1 MOSZNA ZAMEK- REGIONALNYM OŚRODKIEM TURYSTYKI REKREACYJNEJ I KULTUROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY SZATY ROŚLINNEJ PARKU KRAJOBRAZOWEGO TOM II

2 KONSORCJUM: BIURO INśYNIERSKIE Sp. z o.o. ROK ZAŁOśENIA OPOLE ul. Domańskiego 40 REGON: NIP: KRS Sąd Rejonowy Opole, VIII Wydz. Gosp. KRS Kapitał spółki ,00 zł (077) , fax (077) , k om PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWATORSKA PROKON Aleksandra Bagińska SUCHY BÓR, ul. Kasztanowa 15 REGON: NIP: /fax (077) , kom OBIEKT: numer umowy: 18/2010 Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej. ADRES: Zielina, Moszna ul. Zamkowa 1 INWESTOR: Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek Zielina, Moszna ul. Zamkowa 1 NAZWA OPRACOWANIA: Projekt wykonawczy szaty roślinnej parku krajobrazowego Autorzy: Opracowała arch. Kamila Smolińska Podpis Projektant Projektant Opole 2010 sierpień mgr inŝ. Anna Ornatek architekt krajobrazu upr. 8/96 PSOZ mgr inŝ. Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak architekt krajobrazu Egz... 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE OPIS DO P.W. SZATY ROŚLINNEJ Opis ogólny Sposób wykonania dokumentacji OPIS DO P.W. REWALORYZACJI SZATY ROŚLINNEJ PARKU KRAJOBRAZOWEGO - CZĘŚĆ I Zestawienie projektowanego materiału roślinnego - część I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ CZĘŚĆ I Przygotowanie terenu Dobór sadzonek Projektowane parametry sadzonek Sadzenie roślin Trawniki Pielęgnacja PRZEDMIAR P.W. SZATY ROŚLINNEJ CZĘŚĆ I OPIS DO P.W. SZATY ROŚLINNEJ OTOCZENIE ZAMKU-CZĘŚĆ II Zestawienie projektowanego materiału roślinnego - część II OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ - CZĘŚĆ II: Przygotowanie terenu Wymagania dotyczące sadzonych roślin PRZEDMIAR - CZĘŚĆ II WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU OPRACOWANIE GRAFICZNE

4 1. DANE OGÓLNE Obiekt wpisany do rejestru zabytków: Nr 681 /63 z dnia r Powierzchnia opracowania ~12,2ha Materiały wyjściowe: Mapa do celów projektowych skali 1:500 Prace w terenie maj - czerwiec 2010r Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna parku w Mosznej Biuro InŜynierskie sp. z o.o Opole, ul. Domańskiego 40 oprac. Opole czerwiec 2010 r. P.W. Renowacji alei lipowej parku w Mosznej Biuro InŜynierskie sp. z o.o Opole, ul. Domańskiego 40 oprac. Opole lipiec 2010 r P.W. gospodarki drzewostanem parku w Mosznej Biuro InŜynierskie sp. z o.o Opole, ul. Domańskiego 40 oprac. Opole sierpień 2010 r P.B. zagospodarowania terenu Zamek w Mosznej Biuro InŜynierskie sp. z o.o Opole, ul. Domańskiego 40 oprac. Opole sierpień 2010 r P.B. zagospodarowania terenu Staw Kalusznik w Mosznej Biuro InŜynierskie sp. z o.o Opole, ul. Domańskiego 40 oprac. Opole sierpień 2010 r 4

