Linia kolejowa łącząca Gogolin z Prudnikiem ( przez Moszną ) powstała na początku XX w. z inicjatywy i przy kapitałowym wsparciu  Franz'a von Thiele Wincklera . Dzięki tej inwestycji Moszna została wpięta w europejską sieć komunikacyjną, stając się w ten sposób bardziej otwarta i dostępna "dla świata"  -  nawet cesarz korzystał z tego połączenia, gdy wybierał się na polowania do Mosznej. System łączył i wspomagał rozwój całego regionu, stanowiąc nerw komunikacyjny położonych wokół miejscowości oraz zachętę do rozbudowy okolicznego przemysłu. Inwestycja okazała się wyjątkowo trafna - sprawdzała się doskonale w praktyce, przez prawie 100 lat ...  Dopiero powódż w 1997 roku uderzyła w najczulszy punkt jej kręgosłupa, powodując kompletny paraliż ... ( widokówka powyżej, ze zbiorów p. Jana Czajki z Mosznej )

 

 

 

 

 

 

wysoki poziom wody oraz porwana bystrym nurtem cysterna, uderzając w most kolejowy na Odrze,  rozerwała jego przęsła, wstrzymując ostateczne ruch pociągów. Po tym wypadku "pacjent" już się nigdy nie pozbierał. Most, co prawda, odbudowano, ale pełni  obecnie zaledwie  funkcję kładki dla pieszych, natomiast plany włączenia go do ruchu kołowego są bardzo odległe i zupełnie pozbawione tak szerokiej wizji, jaką kiedyś zaprezentował i zrealizował z rozmachem hrabia z Mosznej.

 Dzisiejszy stan linii kolejowej jest opłakany - odcinek od strony Gogolina do Odry został całkowicie zlikwidowany. Pozostała część ( na odcinku od Krapkowic do Białej ) została w znacznej części rozkradziona, pozostałe odcinki, w kierunku Prudnika, przestały być użytkowane. Większość trasy porasta gęsty samosiew drzew, krzewów i chwastów.Okoliczni mieszkańcy również mają swój udział w jej zniszczeniu, np. podbieranie tłucznia i żwiru spod nasypu przy  moście kolejowym w Dobrej. 

Ale są jeszcze pasjonaci, mówiący " NIE ! po kolei",  chociażby "drezyniarze" z Białej, którzy próbują zaszczepić swą pasję kolejarską wśród  następnych pokoleń, organizując zawody, konkursy oraz, co najważniejsze, pielęgnują i pilnują tego, co pozostało z kolejowego dobytku  można jeszcze uratować.

 Linia mogłaby z powodzeniem zachować rację bytu, na odcinku od Prudnika do Mosznej, gdyby została włączona w regionalny program rozwoju turystyki, np. w ramach EUROREGIONU PRADZIAD a nawet szerszy program, który obejmowałby także górskie regiony Dolnego Śląska, sięgające Czech oraz  ( przez Prudnik i Nysę)  po Kotlinę Kłodzką. Zjawiskowa, malowniczo położona MOSZNA,  potraktowana jako niezwykły skarb odkryty na peryferiach tego obszaru, mogłaby stanowić punkt docelowy masowych wyjazdów turystycznych oraz  przyczynek do aktywizacji wielu innych miejscowości położonych na trasie, przy odbudowanej i przywróconej do życia linii kolejowej. Moszna posiada silne atuty, by stać się nie tylko  zagubionym, końcowym przystankiem, lecz upragnionym celem podróży -   jest wyjątkowym  turystycznym "klejnotem rodzinnym"  i autentyczną  "perłą w koronie" dla tej części regionu -   co do tego, nie ma chyba  najmniejszych wątpliwości, chociaż można czasami odnieść wrażenie, że zbyt często  jest  to jednak  "perła rzucona pomiędzy ... ".

Co do planów związanych z odcinkiem linii kolejowej od Mosznej w kierunku Krapkowic, istnieją  propozycje, zawarte nawet w planach Programu Odnowy Wsi, by w perspektywie szlak ten został wykorzystany pod budowę solidnej ścieżki rowerowej.

