różaneczników i lawendy ... , kompletnie zaśmiecając pierwszy plan, wraz ze spapraną remontem "fikuśną" oranżerią ( ... niezgodna z opracowanym projektem zmiana proporcji okienek w przeszkleniach ).


0237_TK_stopka_wydania.JPG

0233_Lekcja_przyrody_01.JPG

 

0234_Lekcja_przyrody_02.JPG

0235_Lekcja_przyrody_03.JPG

 

800_Stopnie_wiedzy_Kalusznik.JPG

2020.11.01  ( 12:02 ). Stopnie przyrodniczej wiedzy ... , prowadzą w Mosznej do stawu Kalusznik.


Percepcja podprogowa (subliminalna) – oddziaływanie na mózg informacji bez jego świadomości ich spostrzegania.


 

Kształcenie wychowawczo - kulturowe in vivo,

Poszukiwanie schematu

 

… pojawia się w naszym otoczeniu wiele wyrazistych, agresywnych zjawisk, które potrafią głęboko przeorać i przemodelować naszą wrażliwość, nasze gusta oraz poczucie i wyobrażenia istniejącego wokół dobra i piękna.

 

Najczęściej chłoniemy je wprost, lub zupełnie nieświadomie, ponieważ mogą do nas docierać trudnym do prostej identyfikacji kanałem pośrednim, który, być może, nigdy nie posądzilibyśmy o tego rodzaju cechy i wpływy.


Disney_03.JPG

Aby w Mosznej też było tak ... ''przeuroczo'', wystarczy tylko nieco nad tym popracować. Skoro "zamek" już jest, całą resztę dorabia się błyskawicznie.

 

               Do podobnie aktywnych, lecz zdecydowanie pozytywnych zjawisk, z pewnością można zaliczyć naturalne otoczenie przyrody oraz przestrzeń równolegle ukształtowaną przez człowieka, wypełnioną genialnymi dziełami architektury ( … choć nie wszędzie i nie zawsze spotkamy układy tak pięknie uformowane jak ( ... do niedawna ) w Mosznej ). Stan idealny mamy wtedy, gdy te dwa czynniki ( przyroda i architektura ) mogą występować wspólnie, harmonijnie i funkcjonalnie ze sobą zespolone.        

              Wymarzoną sytuację ( ... modelową ! ) stworzyłby układ trójwymiarowy, którego przestrzeń dopełniłaby wiedza historyczna, związana zarówno ze środowiskiem ( … zmiennością i dynamiką przyrody ), jak również z historią architektury ( … elementu kultury materialnej ), łącznie z dobrze znaną i rozumianą historią powszechną.


 

Disney_04.JPG

2021.04.11  ( 13:41 )  Efekt może nawet "przerosnąć" nasze oczekiwania ... .

 

             W Mosznej „edukacyjnej” mamy do dyspozycji wszystkie trzy czynniki, występujące wspólnie w imponująco wysoko uorganizowanej formie, więc mogą być wymarzonym tworzywem do opracowania modelowego produktu turystycznego :

 - elementy przyrody są przebogato i wyjątkowo czytelnie reprezentowane przez parkowo – leśne środowisko ( … przy zachowaniu zrównoważonych opinii i ocen  ),

- architektura pałacu, jego przedpodwórza i części ogrodowej,

- pakiet prawdziwej i niezwykle atrakcyjnej wiedzy historycznej, przypisanej do tego miejsca, prostej w opracowaniu i prezentacji.

 

800_Paac_kresk.JPG

2021.04.11  ( 11:58 )  Zdjęcie ze spaceru ... .

 

              To wszystko mamy pod ręką, wystarczy tylko sięgnąć i stworzyć sensownie dopracowane, nowe i prawdziwie przełomowe, edukacyjne dzieło. Dotychczas bezcenne zasoby Mosznej były i nadal są bezmyślnie niszczone ( ... "naprawiane" ) i marnowane.


800_Ofiary_Disneylandu.JPG

2021.04.11  ( 12:37 ).  250. letnie dęby szypułkowe - ofiary budowy Disneylandu w parku wpisanym do rejestru zabytków ... . W rowach wypełnionych wodą są zatapiane kable elektryczne, które powinny mieć zupełnie inne izolacje niż te, które są prowadzone w suchym gruncie.

 

            Projektem o takim charakterze, ( … który mógłby równie dobrze spełniać kryteria bazowe produktu turystycznego ), nie mogą zajmować się ludzie przypadkowi ( np. … marszałkowscy urzędnicy ). Jest to zadanie dla najwyższej klasy specjalistów, ponieważ cała wiedza ma być kierowana również do ludzi młodych ( ... o nastawieniu skrajnie krytycznym). A więc tym bardziej wysyłane ''bodźce informacyjne'' powinny być treściwe i sensowne,  nie wywołujące strachu, czy agresji ( ... organizowane  bijatyki ''rycerskie'', czy szaleństwa miłośników Męskiej Wiedźmy, są kompletnie pozbawione sensu ). Należy wykluczyć wszelkie działania, które podprogowo mogą oddziaływać destrukcyjnie, poza świadomością odbiorcy. Mają one istotny wpływ na kształtowanie osobowości ( szczególnie osób najmłodszych ), a tym samym, na proces zrównoważonego rozwoju obecnych i przyszłych pokoleń.

           Makabryczne wrażenie sprawiał spych, ktory rozpruwał w parku kolejne dywany kwitnących zawilców, fiołków, ziarnopłonu, miodunek i złoci żółtej ... . Takiego barbarzyństwa nic i nigdy nie usprawiedliwi ... .


800_Koryto_po_ciek.JPG

2021.04.11  ( 12:50 )  Wyryto potężne koryta, przygotowane pod budowę ścieżek spacerowych. Zrujnowano najcenniejszy fragment parku o charakterze naturalnego lasu pierwotnego.

 

            Harmonia kształtów, barw, dźwięków i zapachów w rozbiciu na pory roku, porę dnia i pogodę daje kompletny zestaw bodźców zdecydowanie pozytywnych, które równoważą złe emocje i proporcjonalnie kształtują ludzką wrażliwość, rozwijając i ubogacając naszą osobowość.

 

800_Puszczone_ze_smyczy.JPG

2021.04.10  ( 13:30 ).  Koparki zachowują się jak oszalałe psy, spuszczone w parku ze smyczy ... bez kagańców ... .

 

... tekst został opracowany przed kolejnym atakiem inwestora na zabytkowy park, więc zdjęcia faktycznie znalazły się w układzie "par contre" w stosunku do tekstu. Turystyka, sensownie ukierunkowana na odkrywanie fundamentalnych wartości, długo pozostanie Mosznej obca. Będziemy więc dysponować tylko kosztowną ( ... przepłaconą ??? ) zabawą w "Disneyland".


Bombka-dekorowana-gr-G-Clown-192-Sz_26115_1200.jpg