INTBAU Międzynarodowe Zrzeszenie na Rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki, jest międzynarodową organizacją wspierającą tradycyjne budownictwo, zachowanie lokalnego charakteru regionów oraz tworzenie przyjaznych ludziom miejsc do życia.


Organizacja została założona w 2001 roku, w celu zachowania oraz promocji tradycyjnej, historycznej architektury, urbanistyki oraz rzemiosła. Główna siedziba organizacji mieści się w Londynie. Patronem INTBAU jest książę Walii, a organizacja jest siostrzaną instytucją Fundacji księcia Karola. INTBAU posiada obecnie o. 5 tys. aktywnych członków w ponad stu krajach. Na świecie działa 18 oddziałów założonych jako niezależne filie INTBAU.

Poprzez edukację, szkolenia i publikacje zachęcamy wszystkich do zachowania i rewaloryzacji budynków historycznych oraz tradycyjnych, i do tworzenia nowych budynków oraz miejsc, które wtapiają się w lokalne krajobrazy i podnoszą jakośćć życia w obszarach miejskich i wiejskich całego świata. INTBAU organizuje też warsztaty urbanistyczne i planistyczne
we współpracy z lokalnymi oddziałami oraz innymi organizacjami na świecie. Celem warsztatów znanych pod nazwą 'charette' jest stworzenie projektu lub planu, sprzyjającego wzmocnieniu lub wykreowaniu specyficznego charakteru przestrzeni miejskiej. Proces 'charette' angażuje zarówno lokalną społeczność jak i studentów i profesjonalistów z międzynarodowym doświadczeniem.

Zapraszamy wszystkie osoby, organizacje oraz firmy, którym bliskie są cele INTBAU.

E: intbau@intbaupoland.com

W: http://www.intbaupoland.com/