                                   DLA SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWANYCH :

                              dane z aktualnej  inwentaryzacji linii kolejowej,

                               na odcinku : KRAPKOWICE - BIAŁA PRUDNICKA

 Przegląd linii kolejowej Krapkowice – Prudnik.

W dniach od 22.05.2009r. do dnia 15.06.09r. dokonano przeglądu odcinka od stacji Krapkowice do stacji Biała. Przegląd został rozpoczęty od słupka kilometrażowego  6/4 w Krapkowicach, a zakończony został przy słupku kilometrażowym 31/2 w Białej.

6/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
6/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 70m jest przejazd kolejowy wymagający oczyszczenia
    gdyż jest zasypany.
6/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
6/7
    Tor kompletny.
    Obecność szyn i podkładów na całym odcinku.
    W niektórych miejscach braki śrub, wkrętów, podkładek żebrowych, przytwierdzeń
    (łapek).
6/8
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 43m jest przejazd kolejowy wymagający oczyszczenia.
    W odległości 59m brak szyn i częściowo podkładów.
6/9
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn i częściowo podkładów.
7/0
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 16m początek brakujących szyn.
7/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
7/2
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
7/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
7/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
7/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
7/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
7/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
7/8
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 21m brak szyn.
7/9
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
8/0
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 88m początek brakujących szyn.
8/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
8/2
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 68m brak jednej szyny.
8/3
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak jednej szyny.
8/4
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak jednej szyny.
8/5
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 34m początek brakującej szyny.
8/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
8/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
8/8
    Tor kompletny.
    Początek podkładów betonowych.
8/9
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
9/0
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    Przejazd kolejowy w Steblowie na ul.
    Przystanek Steblów.
9/1
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
9/2
    Tor kompletny.
    W odległości 16m koniec betonowych podkładów.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 21m resztki urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP).
9/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
9/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 82m początek podkładów betonowych.
9/5
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 14m przejazd kolejowy – droga polna w okolicy miejscowości Steblów..
9/6
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
9/7
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 35m przejazd kolejowy – droga wojewódzka
    W odległości 56m resztki urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP).
9/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
9/9
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
10/0
    Tor kompletny
    Podkłady betonowe.
10/1
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 25m przejazd kolejowy – droga polna.
10/2
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 53m resztki urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP).
10/3
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
10/4
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 91m resztki urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP).
10/5
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
10/6
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 42m przejazd kolejowy – droga polan w okolicy miejscowości Dobra.
10/7
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
10/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
10/9
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 15m brak szyn i częściowo podkładów.
    W odległości 25m most – stan mostu idealny.
    W odległości 77m kończą się podkłady betonowe, część podkładów leży obok torowiska.
    Początek podkładów drewnianych.
    W odległości 80m uszkodzona niewielka część podtorza.
11/0
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
11/1
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
11/2
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
11/3
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
11/4
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
11/5
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
11/6
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 1m początek jednej szyny.
    W odległości29m początek drugiej szyny.
11/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
11/8
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
11/9
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.]
    W odległości 4m przejazd kolejowy – droga do miejscowości Łowkowice.
    W odległości 18m resztki urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP).
12/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 28m resztki urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP).
    W odległości 35m przejazd kolejowy – droga do miejscowości Łowkowice.
12/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
12/2
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
12/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
12/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 26m resztki urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP).
12/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 52m resztki urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP).
12/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 34m przejazd kolejowy – droga polna w okolicy miejscowości Łowkowice.
12/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
12/8
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
12/9
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
13/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
13/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
13/2
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 44m przejazd kolejowy – droga polna.
    W odległości 47m brak szyn.
13/3
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
13/4
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
13/5
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
    W odległości 87m początek szyn.
13/6
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 11m brak szyn.
13/7
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
13/8
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
13/9
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane
    W odległości 45m przejazd kolejowy – droga polna, obecność szyn tylko na szerokości  
    przejazdu.
14/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
14/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
14/2
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
14/3
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    Brak szyn.
    W odległości 59m początek szyn.
    W odległości 67m przejazd klejowy – droga polna.
14/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
14/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
14/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
14/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
14/8
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
14/9
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 40m przejazd kolejowy – miejscowość Strzeleczki.
15/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
15/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    Stacja Strzeleczki.
15/2
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
15/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
15/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 22m przejazd kolejowy – miejscowość Strzeleczki.
15/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
15/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
15/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 38m przejazd kolejowy w okolicy miejscowości Strzeleczki.
15/8
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
15/9
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
16/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
16/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
16/2
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 44m przejazd kolejowy – droga polna w okolicy miejscowości Strzeleczki.
16/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
16/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
16/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
16/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
16/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 44m przejazd kolejowy z droga prowadzącą do starej cegielni w okolicy
    miejscowości Strzeleczki. Przejazd wymaga oczyszczenia gdyż jest przysypany.
16/8
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
16/9
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
17/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
17/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
17/2
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
17/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
17/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 80m przejazd kolejowy – droga polna.
17/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
17/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
17/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
17/8
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 24m przejazd kolejowy – droga polna.
17/9
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
18/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 68m przejazd kolejowy – droga polna.
18/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
18/2
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 37m brak szyn.
    W odległości 66m początek szyn.
18/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 56m przejazd kolejowy – droga polna.
18/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
18/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
18/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