5 2. OPIS DO P.W. SZATY ROŚLINNEJ 2.1. Opis ogólny W projekcie szaty roślinnej przewidziano rewaloryzację zabytkowego układu kompozycyjnego parku poprzez uzupełnienie i odtworzenie form kompozycji historycznej takich jak aleje, szpalery, smugi drzew, klombów i ściany wnętrz parkowych. Na podstawie studiów historycznych i inwentaryzacji dendrologicznej zawierającej inwentaryzację starych wyciętych pni w miejsce wyciętych starych drzew projektuje się nowe nasadzenia tych samych gatunków. W doborze gatunkowym drzew i krzewów przewiduję się posadzenie gatunków występujących w parku lip, dębów, choin, sosen wejmutek, buków, garbów oraz wzbogacenie szaty roślinnej o pojedyncze egzemplarze egzotów charakterystycznych dla parków krajobrazowych takich jak: platan, miłorząb, cyprysik błotny, magnolie. Rewaloryzację alei lipowej na osi głównej załoŝenia zawarto w osobnym opracowaniu p.n. Renowacja alei lipowej. W rewaloryzacji kompozycji roślinnej przewidziano wprowadzenie nasadzeń duŝej liczby krzewów ozdobnych, których obecnie zupełnie brak w parku. Projektowane krzewy to śnieguliczki, tawuły, jaśminowce, głogi, lilaki itp. W projekcie przewidziano równieŝ uzupełnienie grup róŝaneczników i azali charakterystycznych dla parku w Mosznej oraz wprowadzenie naturalistycznych krajobrazowych grup bylin parkowych parzydła leśne, rudbekie, wiązówki, liliowce itp., Projektuję się równieŝ rekonstrukcje tarasów wokół zamku i nasadzeń pnączy na jego elewacjach. Na tarasy przy elewacji frontowej zamku przewidziano otworzenie nasadzeń zgodnie z przekazami archiwalnymi topiaryczne formy krzewów iglastych, grupy róŝaneczników, azalii i krzewów zimozielonych i byliny. Na stylowym kwietniku przed oranŝerią proponuję się wykonanie nasadzeń dywanowych w obwódkach bukszpanowych z odtworzenie między innymi herbu Winklerów. Tarasy obok zamku proponuję się zrekonstruować jako ogrody kwaterowe z rysunkiem z Ŝywopłotów bukszpanowych obsadzone róŝami i pachnącymi bylinami ogród aromatyczny. Po oczyszczeniu stawów projektuje się posadzenie w nich roślin wodnych typu grąŝele i lilie wodne. W parku zaprojektowano trawniki typu dywanowego we wnętrzu przed pałacem i trawników typu sportowego uŝytkowane jako plaŝe nad stawem Kalusznik i jako boiska sportowe. W pozostałej części parku przewidziano pozostawienie naturalnego, istniejącego runa parkowego Sposób wykonania dokumentacji Opracowanie ze względu na specyfikę projektowanych obszarów podzielono na części: Część I szata roślinna parku krajobrazowego Część II szata roślina otoczenia zamku- tarasy, basen, kwietniki Część III P.W. alei lipowej w osobnym opracowaniu Na planszach graficznych naniesiono zakresy obejmujące obszary poszczególnych części opracowania. Wykaz projektowanych roślin ujęto w tabeli i umieszczono na rysunku projektu szaty roślinnej. Numery roślin na rysunku są zgodne z wykazem alfabetycznym projektowanych roślin. Tabela zawiera: liczbę porządkową zgodną z numerem na planszy graficznej botanicznych nazwę łacińską gatunku botaniczną nazwę polską W przedmiarze prac tabeli zamieszczono dodatkowo rozstawę sadzenia oraz ilość projektowanych sztuk. Na rysunku naniesiono lokalizację projektowanych roślin drzew i krzewów. Projektowane rośliny oznaczono nr zgodnym z numerem gatunku botanicznego w wykazie proj. roślin i podano proj. ilość sztuk nasadzenia. 5

6 3. OPIS DO P.W. REWALORYZACJI SZATY ROŚLINNEJ PARKU KRAJOBRAZOWEGO - CZĘŚĆ I 3.1. Zestawienie projektowanego materiału roślinnego - część I Legenda rośliny zimozielone L.p. Botaniczna nazwa łacińska Botaniczna nazwa polska DRZEWA LIŚCIASTE 1. ACER PSEUDOPLATANUS klon jawor 2. ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM klon jawor odm. purpurowa 3. AESCULUS CARNEA Hayne kasztanowiec czerwony 4. AESCULUS HIPPCASTANUM L. kasztanowiec biały 5. FAGUS SILVATICA ATROPURPUREUM buk pospolity odm. purpurowa 6. FAGUS SILVATICA PENDULA buk pospolity odm. zwisła 7. CASTANEA SATIVA Mill. kasztan jadalny 8. GINKGO BILOBA L. (f. męska + f. Ŝeńska) miłorząb japoński 9. MAGNOLIA ACUMINATA L magnolia drzewiasta 10. MAGNOLIA STELLATA magnolia gwiaździsta 11. PLATANUS ACERIFOLIA Willd. platan klonolistny 12. QERCUS PALUSTRIS Muench. dąb błotny 13. QUERCUS ROBUR L. dąb szypułkowy 14. QUERCUS RUBRA L. dąb czerwony 15. SALIX ALBA TRISTIS wierzba biała f. zwisła 16. TAXODIUM DISTICHUM Rich. cypryśnik błotny 17. TILIA CORDATA Mill. lipa drobnolistna 18. TILIA PLATYPHYLLOS Scop. lipa szerokolistna DRZEWA IGLASTE Legenda 19. PINUS NIGRA Arn. sosna czarna 20. PINUS STROBUS L. sosna wejmutka 21. PSEUOTSUGA TAXIFOLIA Britt. daglezja zielona 22. TSUGA CANDIENSIS Caar. choina kanadyjska rośliny zimozielone 6

