Wyjątkowo bezmyślnie i boleśnie okaleczono reprezentacyjną, amerykańską sosnę wejmutkę ( pinus strobus L. ), która doskonale wyróżniała się w dawnym ogrodzie ( na pałacowym tle ),  przypominając nie tylko ducha minionej "la belle epoque", lecz również niezwykle wrażliwą na piękno duszę hrabiego Huberta.

 

Wejm_okazae_kalectwo.JPG

A. MAKABRESKA - okaleczona sosna wejmutka ( stan "po zabiegu" )

Akurat w Mosznej, nie pierwszy to i nie jedyny przykład braku wiedzy, wyobraźni i zwykłego zdrowego rozsądku, który jest warunkiem koniecznym przy tego typu, niezwykle delikatnych zabiegach konserwatorskich. Wykonawcom zbyt często wydaje się, że im więcej   wyrżną zdrowych ( ! ) gałęzi, tym lepiej wykonają swoją robotę i tym samym będą zasługiwać na większą zapłatę.

 

Wejmutka_caa.JPG

B. Stan przed "zabiegiem".

 

Wejmutka_obcita.JPG

C. To samo ujęcie po wykonaniu cięć.

 

Wejm_stracone_ujcie.JPG

D. Ten ( całkowicie zdrowy ) konar również został obcięty ...  

                                                                                 (  ...  teraz już nikt nie powtórzy podobnego foto - ujęcia  ).

 

Wejm_obcita_z_wie.JPG

E. Ostre cięcia.

 

Wejmutka_skos.JPG

F. Wołanie o pomstę do nieba ... ?


NIC DODAĆ, NIC UJĄĆ :

" Groteska (z wł. grottesca) – kategoria estetyczna, charakteryzująca się połączeniem w jednym dziele (literackim, plastycznym, muzycznym, tanecznym, dramatycznym itp.) jednocześnie występujących pierwiastków przeciwstawnych, takich jak m.in. tragizm i komizm, fantastyka i realizm, piękno i brzydota.

Utwory groteskowe charakteryzują się najczęściej niejednorodnością stylistyczną, obecnością kategorii absurdu, elementów karnawalizacji i atmosferą dziwności."

 

 

g

Wejmutki_porwnanie.JPG

G. Porównanie zmian w pokroju korony na przestrzeni ostatnich kilku lat.

 

 

H. Pakiet slajdów, zestaw 9. zdjęć stosu zdrowych gałęzi ( niektóre z ubiegłorocznymi zawiązkami szyszek ).