Żywe ( ... i niezwykle skuteczne )  zainteresowanie tematyką przywrócenia do życia linii kolejowej nr 306  ( na odcinku:  Krapkowice - Prudnik ), stało się istotnym powodem

              nominowania  Pana Henryka REMISZA z Białej do tytułu  CZŁOWIEKA ROKU,

 

przez redakcję TYGODNIKA PRUDNICKIEGO. To również dzięki jego inicjatywie oraz ogromnej determinacji, kontynuowane są prace przy odchwaszczaniu linii kolejowej przebiegającej  przez Moszną, której fragmenty ...

... już umożliwiają częściowe wykorzystanie trasy do przejazdu drezyn. Artykuł doskonale ujmuje tę niełatwą tematykę, ukazując nie tylko ludzkie fascynacje, ciężką pracę, ale dając również nadzieję na szczęśliwy finał całego przedsięwzięcia.