7 KRZEWY LIŚCIASTE 23. BUXUS SEMPERVIRENS L. bukszpan wiecznie zielony 24. CARPINUS BETULUS grab pospolity f. Ŝywopłotowa 25. CORNUS ALBA L dereń biały 26. CORNUS MAS L. dereń jadalny 27. CORYLUS AVELLANA L. leszczyna pospolita 28. CORYLUS MAXIMA PURPUREA leszczyna południowa odm. purpurowa 29. CRATAEGUS COCCINEA L. głóg szkarłatny 30. CRATAEGUS MONOGYNA Jacq. głóg jednoszyjkowy 31. DAPHNE CNEORUM wawrzynek wilcze łyko 32. DEUTZIA SCABRA Thunb. Ŝylistek szorstki 33. HAMAMELIS WIRGINIANA oczar wirginijski 34. LONICERA TATRICUM L. suchodrzew tatarski 35. MAHONIA AQUIFOLIUM L. mahonia pospolita 36. PHILADELPHUS CORONARIUS L jaśminowiec wonny 37. RIBES SANQINEUM porzeczka krwista 38. RHODODENDENDRON CATAVBIENSE Grandiflorum róŝanecznik Catawbiense Grandiflorum 39. RHODODENDRON FLAVUM L azalia pontyjska 40. ROSA CANINA LUB MULTIFLORA róŝa psia lub wielokwiatowa 41. PRUNUS LAUROCERASUS L. laurowiśnia wschodnia 42. SPIRAEA ARGUTA Zab tawuła wczesna 43. SPIRAEA BUMALDA Burv. tawuła japońska 44. SPIRAEA MENZIESII Hook. tawuła Menziesa 45. SYMPHORICARPOS ALBUS Blake śnieguliczka biała 46. SYMPHORICARPOS ORBICULATUS Moen. śnieguliczka róŝowa 47. SYRINGA CHINENSIS Willd. lilak chiński 48. SYRINGA VULGARIS Koehne lilak pospolity 49. WEIGELIA FLORIBUNDA krzewuszka cudowna 50. VIBURNUM OPULUS ROSEUM kalina koralowa odm. płonna KRZEWY IGLASTE 51. TAXUS BACCATA L. cis pospolity KRZEWINKI I RUNO PARKOWE I PNĄCZA 52. CLEMATIS ALPINA powojnik alpejski 53. HEDERA HELIX L. bluszcz pospolity 54. HYDRANGEA PETIOLARIS hortensja drzewiasta 55. WISTERIA FLORIDA glicynia kwiecista 56. VINCA MINOR L barwinek pospolity 7

