Będzie szersza baza gastronomiczno-noclegowa w Mosznej. W sąsiedztwie XVII-wiecznego zamku powstanie hotel.
Inwestor ma już decyzję o warunkach zabudowy. - Nowy obiekt stanie między kościołem a spółdzielnią mieszkaniową – mówi Marek Pietruszka, wójt gminy Strzeleczki.

Przy niektórych balach i innych inicjatywach baza hotelowa zabytkowej rezydencji nie jest w stanie przyjąć wszystkich uczestników. - Mogę tylko powiedzieć, że Moszna będzie rozwijać się dzięki temu i nie ma mowy o konkurencji z zamkiem. Chodzi o dwa różne rodzaje usług, ale oba obiekty z pewnością ucieszą turystów - dodaje wójt.

W Mosznej trwa przebudowa dawnej restauracji Amazonka. Docelowo będzie tam działać dom spokojnej starości.
 
 
Marek Pietruszka