Przedruk i komentarz do artykułu z Tygodnika Krapkowickiego (  Nr 41 / 910 / 13.10.2015r. ), opisującego tragiczną sytuację zabytkowego parku w Mosznej, wywołaną dotkliwą suszą oraz indolencją jego zarządców. Bobry się wyniosły. Różaneczniki giną.

 

TK_Raneczniki_bobry_800.JPG

 

Bobry płaczą nie bez powodu ...

   " ... możemy się dowiedzieć, że jądra bobra były kiedyś wielkim trofeum polowań. Gryzoń, zapewne nauczony tragicznymi doświadczeniami swoich braci, dobrze o tym wiedział. Ale cóż biedny mógł zrobić podczas obławy? By zachować swoje życie, pozbawiał się swoich jąder i zostawiał je w widoczny miejscu. Polujący na niego ludzie znalazłszy swoje trofeum odchodzili z dumą. Bóbr zaś przy następnych spotkaniach z osobnikami gatunku homo sapiens, wysilał się na stanie na tylnych łapach i pokazywał z żalem i wyrzutem, że jądra mu już zabrano, po czym był zostawiany w gorzkim spokoju."


Pałac wiosną, pozbawiony kwitnąch krzewów, będzie mógł zaprezentować się odwiedzającym identycznie jak wspomniany bóbr, stojący na tylnych łapkach, samookaleczony, pozbawiony swych najcenniejszych familijnych klejnotów i błagający o darowanie życia.


800_nora_poziom.JPG

Wyraźnie zarysowana krawędź nad wejściem do nory, wskazuje ustabilizowany śluzami poziom wody w kanałach parkowych.

 

800_suche_koryto.JPG

Suche dno kanału zasypane obumarłymi liśćmi różaneczników.

 

Obumarłe liście różaneczników ( slajdy -  4 zdjęcia ).

 

800_licie_zwide.JPG

W pierwszym etapie destrukcji,  liście pozostają jeszcze zielone, lecz z braku wody komórki tracą jędrność ( turgor ) i błyskawicznie więdną. Na szczycie tegorocznych pędów powstają rozety liści oraz wytwarzany jest przyszłoroczny pąk kwiatowy, który w tym roku zdążył się zawiązać  zaledwie w formie szczątkowej.

 

800_kana_przez_kko.JPG

Miejscami na dnie kanałów pozostały resztki błotnistej brei, w której próbują pływać dzikie kaczki.

 

Niedobór wody w kanałach jest katastrofalny i szczególnie niebezpieczny dla starodrzewia parkowego, którego system korzeniowy przystosowany jest do stałego pobierania wody na znacznie wyższym i ustabilizowanym poziomie. ( Slajdy - 3 zdjęcia ).

 

800_stary_wiz.JPG

Stary wiąz szypułkowy z obrzeża dawnego stawu, opływającego pałacowe przedpodwórze (  okolice starej  kuźni  ).

 

800_awka.JPG

Dawne ogrody pałacowe - w głębi basen ogrodowy z fontanną.