8 BYLINY I ROŚLINY WODNE 57. ARUNCUS SILVESTRIS parzydło leśne 58. FILIPENDULA PURPUREA wiązówka purpurowa 59. FILIPENDULA ULMARIA wiązówka błotna 60. IRIS PSEUDOACORUS kosaciec Ŝółty 61. NUPHAR LUTEUM grąŝel Ŝółty 62. NYMPHEA ALBA lilia wodna biała 63. NYMPHEA ODORATA ROSENNYMPHE lilia wodna odm. róŝowa pełna 3.2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ CZĘŚĆ I Przygotowanie terenu Sadzenie nowych drzew i krzewów jest moŝliwe po zakończeniu wszystkich prac w drzewostanie zawartych w P.W. Gospodarka drzewostanem i prac budowlanych związanych z rewaloryzacją parku (nawierzchni, instalacji, elementów małej architektury). Teren zielni pod trawnik i nowe nasadzenia naleŝy oczyścić z pozostałości budowlanych, korzeni i chwastów ręcznie, bez uŝycia cięŝkiego sprzętu tak aby nie uszkodzić korzeni istniejących drzew. Glebę uprawić na głębokość około 30cm i zaprawić w 1/ 3 ziemią Ŝyzną i torfem o odczynie kwaśnym. Powierzchnie gruntu wyrównać i w miejscu gdzie będzie zakładany trawnik uwałować Dobór sadzonek Sadzonki drzew i krzewów produkowanych w pojemnikach zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał powinien być wyrównany gatunkowo i wielkością, zdrowy z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną oraz uformowanym pokrojem. NaleŜy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami: PN-R67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste; PN-R67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste; PN-R67020 Materiał szkółkarski. Krzewy róŝ Projektowane parametry sadzonek drzew: obwód pnia > 22-26cm, wysokość >4m, krzewy wyprodukowane w pojemnikach o średnicach >30cm, o wysokości >30cm, zdrowe, dobrze rozkrzewione ( 3-5 pędów) z dobrze wykształconą bryłą korzeniową. NaleŜy kupić o więcej o około 10% sadzonek i przetrzymywać w szkółce u wykonawcy, aby w razie obumarcia uzupełnić nowe nasadzenia tym samym materiałem. Wszystkie sadzonki tego samego gatunku powinny pochodzić od jednego producenta. Nie dopuszcza się zmian gatunków i odmian ujętych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem Sadzenie roślin Na rysunkach wyznaczono miejsca posadzenia drzew, krzewów i bylin. Miejsca posadzenia drzew istotnych w kompozycji roślinnej zwymiarowano. Przed przystąpieniem do sadzenia rzazem projektantem naleŝy wyznaczyć w terenie lokalizację nowych nasadzeń. Drzewa sadzimy w doły o wielkości o około 30cm większej niŝ bryła korzeniowa sadzonki. Doły pod drzewa liściaste naleŝy zaprawić w proporcjach!1/3 gruntu rodzimego, 1/3 ziemi Ŝyznej i 1/3 torfu o odczynie obojętnym, a pod drzewa iglaste torfem o odczynie kwaśnym. Po posadzeniu pnie drzew owinąć taśmą cieniującą. 8

9 Posadzone drzewa naleŝy przywiązać do konstrukcji wspierającej - dwa do trzech palików i wokół pnia uformować zagłębienie gruntu (poniŝej poziomu gruntu 5-7cm) tzw. miskę której powierzchnie naleŝy wymulczować warstwą ~5cm mielonej kory z drzew iglastych. Powierzchnie gruntu pod grupy róŝaneczników i krzewów naleŝy wyznaczyć i przygotować w całości. Dla krzewów zimozielonych (oznaczone w wykazie) glebę uprawić na głębokość o około 20cm niŝej niŝ wysokość brył korzeniowych sadzonek krzewów. i po zbadani ph zaprawić w proporcjach 1/3 gruntu rodzimego, 1/3 ziemi Ŝyznej i 1/3 torfu o odczynie kwaśnym. Dla pozostałych krzewów glebę zaprawić torfem o odczynie obojętnym. Krzewy sadzić tak aby powierzchnia gleby pod grupą krzewów była o około 5-7cm poniŝej poziomu otaczającego trawnika. Powierzchnię zagłębienia pod krzewami naleŝy wymulczować warstwą ~5cm mielonej kory z drzew iglastych. Termin sadzenia roślin od 15 kwietnia do 15 października. Powierzchnię gruntu pod byliny i runo parkowe przygotować jak pod krzewy tylko na głębokość około 20cm. Grunt równieŝ wymulczować korą. Rośliny wodne sadzić w koszach zakotwionych do dna zbiorników wodnych. Dla pnączy glicyni projektowane 5 szt, sadzonej przy pniach obumarłych drzew Trawniki Na powierzchniach wyznaczonych w projekcie załoŝyć trawnik typu dywanowego z mieszanką traw. Na skarpach zastosować normy wysiewu traw zwiększone o około 30%. Uwaga! Zakładając trawnik naleŝy pozostawić nienaruszony pas istniejących roślin wodnych i przywodnych (kosaćce, pałki wodne, trzciny, sitowie, paprocie) na brzegu zbiorników wodnych jak równieŝ w grupy runa dalszych częściach parku Pielęgnacja Posadzone drzewa i krzewy naleŝy systematycznie podlewać prze okres co najmniej 2 lat. RóŜaneczniki i krzewy zimozielone obficie podlać przed nastaniem temperatur poniŝej 2 0 C. Miski odchwaszczać i systematycznie uzupełniać wyściółkę z kory. Przez okres 2 lat nie zasilać roślin nawozami drzew i krzewów. Przez cały czas kontrolować stan drzew i krzewów i w razie potrzeby wykonywać cięcia formujące. Obumarłe część bylin i przekwitłe drzewostany naleŝy systematycznie usuwać.w częściach parku gdzie nie ma załoŝonych trawników naleŝy systematycznie usuwać co roku samosiewy drzew. Trawnik systematycznie kosić i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne aerację, dosiewanie, zasilanie itp. 9

