2023.11.16  DZIAŁKA W BORACH NIEMODLIŃSKICH

 

Działka zadrzewiona, rekreacyjna, miejsca parkingowe, przy trasie 414 Opole - Prudnik w Smolarni.


 • Oferta od osoby prywatnej

 • Rynek wtórny

 • Cena za m² 60 zł/m²

 • Koszty notarialne pokrywa sprzedający

 • Powierzchnia 2540 m²

 • Szerokość 35 m

 • Długość średnia 70 m

 • Schemat komunikacji

 • Typ rolna zadrzewiona

 • Ogrodzenie - słupki ogrodzeniowe w punktach granicznych

 • Droga - bezpośredni, utwardzony zjazd z drogi nr 414 Opole - Prudnik

             Działka nr 283 była kiedyś łąką z trzech stron otoczoną lasem ( kompleks Borów Niemodlińskich ) i taki posiada formalny zapis w dokumentach. Brak rolniczego użytkowania spowodował, że obecnie nabrała charakteru terenu zadrzewionego - wyrósł na niej rzadki, ok. 30. letni drzewostan sosnowo - brzozowy. Działka posiada wygodny wjazd ( utwardzony ) oraz wygodne rondo do parkowania i zawracania. Zadrzewienie zostało przecięte, aby przygotować kolejne miejsca do wygodnego parkowania..

             Gmina Strzeleczki nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w poprzednim planie, działka 283 była przeznaczona na skład drewna oraz usługi gastronomiczne. Działka graniczy z trasą 414 i posiada z niej bezpośredni, szeroki, utwardzony zjazd oraz drogę gruntową ( po stronie przeciwległej ), prowadzącą bezpośrednio do położonego w bliskim sąsiedztwie dużego parkingu leśnego, przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Smolarni, Kujaw i Głogówka ( ... jak również dalej : Krapkowic, Kędzierzyna-Koźla, Głubczyc, i przejścia granicznego Pietrowice - Krnov ).

              Wjazd na działkę ( mostek ) jest zlokalizowany naprzeciw niebieskiego znaku informacyjnego o parkingu ( 200 m ) przed skrzyżowaniem na Smolarnię, jadąc od strony Prudnika. Nieruchomość posiada ustalonych, fizycznych właścicieli, zdecydowanych ją sprzedać oraz założoną księgę wieczystą wolną od obciążeń.

              Działka może być zagospodarowana również rekreacyjnie, lub stanowić przedmiot pewnej i gwarantowanej lokaty finansowej. Możliwość zakupu działki bez pośredników powoduje, że koszt zakupu staje się znacząco niższy. Możliwe jest rozliczenie w EUR lub CHF, wg. bankowego przelicznika ( PKO BP ) kursu sprzedaży walut. Ostateczna forma i sposób rozliczenia będą ustalone indywidualnie i zostaną odnotowane w umowie notarialnej. Wszystkie koszty związane z transakcją notarialną zostały już uwzględnione w cenie sprzedaży i pokrywa je sprzedający. Przed sprzedażą działka, na koszt obecnych właścicieli, została poddana geodezyjnej procedurze odnowy granic ( ustalono i uzgodnienia z sąsiedztwem położenie punktów granicznych - kamieni ). Osadzono w gruncie pierwsze słupki ogrodzeniowe, widoczne ( zielone ) od strony trasy 414.

 

800_Smolarnia_283_A6.JPG

800_Smolarnia_283_A4.JPG

800_Smolarnia_283_A5.JPG

800_Smolarnia_283_A3.JPG

800_Smolarnia_283_A1.JPG

800_kolor_283_1.JPG

800_cieki_2d.JPG