18/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
18/8
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 11m przejazd kolejowy – droga polna.
18/9
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
19/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 40m przejazd kolejowy w miejscowości Kujawy na ul. Głogowskiej.
19/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 91m niewielki mostek stalowy w idealnym stanie.
19/2
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 77m przejazd kolejowy w miejscowości
19/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 45m most w miejscowości Zielina obok żwirowni – stan mostu idealny.
19/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    Zwrotnica przy byłej stacji Zielina. Obok leżą szyny w dobrym stanie i podkłady z
    rozebranej bocznicy kolejowej. Niektóre leżące obok podkłady są betonowe.
19/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
19/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
19/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 50m początek betonowych podkładów.
    W odległości 80m koniec betonowych podkładów.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 93m początek betonowych podkładów.
19/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
19/9
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 95m przejazd kolejowy w miejscowości Zielina na ul.
20/0
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
20/1
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 15m przejazd kolejowy w miejscowości Zielina na ul.
20/2
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 57m przejazd kolejowy w miejscowości Zielina na ul.        – przejazd
    wymaga oczyszczenia.
20/3
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
20/4
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
20/5
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
20/6
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 51m brak jednej szyny.
    W odległości 63m brak drugiej szyny.
    W odległości 81m początek szyn.
    W odległości 95m przejazd kolejowy – droga polna, zaraz za przejazdem brak szyn.
20/7
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    Brak szyn.
20/8
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 94m początek szyn.
20/9
    Tor kompletny
    Podkłady betonowe.
    W odległości 70m koniec betonowych podkładów.
    Podkłady drewniane.
21/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
21/1
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 48m brak szyn.
21/2
    Tor niekompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 60m początek szyn.
21/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
21/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
21/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
21/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 31m początek podkładów betonowych.
21/7
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
21/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 38m przejazd kolejowy w miejscowości Moszna na ul. Leśnej.
21/9
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 27m koniec betonowych podkładów.
    Podkłady drewniane.
22/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 98m mały most murowany w dobrym stanie.
22/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 5m początek podkładów betonowych.
    W odległości 11m przejazd kolejowy – miejscowość Moszna ul. Powstańców Śląskich.
22/2
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 94m most murowany w dobrym stanie.
22/3
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
22/4
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
22/5
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 83m przejazd kolejowy – miejscowość Moszna, naprzeciw „Bramy   
    Gladiatorów”.
22/6
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
22/7
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
22/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 58m koniec podkładów betonowych.
    Podkłady drewniane.
22/9
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
23/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
23/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
23/2
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 14m przejazd kolejowy – droga polna między miejscowościami Moszna i   
    Dębina.
23/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
23/4
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
23/5
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
23/6
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
23/7
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 82m początek podkładów betonowych.
23/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 14m koniec podkładów betonowych.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 64m – stacja Dębina.
23/9
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
24/0
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 26m przejazd kolejowy – droga polna miejscowość Dębina.
24/1
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 17m początek podkładów betonowych.
24/2
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
24/3
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 89m przejazd kolejowy – droga polna za miejscowością Dębina.
24/4
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
24/5
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
24/6
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
24/7
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 13m przejazd kolejowy – droga polna.
24/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
24/9
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 91m przejazd kolejowy – naprzeciw drogi do miejscowości Mokra.
25/0
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
25/1
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
25/2
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
25/3
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 57m przejazd kolejowy – droga polna przed miejscowością Krobusz.
25/4
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
25/5
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
25/6
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
25/7
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
25/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 12m przejazd kolejowy – droga polna w miejscowości Krobusz.
25/9
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
26/0
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
26/1
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 50m przejazd kolejowy – ulica w miejscowości Krobusz.
    W odległości 60m koniec betonowych podkładów.
26/2
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
26/3
    Tor kompletny.
    Podkłady drewniane.
    W odległości 51m początek podkładów betonowych.
26/4
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
26/5
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
26/6
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
26/7
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 22m brak wkrętów mocujących szyny, szyny przesunięte.
    W odległości 66m brak jednej szyny.
    W odległości 77, brak drugiej szyny.
26/8
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 85m początek szyn.
26/9
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 3m przejazd kolejowy – droga polna w miejscowości Krobusz.
27/0
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
27/1
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
27/2
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
27/3
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
27/4
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
27/5
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 65m brak szyn.
27/6
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    Brak szyn.
27/7
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 15m początek szyn.
    W odległości 31m przejazd kolejowy – droga polna w okolicy miejscowości Krobusz.
    W odległości 45m brak szyn.
27/8
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    Brak szyn.
27/9
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 61m początek szyn.
    W odległości 74m brak szyn.
28/0
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    Brak szyn.
28/1
    Tor niekompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 66m początek szyn.
    W odległości 70m przejazd kolejowy – droga polna między miejscowościami Krobusz i  
    Biała.
28/2
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
28/3
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
28/4
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
28/5
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
28/6
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
28/7
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
28/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
28/9
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
29/0
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 29m przejazd kolejowy – droga polna w okolicy miejscowości Biała.
29/1
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
29/2
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
29/3
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
29/4
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
29/5
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
29/6
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
29/7
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
29/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
29/9
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
30/0
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
30/1
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
30/2
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    Przejazd kolejowy – obwodnica miejscowości Biała.
30/3
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
30/4
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
30/5
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
30/6
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    W odległości 60m przejazd w miejscowości Biała przy byłym placu buraczanym.
30/7
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
30/8
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
30/9
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
31/0
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
31/1
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.
    Stacja Biała.
31/2
    Tor kompletny.
    Podkłady betonowe.Podsumowanie.