10 4. PRZEDMIAR P.W. SZATY ROŚLINNEJ CZĘŚĆ I L.p Botaniczna nazwa łacińska Botaniczna nazwa polska DRZEWA LIŚCIASTE Rozstawa sadzenia m 1 ACER SEUDOPLATANUS klon jawor 10,0 3 2 ACER SEUDOPLATANUS PURPUREUM klon jawor odm. purpurowa Ilość szt 10,0 3 3 AESCULUS CARNEA Hayne kasztanowiec czerwony 10,0 4 4 AESCULUS HIPPCASTANUM L. kasztanowiec biały 10,0 5 5 FAGUS SILVATICA ATROPURPUREUM buk pospolity odm. purpurowa 10,0 2 6 FAGUS SILVATICA PENDULA buk pospolity odm. zwisła 10, CASTANEA SATIVA Mill. GINKGO BILOBA L. (f. męska + f. Ŝeńska) kasztan jadalny 7,0 miłorząb japoński 8,0 2 9 MAGNOLIA ACUMINATA L magnolia drzewiasta 7, MAGNOLIA STELLATA magnolia gwiaździsta 5, PLATANUS ACERIFOLIA Willd. platan klonolistny 10, QERCUS PALUSTRIS Muench. dąb błotny 10, QUERCUS ROBUR L. dąb szypułkowy 10, QUERCUS RUBRA L. dąb czerwony 10, SALIX ALBA TRISTIS wierzba biała f. zwisła 10, TAXODIUM DISTICHUM. cypryśnik błotny 7, TILIA CORDATA Mill. lipa drobnolistna 10, TILIA PLATYPHYLLOS Scop. lipa szerokolistna 10,0 10 DRZEWA IGLASTE razem drzewa liściaste PINUS NIGRA Arn. sosna czarna 10, PINUS STROBUS L. sosna wejmutka 10, PSEUOTSUGA TAXIFOLIA Britt. daglezja zielona 10, TSUGA CANDIENSIS Caar. choina kanadyjska 10,0 6 razem drzewa iglaste 21 RAZEM DRZEWA 109 szt. 3 10

11 L.p Botaniczna nazwa łacińska Botaniczna nazwa polska KRZEWY LIŚCIASTE 23 BUXUS SEMPERVIRENS L. 24 CARPINUS BETULUS bukszpan wiecznie zielony grab pospolity f. Ŝywopłotowa Rozstawa sadzenia m Ilość szt 0,4 60 0, CORNUS ALBA L dereń biały 0, CORNUS MAS L. dereń jadalny 0, CORYLUS AVELLANA L. leszczyna pospolita 1, CORYLUS MAXIMA PURPUREA leszczyna południowa odm. purpurowa 1, CRATAEGUS COCCINEA L. głóg szkarłatny 1, CRATAEGUS MONOGYNA głóg jednoszyjkowy 1, DAPHNE CNEORUM wawrzynek wilcze łyko 0, DEUTZIA SCABRA Thunb. Ŝylistek szorstki 0, HAMAMELIS WIRGINIANA oczar wirginijski 5, LONICERA TATRICUM L. suchodrzew tatarski 0, MAHONIA AQUIFOLIUM L. PHILADELPHUS CORONARIUS L mahonia pospolita 0,8 275 jaśminowiec wonny 0, RIBES SANQINEUM porzeczka krwista 0, RHODODENDRON CATAWBIENSE RHODODENDRON FLAVUM L ROSA CANINA LUB MULTIFLORA róŝanecznik katawbijski 1,0 215 azalia pontyjska 1,0 15 róŝa psia lub wielokwiatowa 0, PRUNUS LAUROCERASUS laurowiśnia wschodnia 0, SPIRAEA ARGUTA Zab tawuła wczesna 0, SPIRAEA BUMALDA Burv. tawuła japońska 0, SPIRAEA MENZIESII Hook. tawuła Menziesa 0, SYMPHORICARPOS ALBUS Blake SYMPHORICARPOS ORBICULATUS Moen. śnieguliczka biała 0, śnieguliczka róŝowa 0, SYRINGA CHINENSIS Willd. lilak chiński 0, SYRINGA VULGARIS Koehne lilak pospolity 1, WEIGELIA FLORIBUNDA krzewuszka cudowna 0, VIBURNUM OPULUS ROSEUM kalina koralowa odm. płonna 22 razem krzewy liściaste

