Od lat, przewodniki turystyczne, informatory i foldery, powtarzają zaskakującą i dosyć powszechnie utrwaloną informację, że pałac w Mosznej ( zamek ), posiada 99 wież oraz 365 pokoi.

Jeśli jednak przyjrzymy się całej sprawie bliżej i naprawdę zaczniemy liczyć, to okazuje się, że cały czas powtarzane są wierutne bzdury. Wież z prawdziwego zdarzenia, opartych na własnych fundamentach, mamy 6 (sześć) oraz 2. (dwie) sygnaturki z wyrastającymi znacznie ponad poziom dachu strzelistymi wieżyczkami. Ponadto występują elementy dekoracyjne w obrębie przestrzeni dachowej ( stożkowe wykończenia ścian szczytowych i dekoracyjne wypełnienie wolnej przestrzeni ponad zadaszeniem galeryjki, wzmocnienie podstaw niektórych wież oraz dekoracyjny wystrój dachów i pokrycia szczytów wież ). Tego rodzaju elementów można naliczyć 26 oraz 10 zadaszeń okien mansardowych, wysuniętych nieco poza płaszczyzny dachowe, które mogą sprawiać wrażenie elementów ukrytych  w głębi wieżyczek. Trudno zaliczyć do wieżyczek dekoracyjne, gotyckie sterczyny, czy ostre, kamienne elementy wykończenia występujące w elewacjach renesansowych.


Gdyby nawet zliczyć wszystkie wystające z dachu dekoracyjne sterczyny, kominy i szpikulce, nigdy nie doliczymy się ich, aż 99.

 

4PAE_9982.jpg

 

                                               O Z N A C Z E N I A :


-  kropka czerwona - duża,  wskazuje na niezależną wieżę, lub sygnaturkę, zdecydowanie wyprowadzoną ponad szczyty dachów,

-  kropka czerwona - mała, lokalizuje obecne w sąsiedztwie, lub włączone w konstrukcję wieży, elementy strukturalne, lub dekoracyjne, przypominające swym kształtem wieżyczki,

- kropka zielona - mała, określa element konstrukcyjny, który trudno nazwać wieżyczką, ale zdecydowanie wyróżnia się w połaci dachowej i mógłby zostać uznany, jako dekoracyjny element zadaszenia, możliwy do skojarzony z kształtem wieży.


                                Pałac posiada 6 zdefiniowanych wież oraz 2. sygnaturki :


1. Południową rotundę z 1. wieżyczką - przybudówką w szczycie.

2. Wschodnią dominantę, bogato przyozdobioną 4. wieżyczkami w zwieńczeniu, jak również 4. wieżyczkami wokół zadaszenia i 2. wspornikami narożników ścian na poziomie "żubra".

3. Ogrodową, praską ( czworościan ) z 1. ozdobnikiem nad oknem mansarowym oraz 2 wsporniki ścian ( szczyt dachu wieży dopełnia, centralnie, sygnaturka ).

4. Tarasowa rotunda ( bez ozdobników ).

5. Myśliwska z 4. wieżyczkami wkoło zadaszenia.

6. Północna z 4. ozdonikami w zadaszeniu.

W części centralnej pałacowego zadaszenia oraz południowej, strome płaszczyzny dachu spinają  2 sygnaturki, które przypominają szczytowe wykończenia wież, typowe dla dzwonnicy.

Tak więc, pałac posiada w sumie 8 niezależnych konstrukcji, które bez żadnych zastrzeżeń można zaliczyć do wież, podobnie jak i  26 ozdobników, przypominających swym kształtem wieżyczki, występujące w różnych miejscach, pełniąc zarówno funkcję wzmacniającą konstrukcję ścian, jak również wyłącznie dekoracyjną. Rozległe powierzchnie dachów dodatkowo przyozdabiają drobne detale ( nawiązuące do sąsiednich wież ), których doliczono się dokładnie 10.

 

Przy założeniu minimalnej granicy popełnienia błędu, można swobodnie twierdzić, że pałac w Mosznej posiada ( ... co najwyżej ) 44 wieże i wieżyczki.  Gdzie w takim razie poszukiwać pozostałych  55 ?

 

6PAE_9990.jpg

 

 

                                        OBALAMY  KOLEJNY  MIT :

    Pałac ("zamek") von Tiele-Wincklerów w Mosznej nigdy nie posiadał 365 pomieszczeń.

 

Rozliczenie wydzielonych pomieszczeń i powierzchni ( łącznie z korytarzami ) :

 

Poziom    ilość pomieszczeń      powierzchnia

   1.0                         12                  2.480,49  m2

0.1                         03                     268,66  "

02                          16                  2.679,16  "

03                          21                  1.732,86  "

04                          26                  1.752,71  "

05                          24                  1.712,22  "

===================================

Ogółem :               102              10.626,10 m2

                                             -  w tym komunikacja :           1.879,91 "

                                             -  powierzchnia użytkowa :    8.746,19 "                        

===================================

                                            KUBATURA PAŁACU wynosi : 51.552 m3    

                                        =================================== 

 

Szczegółowe rozliczenie katalogu pomieszczeń w opracowaniu artykułu :

  NERWICOWE EL DORADO

 

                                                    365  -  102  =  263

  Narzuca się kolejne, niedyskrete pytanie:  gdzie podziały się brakujące 263 pomieszczenia ?


 

Zdjęcia wykonali : Eryk Pakosz ( zimą ) i Tomasz Pustiowski ( pozostałe ).

 

Emeryci_2.JPG

           Mamy więc uniwersytet, który zdecydowanie niedokształca. Siedziba rodowa von Tiele-Wincklerów w Mosznej ( ... skąd Wincentów ??? ) zarówno architektonicznie, jak i funkcjonalnie nigdy nie była zamkiem, lecz "od zawsze" ... pałacem i w tej formie przetrwała do dzisiaj. Aktualnym dziedzicem i ( ... wyłącznie tytularnym hrabią ), "Panem na Katowicach, Miechowicach i Mosznej" jest  Lothar von Tiele-Winckler ( ur. 09.05.1970 r. ).Pałac nie posiada 365. pomieszczeń, lecz "zaledwie" 102 o powierzchni 10.626,10 m2 i kubaturze 51.552 m3. Ma również tylko 44 wieże i wieżyczki, wliczając w to wszystkie elementy dekoracyjne, które mogą wieżę przypominać ( 6 wież, 2 sygnaturki oraz 10 znaczących elementów dekoracyjnych i 26 ozdobników ). Informacja o związku ilości wież z liczbą majątków hrabiego jest z gruntu fałszywa.