Pałac von Tiele-Wincklerów w Mosznej, jako "zamek", kolejny raz bryluje w urzędniczych konkursach, podobnie jak CTN, które ( ... w otoczeniu martwych drzew ), stara się ( przynajmniej ) " konferencyjnie " przywrócić ludziom do zdrowia ich skołatane nerwy. Pałac i jego otoczenie są ulubionym miejscem prezentacji lokalnych polityków, którzy w ... nagrodę za użyczoną im, naturalnie piękną scenografię, zawsze w jakiś wymyślny sposób ją w zamian ... sprofanują.

Zamek_atrakcja.JPG

 Znając realia, wypadałoby delikatnie zapytać, cóż takiego te zasłużone osoby zrobiły dla lokalnej turystyki, że kwalifikują się do ( ... aż tak ) szczególnych wyróżnień.

 

Znicze_wski.JPG

                   Ślady dewastacji na cmentarzyku rodzinnym von Tiele-Wickler'ów w Mosznej.

CTN_Psychodebata.JPG

 

Ruski_atrakcja.JPG

 Jedna z najnowszych, turystycznych, parkowych "atrakcji" : miniatura radzieckiego żołnierza, pod pomnikiem hrabiego Huberta.  Zapomina się o prawdziwych wartościach, przypisanych posiadłości von Tiele-Wickler'ów w Mosznej, proponując najczęściej bezwartościową i sztucznie wygenerowaną, "plastikową  atrakcyjność".