12 L.p Botaniczna nazwa łacińska Botaniczna nazwa polska KRZEWY IGLASTE Rozstawa sadzenia m 51 TAXUS BACCATA L. cis pospolity 0,8 225 RUNO PARKOWE I PNĄCZA Ilość szt razem krzewy CLEMATIS ALPINA powojnik alpejski 0, HEDERA HELIX L. bluszcz pospolity 0, HYDRANGEA PETIOLARIS hortensja drzewiasta 0, WISTERIA FLORIDA glicynia kwiecista VINCA MINOR L barwinek pospolity 0, BYLINY I ROŚLINY WODNE razem runo parkowe i pnącza ARUNCUS SILVESTRIS parzydło leśne 0, FILIPENDULA PURPUREA FILIPENDULA ULMARIA wiązówka purpurowa wiązówka błotna 0, , IRIS PSEUDOACORUS kosaciec Ŝółty 0, NUPHAR LUTEUM grąŝel Ŝółty NYMPHEA ALBA lilia wodna biała NYMPHEA ODORATA ROSENNYMPHE lilia wodna odm. róŝowa pełna RAZEM ROŚLINY SZT. 10 razem byliny i rośliny wodne SZT. POWIERZCHNIA DO WYŚCIÓLKOWANIA W M M 2 POWIERZCHNIA TRAWNIKA DYWANOWEGO M 2 SYSTEMY MOCOWANIA PNĄCZY ZE STALOWYCH LINEK 5 SZT opracowanie: mgr inŝ. Anna Ornatek architekt krajobrazu 12

13 5. OPIS DO P.W. SZATY ROŚLINNEJ OTOCZENIE ZAMKU-CZĘŚĆ II 5.1. Zestawienie projektowanego materiału roślinnego - część II PoniŜej przedstawiono łączne zestawienie roślin dla części II projektu szaty roślinnej: Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Rozstawa sadzenia KRZEWY LIŚCIASTE Ilość sztuk 1 Azalea Diamant White azalia Diamant White 6 szt/m Azalea Kermesina azalia Kermesina 6 szt/m Buxus sempervirens bukszpan wieczniezielony 4 Euonymus fortunei Coloratus trzmielina Fortune a Coloratus Uwagi 16 szt/m Ŝywopłoty formowane niskie do wys. 0,5m 8 szt/m Magnolia stellata magnolia gwiaździsta poj. sztuki 5-6 Philadephus hybrida Schneesturm 7 Prunus laurocerasus Mount Vernon 8 Prunus laurocerasus Van Nes 9 Rhododendron Album Novum 10 Rhododendron Catawbiense Boursault 11 Rhododendron Catawbiense Grandiflorum 12 Rhododendron Lee s Dark Purple jaśminowiec Schneesturm laurowiśnia wschodnia Mount Vernon laurowiśnia wschodnia Van Nes róŝanecznik Album Novum róŝanecznik Catawbiense Boursault róŝanecznik Catawbiense Grandiflorum róŝanecznik Lee s Dark Purple 3 szt/m szt/m szt/m szt/m szt/m szt/m szt/m Rhododendron impeditum róŝanecznik gęsty 6 szt/m Rhododendron impeditum Blue Tit róŝanecznik gęsty Blue Tit 6 szt/m Rosa Mirato róŝa Mirato 5 szt/m Rosa multiflora róŝa wielokwiatowa 4 szt/m Spiraea Grefsheim tawuła norweska 6 szt/m Symphoricarpos albus śnieguliczka biała 8 szt/m Syringa josikaea lilak Josiki 3 szt/m Syringa vulgaris lilak pospolity 3 szt/m Syringa vulgaris Madame Lemoine lilak pospolity Madame Lemoine 3 szt/m Viburnum lantana kalina hordowina 3 szt/m

