2021.12.17  MOSZNA Z ... CERTYFIKATEM !

 

       Moszna z certyfikatem, który jest pustą, propagandową wydmuszką, zafundowaną samym sobie przez urzędników ( POT ), umocowanych organizacyjnie i finansowo w strukturach urzędowych.

       Nie przeprowadzono dotychczas żadnych  solidnych badań ( ... np. statystycznych ) dot. szeroko pojętej oceny ruchu turystycznego w Mosznej, w tym :  opinii odwiedzających na temat istniejących form prezentacji zasobów, zagospodarowania turystycznego oraz poziomu jakości turystycznych usług. Jedynym obowiązującym kryterium decyzyjnym jest od lat urzędnicze ... widzimisię.


800_paac_z_sercem_01.JPG

2021.12.17  ( 14:36 ). Na taki widok ... serce się kraje ... . Podobne "kochanie" ( ... z reguły ) kończy się założeniem tzw. "Niebieskiej Karty" ... .


800_TK_Certyfikat_01.JPG

 

" Polska Organizacja Turystyczna (POT) – organizacja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. POT rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 r. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Głównym celem POT jest promocja Polski w kraju i za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, szczególnie pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego. Kraju z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami.

POT wspiera podmioty, które zajmują się turystyką. Organizuje stoiska narodowe, na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów.

Organizacja realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez przedstawicielstwa (Zagraniczne Ośrodki POT) w 14 krajach świata i przez kampanie wizerunkowe oraz akcje promocyjne, między innymi „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”czy konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikaty POT. Dzięki znajomości specyfiki różnych krajów POT planuje kampanie promocyjne, które uwzględniają charakter i potrzeby poszczególnych rynków.

POT współpracuje z przedstawicielami władzy rządowej – wojewodami, jednostkami samorządu terytorialnego, z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polską Izbą Turystyki oraz innymi organizacjami branży turystycznej, a także stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie. Efektem tej współpracy są licznie organizowane imprezy promujące wśród krajowych i zagranicznych turystów regiony, miasta i poszczególne lokalne produkty turystyczne. Wspólnie organizowane są także stoiska na targach, konkursy, seminaria i konferencje. POT zajmuje się także drukiem wydawnictw promocyjnych o Polsce. Foldery POT wydawane są w 12 językach. Promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, pokazują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę."

Polskie szlaki w Mistrzostwach blogerów.

"Mili moi, cieszymy się ogromnie, bo dostaliśmy się do Ogólnopolskich Mistrzostw Blogerów!!!
Nosimy tą wiadomość w głowach już kilka dni i nie możemy uwierzyć i się nacieszyć. Mistrzostwa organizuje Polska Organizacja Turystyczna. Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych blogów podróżniczych wybrano 16, po jednym na każde województwo w Polsce. My w pierwszym wyborze postawiliśmy na nasze - śląskie i właśnie je będziemy reprezentować. Będzie nam bardzo miło pokazać szerokiemu gronu, że śląskie też jest piękne i warte odwiedzenia! Pomoże nam w tym Ziemowit - nasz nowy dron, mały ale wariat. Od dawna nosiliśmy się z tym zamiarem, a teraz nadarzyła się dobra okazja. A co pokażemy? To na razie niech pozostanie niespodzianką, bo sami jeszcze do końca tego nie ustaliliśmy, choć oczywiście mamy swoje typy."

'' 19 październik 2021 20:12 ''


... czyli, urzędnicza zabawa trwa !

 

800_800_Choinka_sztuczna_01.JPG

2021.12.17  ( 14:32 ) sztuczna "choinka" - sowa ... skamieniała na jej widok ... .

800_Choinka_z_bombkami_01.JPG

2021.12.17  ( 14:44 )  ... Jedyna, prawdziwa choinka w Mosznej - WESOŁYCH ŚWIĄT !