Łącznie sprawdzony odcinek mierzył 24800m.
Pomiar był dokonywany od stacji w Krapkowicach do stacji w Białej.
Od stacji w Białej aż do stacji w Prudniku torowisko jest kompletne i przejezdne.

W sumie odnotowano 14 odcinków, gdzie zostały skradzione szyny:
- 1 w Krapkowicach za ul. Limanowskiego – 157m,
- 2 w okolicy miejscowości Steblów – 267m,
- 3 przed stacją Steblów, w tym przypadku brakuje jednej szyny – 266m,
- 4 w okolicy miejscowości Dobra, jest najdłuższy odcinek – 714m,
- 5 pomiędzy miejscowościami Łowkowice i Strzeleczki – 340m,
- 6 również między miejscowościami Łowkowice i Strzeleczki – 389m,
- 7 przed miejscowością Strzeleczki – 159m,
- 8 przed miejscowością Kujawy, najkrótszy odcinek – 29m,
- 9 za miejscowością Zielina – 243m,
- 10 przed miejscowością Moszna, na wysokości warsztatów Stadniny Koni – 112m,
- 11 pomiędzy miejscowościami Krobusz i Biała – 119m,
- 12 pomiędzy miejscowościami Krobusz i Biała – 150m,
- 13 pomiędzy miejscowościami Krobusz i Biała – 216m,
- 14 pomiędzy miejscowościami Krobusz i Biała – 192m.