14 Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Rozstawa sadzenia KRZEWY IGLASTE Ilość sztuk razem krzewy liściaste Uwagi 23A Taxus baccata cis pospolity poj. sztuki 12 forma naturalna 23B Taxus baccata cis pospolity 12 szt/m Ŝywopłoty formowane niskie (do wys. 0,5 m) 23C Taxus baccata cis pospolity 4 szt/m2 264 Ŝywopłoty formowane wysokie (do wys. 2,0 m) 23D Taxus baccata cis pospolity poj. sztuki 23 topiary (1,2 x 1 m) kształt wg. rys. 23E Taxus baccata cis pospolity poj. sztuki 1 topiary duŝe (2,0 x 1,6 m) kształt wg. rys. PNĄCZA razem krzewy iglaste Hedera helix bluszcz pospolity co 0,5 m Hydrangea petiolaris hortensja pnąca 1 szt/m2 52 jako okrywa 26 Parthenocissus tricuspidata winobluszcz trójklapowy co 0,5 m Wisteria sinensis glicynia chińska co 0,5 m 8 - BYLINY, TRAWY, PÓŁKRZEWY razem pnącza Heuchera x bryzoides Ŝurawka drŝączkowata wg. rys Hemerocallis hybrida Mary Todd 30 Hemerocallis hybrida Red Magic liliowiec ogrodowy Mary Todd liliowiec ogrodowy Red Magic wg. rys 290 lub inna odmiana o podobnej wielkości i Ŝółtych kwiatach wg. rys 169 lub inna odmiana o podobnej wielkości i czerwonych kwiatach 31 Hosta sieboldiana funkia Siebolda wg. rys Iris sibirica kosaciec syberyjski wg. rys Lavandula angustifolia lawenda wąskolistna 9 szt/m Lobelia cardinalis lobelia szkarłatna wg. rys Salvia nemorosa szałwia omszona 9 szt/m2 lub wg. rys Stachys bizantina czyściec wełnisty wg. rys Stipa pennata ostnica piórkowata wg. rys Vinca minor barwinek pospolity 16 szt/m razem byliny, trawy, półkrzewy

15 Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Rozstawa sadzenia ROŚLINY CEBULOWE: Ilość sztuk 39 Allium giganteum czosnek olbrzymi wg. rys Fritillaria imperialis Maxima Lutea szachownica cesarska Maxima Lutea Uwagi wg. rys 96 lub inna odmiana o podobnej wielkości i Ŝółtych kwiatach razem rośliny cebulowe 516 RAZEM ROŚLINY SZT OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ - CZĘŚĆ II: Przygotowanie terenu Po przeprowadzeniu planowanych robót ziemnych związanych z budową elementów małej architektury i nawierzchni naleŝy teren pod planowane tereny zieleni (rabaty i trawniki) oczyścić z ewentualnych resztek gruzu oraz śmieci, a takŝe z korzeni i chwastów. Przed sadzeniem roślin naleŝy wykonać obrzeŝa rabat oraz obrzeŝa wyznaczające wzory w rabatach. W tak przygotowanych rabatach uprawić glebę na głębokość około 30 cm i zaprawić w 1/3 ziemią Ŝyzną i torfem o odczynie kwaśnym. Powierzchnię gruntu wyrównać, a w miejscach projektowanych trawników wyrównać i zwałować. Donice przeznaczone na sadzenie krzewów na tarasie wypełnić w dolnej części (około 20 cm)warstwą drenującą z grysu granitowego lub innego o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. NaleŜy zastosować dwie warstwy o róŝnych frakcjach. Warstwę drenującą naleŝy oddzielić od Ŝyznego podłoŝa geowłókniną separacyjno-filtracyjną. Pozostałą objętość donicy wypełnić Ŝyzną ziemią Wymagania dotyczące sadzonych roślin NaleŜy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami: - PN-R67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste; - PN-R67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste; - PN-R67020 Materiał szkółkarski. Krzewy róŝ. Nie dopuszcza się zmian gatunków i odmian ujętych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem. Sadzonki roślin naleŝy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym gatunku i odmianie musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Wymagania dotyczące wielkości i jakości poszczególnych gatunków i odmian zestawiono w tabeli poniŝej. Przedstawione wielkości i wymagania są wymaganiami minimalnymi co do sadzonek. Dopuszcza się posadzenie roślin większych i/lub z większych pojemników. 15

