Owczy pęd do szybkiego  rozpoczęcia inwestycji, spowodował, że najbardziej wrażliwy element całej koncepcji :  parkowe otoczenie pałacu,  zadrzewienia alejowe, parkową część przedpodwórza (stadniny koni), opracowano na podstawie nieaktualnej inwentaryzacji drzew ( 1979 - 80 ) oraz   dawnym  ( 1985 ) projekcie przebudowy alei. Nie wykorzystano wyjątkowej okazji do naukowego opracowania tematu przez fachowców z SGGW w Warszawie, ponieważ lokalizację inwestycji w zabytkowym parku, jednoznacznie ocenili jako kompletnie pozbawioną sensu.


 

                                    Inwetaryzacja drzew parkowych  ( 1979 - 1980 ).

 

 

Projekt przebudowy Alei Lipowej (1996) na podstawie  opracowanie prof. Siewniaka (1985).

 

 

Autor wyraźnie zignorował wagę sporządzanego dokumentu, traktując opracowanie wyłacznie, jako kolejną, formalną, papierową podkładkę proceduralną.

Zainteresowanym udostępnimy szczegółowy wykaz drzew, który w tym miejscu pominięto, dla zwiększenia przejrzystości tekstu w części opisowej.


 

PRZKŁAD  POPRAWNEGO OPRACOWANIA TEMATU  W  WYKONANIU  ZESPOŁU PROFESORA  MARKA  SIEWNIAKA  ( fragment opracowania dot. alei dębowej, niestety, nieaktualny ).

 

Narzuca się pytanie :  dlaczego nie potraktowano tematu zadrzewień zabytkowego parku nieco poważniej, czyli tak, jak na to niewątpliwie zasługują i nie przeprowadzono prac projektowaych wg. obowiazujących w tym zakresie zasad, zatrudniając właściwych fachowców ? 

 

POŚPIECH  OKAZAŁ  SIĘ  ZŁYM  DORADCĄ  ( Opolski Marszałek nie skorzystał z możliwości zaangażowania w opracowanie studyjne zadrzewień, specjalistów z SGGW w Warszawie ).

 

Może warto zaprezentować przykład aktualizacji stanu zadrzewień alei Jelki ( dębów czerwonych ) w wykonania absolwenta Wydz. Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie (  mgr Łukasz Przybylak - fragment pracy z 2010 r. ).

 

AlejaJelkiplan.Jpg