Ubytki nr 5, 6, 7 znajdują się w niewielkich odstępach od siebie pomiędzy miejscowościami Łowkowice i Strzeleczki.

Kolejne ubytki znajdujące się blisko siebie to ubytki nr 11, 12, 13, 14, które są między miejscowościami Krobusz i Biała.

Łącznie na całym zmierzonym odcinku szlaku kolejowego od Krapkowic do Białej odnotowano 3353m ubytku toru.
Szyny są skradzione w miejscach gdzie przy szlaku znajdują się jakieś drogi polne lub jest wygodny dojazd do szlaku oraz z dala od zabudowań i dróg gdzie odbywa się normalny ruch.
.
W niektórych miejscach w niewielkiej ilości zostały też skradzione drewniane podkłady kolejowe.
Na moście kolejowym w okolicy miejscowości Dobra zostały usunięte z torowiska i odrzucone na bok podkłady betonowe.
Za mostem w kierunku Łowkowic w niewielkim stopniu zostało też naruszone podtorze, wygląda to tak jakby ktoś ładowarką wybrał kawałek niewielkiego nasypu gdzie przebiega torowisko.

Torowisko posiada podkłady zarówno drewniane jak i betonowe.
Podkłady betonowe znajdują W okolicy miejscowości Steblów oraz w okolicy przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej 409 i biegną aż do mostu w okolicy miejscowości Dobra.
Kolejne odcinki posiadające betonowe podkłady znajdują się w okolicy miejscowości Zielina oraz Moszna.
Następnie od miejscowości Dębina aż do stacji w Białej - z bardzo małymi fragmentami gdzie są podkłady drewniane – znajdują się podkłady betonowe.
Stan samego torowiska w miejscach gdzie torowisko jest kompletne i są podkłady betonowe można określić jako bardzo dobry.
W miejscach gdzie występują podkłady drewniane jest nieco gorzej, lecz nie wygląda to bardzo źle.
Łączny odcinek gdzie są podkłady betonowe mierzy 11191m długości.

W miejscach gdzie szlak kolejowy przebiega przez tereny zadrzewione czy zalesione torowisko jest mocno zarośnięte młodymi drzewami.
Miejscami również występuje bardzo mocne zachwaszczenie uniemożliwiające przejście torowiskiem.
Miejsca gdzie szlak jest mocno zarośnięty:
- za stacją Krapkowice do wiaduktu kolejowego drogi Krajowej nr 45,
- od wiaduktu fragmentami aż do stacji Steblów,
- od przejazdu kolejowego z drogą wojewódzką 409 aż do miejscowości Łowkowice,
- w okolicy miejscowości Kujawy i Zielina,
- w okolicy miejscowości Moszna,
- w okolicy miejscowości Krobusz.
W miejscach gdzie są przejazdy kolejowe można natknąć się na zasypane tory. Kilka przejazdów, które są najczęściej używane zostały zasypane prawdopodobnie przez mieszkańców pobliskich miejscowości.
Wszystkie przejazdy kolejowe wymagają oczyszczenia.

Biorąc pod uwagę to, że na tor kolejowy przypadają dwie szyny kolejowe oraz to, że w niektórych miejscach torowisko urywa się lub zaczyna najpierw jedną szyną, a następnie drugą jak również to, że w jednym miejscu brakuje tylko jednej szyny przyjmuje się, że łączny brak samej szyny kolejowej to 6256m.

Szyny zostały odkręcone od podkładów razem z łapkami i ich śrubami i podkładkami żebrowymi.
Na torowisku w miejscach kradzieży pozostały jedynie same podkłady.
Błąd w pomiarach można określić jako +/- 5m.

                                                                                                            A.M.                                                                                                                                                                                                          Krapkowice dn. 18.06.09r.