2024.01.28  ŚWIĘTA RODZINA - RÓŻNE FORMY I MIEJSCA KULTU.

 

       Temat może być tylko zasygnalizowany i ograniczony do schematu oraz wskazania nie tylko miejsc pielgrzymkowych, ale najprostszych form czci świętych postaci nie tylko w kulturze ludowej ( ... kapliczki, figury, obrazy ... ).

         

 

          Imię Emerencja nosiła przypuszczalnie także matka św. Anny. Jest ona czczona w Zakonie Karmelitów. Dość liczne przedstawienia prababki Jezusa w sztuce świadczą o zainteresowaniu jej postacią czy genealogią Syna Bożego. Ciekawe, że o Emerencji mówią nie tylko legendy średniowieczne, odwołujące się do wizji mnicha Archosa z góry Karmel. Wspomina o niej także mistyczka bł. Anna Katarzyna Emmerich.

Centralny panel Ołtarza Ortenberg, c1410-1420

 

800_Emerencja_01.jpg


Screenshot_2024-01-07_at_00-23-29_Emerencja.png

         Kompozycja Św. Anny Samotrzeciej, uzupełniona o pradziadków Chrystusa ( Solona i Emerencji )  była określana jako Św. Anna Samoczwarta.

 

Olesno_Saint_Anne_church_2019_P30_Fourteen_Holy_Helpers_altar-1.jpg

Kościół odpustowy Św. Anny w Oleśnie.

 

Sanktuarium_w._Anny_na_Grze_w._Anny.jpg

 Św. Anna Samotrzecia - Góra Św. Anny

 

Sanktuarium_Matki_Boej_Matki_Austrii_w_Mariazell.jpg

Sanktuarium Matki Bożej Matki Austrii w Mariazell

 

Sanktuarium_Czarnej_Madonny_w_Alttting.jpg

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Bawarii w Altötting

 

OBRAZEK-77-copy-754x1024.jpg

 Św. Anna Samotrzecia

 

w._Anna_Samotrzecia-1.jpg

Św. Anna Samotrzecia


800_Gogwek_kaplica_Nazaret_02.JPG

2013.10.21  ( 10:08 ). Kaplica Loretańska w Głogówku. Powstała w 1630 roku, jest repliką domku Matki Boskiej mieszczącej się w Loretto. W przeciągu czasu włączona w obręb kościoła.

 

         Temat jest tylko skromną próbą zwrócenia uwagi na bogactwa sztuki sakralnej (  religijnej ) nie tylko w naszym regionie oraz jej ogromne znaczenie obyczajowe i kulturotwórcze ( ... można tu jeszcze wspomnieć o Częstochowie, Wambierzycach, Bardo Śląskim i Piekarach, a nawet o kaplicy Św. Franciszka w pobliskim Pogórzu ...). Każde z tych miejsc jest niezwykłe i potwierdza nie tylko autentyczne przywiązanie mieszkańców do elementarnych i najwyższych ( ewangelicznych, bezcennych ) ludzkich wartości, ale również wskazuje wprost na talent, wrażliwość oraz fantazyjny polot wyobraźni twórców miejsc religijnego kultu.

          Akurat w tym kontekście, najnowsza kaplica na Wyspie Wielkanocnej ( ... w przypałacowym parku w Mosznej ) jest rażąco zafałszowanym obrazem ( ... kulawym sarkazmem, złośliwą karykaturą ) w odniesieniu do realnie otaczającego nas Świata i religijnej, uduchowionej, utrwalonej w obyczajach i sztuce, chrześcijańskiej tradycji szerzenia piękna i ( ... bez przesady ) wszechogarniającego dobra.