Numer ID


610953    681/63 z 24.06.1963; 1623/66 z 21.09.1966     zespół pałacowy, XVIII, XX    Moszna    zespół pałacowy, XVIII, XX .

610954    681/63 z 24.06.1963; 1623/66 z 21.09.1966     pałac, XVIII, 1896-1913     Moszna, ul. Zamkowa 1.

610955    681/63 z 24.06.1963; 1623/66 z 21.09.1966     oficyna, XIX     Moszna, ul. Wiejska 30 .

610956    2251/90 z 6.03.1991     stacja pomp     Moszna, ul. Zamkowa.

610957    681/63 z 24.06.1963; 1623/66 z 21.09.1966     stajnie, XIX/XX     Moszna, ul. Wiejska 32, 34, 38, 44 .

610958    681/63 z 24.06.1963; 1623/66 z 21.09.1966     wozownie, XIX/XX     Moszna, ul. Wiejska 32, 34, 38, 44 .

610959    681/63 z 24.06.1963; 1623/66 z 21.09.1966     park, XVIII, XIX/XX     Moszna .

610960    2243/90 z 22.11.1990     dom, pocz. XX     Moszna, ul. Wiejska 22 .