Rodzina hrabiowska Tiele-Wincklerów zaliczana była do elity finansowej Niemiec, chociaż z pokolenia na pokolenie ich majątek wyraźnie topniał.

 Ostatecznie tę znaczącą pozycję finansową przekreśliły skutki zarówno pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Pozostały jednak wyraźne oznaki tego bogactwa, którego znaczącym przykładem jest pałac w Mosznej. Jednakże o skarbach hrabiego krążą  fantastyczne opowieści do dzisiaj ...

 

 

 

 

 

 

 

... niektóre znaleziska rozpalają już tylko wyobraźnię, ponieważ w rzeczywistości wydaje się niemożliwe, by po tylu latach i zawieruchach wojennych można by było dokonać jakiegoś sensacyjnego odkrycia.

 

 Niewielka skarbonka z fotografii  ( 8 x 8 x 6 [cm] ), wraz zawartością,  pochodzi z pałacu w Mosznej i trafiła w ręce prywatnych właścicieli w latach 70. ub.w.  Monet odnaleziono w pałacowych piwnicach znacznie więcej, ale trudno obecnie prześledzić dalsze losy tego skarbu, którego zaledwie skromnym śladem jest tych kilkanaście numizmatów.

Z przekazanej ustnie relacji dawnej służącej hrabiego ( z Zieliny ), wynika, że w promieniu 10 km od Mosznej nie ma domu, w którym nie odnaleźlibyśmy jakąś część pałacowego wyposażenia, które zostało tuż po przejściu wojennego frontu "zagospodarowane" przez okolicznych mieszkańców.

 

 

 

Nasz skarb składa się z 14. monet :


1. FUNF MARK - 1903 - OTTO KOENIG VON BAYERN.

2. FUNF MARK - 1908 - FRIEDRICH AUGUSTV. SACHSEN.

3. 5 mart' - 1935 - Paul von Hindenburg.

4. 5 mart' - 1936 - Paul von Hindenburg.

5. 5 mart' - 1934 - fronton kościoła.

6. 5 mart' - 1935 - fronton kościoła.

7. 1 MARK - 1906.

8. 1 MARK - 1875.

9. 1 Reichsmark - 1934.

10. 1/2 MARK - 1917.

11. 2 Reichspfennig - 1939.

12.  1 Reichspfennig - 1935.

13. 5 Pfennig - 1908.

14. 20 Pfennig - 1875.