2023.08.23 ŻYCIE WYCIEKA Z PARKU WARTKIM STRUMIENIEM ... .

 

                                  WODA = ŻYCIE

                                      ... serce ❤️ parku z dziurawą zastawką ... .

                    Każdy z parkowych 200. - 300. letnich dębów potrzebuje dziennie ok. 500 litrów wody, aby utrzymać się przy życiu, ... a gdzie reszta roślin ?  Niezmiernie ważna jest nie tylko jej ilość, ale również utrzymanie stałego poziomu, szczególnie dla różaneczników, porastających  obrzeże kanałów, z uwagi na ich płaski i płytki system korzeniowy, ograniczający możliwość penetracji głębszych warstw gleby. Hydrosystem opracowany przez projektanta ogrodów hrabiego w pełni zaspokajał zapotrzebowanie parkowych roślin, dysponując również dodatkowym zabezpieczeniem w postaci dwóch niezależnie "podpiętych" rezerwuarów wody ( ... staw Kalusznik oraz zbiornik leśny z rozległą siecią rowów melioracyjnych ).

               Obecnie parkowy hydrosystem działa ( ... " ot, tak sobie" ) poza jakimkolwiek zainteresowaniem osób, dla których powinien być oczkiem w głowie ( ... jego fragmenty są w dyspozycji różnych właścicieli, lecz żaden z nich, praktycznie, nie sprawuje nad nim starannej kontroli ). Najwięcej traci na tym parkowe zadrzewienie. Stan urządzeń jest tragiczny, więc tym bardziej cały system wymagałby stałego nadzoru i sprawnego sterowania dystrybucją wody w poszczególnych sektorach. Bezcenna woda w dużych ilościach wycieka przez nieszczelności i jest bezmyślnie marnowana ... .


800_Przepust_centralny_01.JPG

 2023.02.06  ( 16:12 ). Zimowe kanały są jeszcze pełne wody.

 

800_Przepust_centralny_02.JPG

 2023.06.25  ( 07:38 ). Z początkiem lata, poziom wody gwałtownie opada ...

 

800_Przepust_centralny_03.JPG

 2023.07.06  ( 14:53 ).  ... w ciągu tygodnia poziom obniżył się dodatkowo ok. 20 cm.

 

800_Przepust_centralny_04.JPG

 2023.07.09  ( 11:38 ). ... nadal opada,

 

800_Przepust_centralny_05.JPG

 2023.07.18  ( 07:35 ).  ... wciągu 3. tygodni poziom wody obniżył się ok. 50 cm.

 

800_Przepust_centralny_06.JPG

 2023.07.20  ( 08:08 ). ... wody nadal ubywa ... ,

 

800_Przepust_centralny_07.JPG

 2023.07.23  ( 12:53 ). ... 23. lipca w zagłębieniach kanałów parkowych pozostają tylko resztki wody ... ,

 

800_Przepust_centralny_08.JPG

 2023.08.08  ( 16:21 ). Po tygodniowych opadach poziom wody podniósł się znacząco i ...

 

800_Przepust_centralny_09.JPG

 2023.08.13  ( 07:49 ). ... mógłby być utrzymany znacznie dłużej, gdyby zastawka była wystarczająco szczelna. Tutaj woda sika sobie swobodnie, naturystycznie, bez pobłysku kolorowych światełek i  niepoważnie dobranej muzyki ... .

 

800_Przepust_centralny_10.JPG

 2023.08.20  ( 11:38 ). ... bardzo szybko poziom wody powraca do stanu krytycznego ... .

 

800_Przepust_centralny_11.JPG

 2023.08.20  ( 11:38 ).

 

800_Przepust_centralny_12.JPG

 2023.08.20  ( 07:30 ). Przejście przez kamieniste i głębokie koryto odpływu jest tylko dla odważnych - w tym miejscu można organoleptycznie zetknąć się z potęgą ludzkiej głupoty : ile bezcennej wody wycieka z parku w pełni okresu wegetacyjnego w sytuacji tak poważnego jej niedoboru ... .

 

800_Przepust_centralny_13.JPG

 2023.08.20  ( 07:31 ).

 

800_Przepust_centralny_14.JPG

 2023.08.20  ( 07:31 ).

 

800_Przepust_centralny_15.JPG

 2023.08.20  ( 07:31 ). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spacerowicze, nie ryzykując próbą przejścia na skróty, mogli przejść ponad odpływem zastawki najprostszym ( ... niekoniecznie chińskim ) mostkiem.

Fikuśny układ w labiryncie nowych ścieżek został tak "przemyślany", że jeśli ktoś poza kanałem trafi w to miejsce, to, aby dostać się pod pomnik hrabiego Huberta, musi zawrócić do środkowego mostku, przy alei Lipowej, lub pokonać strome, kamieniste koryto odpływu, poniżej przepustu. ... A betonowe przyczółki tylko czekają na przerzucenie bezpiecznej kładki.

 

800_Mostek_nad_zastawk_01.JPG

... to tylko fotomontaż, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby nad przepustem powstał  podobny mostek, chociażby przy okazji jego przebudowy, która jest niezbędna. Wydaje się, że byłaby to dosyć praktyczna i najmniej szokująca atrakcja turystyczna, spośród tych wszystkich, którymi ostatnio zostaliśmy obdarzeni.

 

Zastawk_plus_mostek_kpl_800.JPG

... fotomontaż, plus 1 ... .

 ( ... zastawka w okresie posuchy : 2023.07.23 -12:52 ).