( ... materiał fotograficzny jest niedostępny ).

 

Dotychczas mogliśmy się tylko domyślać, wierząc bezgranicznie w geniusz naszych władz, że dzieło, które zaprezentują w pełni potwierdzi wysokie loty ich wyobraźni. I nie zawiedliśmy się! Rozległa bryła architektoniczna, w swym najgłębszym wyrazie, zdecydowanie przebija wrażenie, które na łące sprawia... "krowi placek". Zdumiewa zarówno ogromem jak i skromnością, gdyż wstydliwie próbuje zakryć swój ...       Raport  l'UNESCO     -     czy nie tracimy więcej niż DREZNO,  skoro nawet jeszcze odważniej inwestujemy w ... mega-szpital położony w rezerwacie przyrody, a może i na ... cmentarzu !

 

... rodowodowy prymitywizm za woalką z wypionowanych, zielonych pnączy. Twórca tego niewątpliwego dzieła próbuje nawiązać zarówno do architektury Białego Domu (ukłon w stronę ambicji marszałka) jak i salonu rowerowego w Krapkowicach ( ...wypożyczalni rowerów ? ). Rozdarcie estetyczne pomiędzy bryłą architektoniczną zamku i pawilonu szpitalnego jest szokujące. Zamiast nowych nasadzeń i wypielęgnowanych drzew w parku, będziemy mieli ( nie widać kryzysu ? ) kolejny, płaski, betonowy ( tym razem ) ...  pniak ... . Dojścia do zamku strzegą z jednej strony lwy a z drugiej,  gladiatorzy - natomiast na podjeździe do pawilonu, wydaje się,  mogłyby świetnie się poczuć dwa, nie mniej potężne, ( bo tanie - gipsowe ), czerwononose ...  krasnale, które chyba jako jedyne są w stanie odnaleźć się w tej szczególnej, estetycznej konwencji. Będzie więc w Mosznej, być może, dodatkowa, trzecia  brama - BRAMA KRASNALI.

Podstawowym problemem medycznym jest wybór spośród dwóch zasadniczych opcji działania : leczyć? czy zapobiegać? W przypadku chorób cywilizacyjnych (nerwic i nie tylko...) można wprost pokusić się o pewną zbieżność odniesień i celów: czy chcemy w Mosznej, poprzez ogromny nakład środków oraz kosztem kompletnego zaburzenia ładu funkcjonalno-przestrzennego, podjąć próbę wyleczenia w ciągu roku kilkuset chorych, czy też dostosujemy istniejący, świetnie zaprojektowany harmonijny układ przestrzenny dla setek tysięcy turystów - stanowiących również, w sporej części, potencjalnych kandydatów na pacjentów CTN,  którym, poprzez wcześniejszą naturalną projekcję piękna naszej okolicy, przywrócimy równowagę ducha, bardzo tanio i skutecznie, zapobiegając...przyszłym...nerwicom? NATURA SANAT, MEDICUS CURAT! To natura uzdrawia, lekarz zaledwie leczy! Czy miejscowość ma większe szanse rozwoju przyjmując kilkuset gości-pacjentów, czy kilkaset tysięcy gości-turystów? Czy projekt rozwoju Mosznej zakłada pełne wykorzystanie tkwiącego w niej potencjału, czy też ten potencjał  ignoruje i w konsekwencji marnotrawi? Jak nowoczesny poziom zdążyły osiągnąć stosowane w CTN  terapie i  jakim to cennym dorobkiem naukowym dysponuje  ten "ośrodek", skoro wart jest aż takich pieniędzy i tak ogromnych poświęceń?

Sposób podejmowania decyzji w sprawie lokalizacji pawilonu szpitalnego, świadczy o kompletnej ignorancji zarówno badań wstępnych jak i skutków inwestycji.Nie dostrzega się w niej żadnych słabych stron, co jest nieprawdopodobne, a więc można swobodnie zakładać olbrzymie możliwości popełnienia błędów ! Inwestycję  próbowano wkleić, na siłę, w różne punkty naszej miejscowości i determinacja była tak silna, że ostatecznie zdecydowano się wybudować obiekt nawet na dawnym...stawie (jedyne kryterium : bliskość zamku). Problemów zaburzenia przestrzeni, organizacji masowego ruchu turystycznego, konsultacji z mieszkańcami wsi, po prostu, nie zauważono! Pawilon szpitalny jest obcym ciałem wstrzelonym w zespół pałacowo-parkowy, w strefę otwartej, naturalnej przestrzeni, nienaruszalnej ( ! ), w układzie klasycznych angielskich  założeń ogrodowo - parkowych. 

To musi zaiskrzyć! Przedsięwzięcie, patrząc z wielu punktów odniesienia, pomimo robionej zasłony dymnej, musi stwarzać napięcia, gdyż nie łączy systemowo istniejących lokalnych potencjałów, ale je dzieli i przeciwstawia! Jeśli ktoś uważa, że jest w stanie przewidzieć kształt błyskawicy oraz trajektorię lotu i skutki, wywołanego tym napięciem pioruna, to jest w poważnym błędzie, a jeśli dodatkowo zakłada,że ten piorun na pewno w niego nie trafi, to jest zwyczajnym...

Kompleks leśny, na obrzeżach którego położony jest zabytkowy park, zaznaczony jest na wielu mapach jako " POPOWICKI  LAS" - projektowany rezerwat przyrody.Ponieważ teren pałacowego parku został z niego zupełnie sztucznie wydzielony ( w latach 70. ub.w. ), można swobodnie założyć, że są to przestrzennie obszary jednolite i spójne, a przyrodniczo, tożsame. 

WNIOSEK :  lokalna władza postanowiła sobie wybudować szpital w ... rezerwacie przyrody !

W strefie objętej inwestycją znajdował się kiedyś cmentarzyk, o którego istnieniu inwestorzy jakoś dziwnie ... zapomnieli ( na planach nie ma po nim najmniejszego śladu ... ). To też jest mało ważne ?

A propos :

Dolinę Łaby w Dreźnie wykreślono z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO w reakcji na budowę mostu, który - zdaniem tej ONZ-owskiej agencji - przekreśla "wybitne uniwersalne wartości" krajobrazu tego miejsca.