16 L.p. Nazwa polska KRZEWY LIŚCIASTE Wielkości 1 azalia Diamant White wysokość cm pojemnik C-3 2 azalia Kermesina wysokość cm pojemnik C-3 3 bukszpan wieczniezielony wysokość cm pojemnik C-2 4 trzmielina Fortune a Coloratus wysokość cm pojemnik P-11 5 magnolia gwiaździsta wysokość cm pojemnik C-20 6 jaśminowiec Schneesturm wysokość cm pojemnik C-7,5 7 laurowiśnia wschodnia Mount Vernon wysokość cm pojemnik C-3 8 laurowiśnia wschodnia Van Nes wysokość cm pojemnik C-5 9 róŝanecznik Album Novum wysokość cm pojemnik C-7,5 10 róŝanecznik Catawbiense Boursault 11 róŝanecznik Catawbiense Grandiflorum wysokość cm wysokość cm pojemnik C-7,5 pojemnik C-7,5 12 róŝanecznik Lee s Dark Purple wysokość cm pojemnik C-7,5 13 róŝanecznik gęsty wysokość cm pojemnik C-3 14 róŝanecznik gęsty Blue Tit wysokość cm pojemnik C-3 15 róŝa Mirato wysokość cm pojemnik P róŝa wielokwiatowa wysokość cm pojemnik C-7,5 17 tawuła norweska wysokość cm pojemnik C-3 18 śnieguliczka biała wysokość cm pojemnik C-3 19 lilak Josiki wysokość cm pojemnik C lilak pospolity wysokość cm pojemnik C lilak pospolity Madame Lemoine wysokość cm pojemnik C kalina hordowina wysokość cm pojemnik C-7,5 KRZEWY IGLASTE 23A cis pospolity wysokość cm szerokość cm Uwagi 4 razy szkółkowane z bryłą korzeniową balotowaną, forma naturalna 23B cis pospolity wysokość cm pojemnik C-1,5, Ŝywopłoty formowane niskie 23C cis pospolity wysokość cm szerokość cm 23D cis pospolity min. wysokość 120 cm min. szerokość 100 cm 23E cis pospolity min. wysokość 200 cm min. szerokość 150 cm pojmnik C-7,5, Ŝywopłoty formowane wysokie 4 razy szkółkowane z bryłą korzeniową balotowaną, topiary 5 razy szkółkowane z bryłą korzeniową balotowaną, topiary duŝe 16

17 PNĄCZA 24 bluszcz pospolity wysokość cm pojemnik P hortensja pnąca wysokość cm pojemnik C-5 26 winobluszcz trójklapowy wysokość cm pojemnik P glicynia chińska wysokość cm pojemnik P-13 BYLINY, TRAWY, PÓŁKRZEWY 28 Ŝurawka drŝączkowata wysokość cm pojemnik P liliowiec ogrodowy Mary Todd wysokość cm pojemnik P liliowiec ogrodowy Red Magic wysokość cm pojemnik P funkia Siebolda wysokość cm pojemnik P kosaciec syberyjski wysokość cm pojemnik P lawenda wąskolistna wysokość cm pojemnik C-3 34 lobelia szkarłatna wysokość cm pojemnik P szałwia omszona wysokość cm pojemnik C-3 36 czyściec wełnisty wysokość cm pojemnik P ostnica piórkowata wysokość cm pojemnik P barwinek pospolity wysokość cm pojemnik P-13 ROŚLINY CEBULOWE 39 czosnek olbrzymi - cebule lub pojemnik C-1,5 40 szachownica cesarska Maxima Lutea - cebule Wskazania do prac związanych z sadzeniem roślin W celu zapewnienia projektowanym roślinom prawidłowego wzrostu i rozwoju naleŝy sadzić je zgodnie ze sztuką ogrodniczą w uprzednio przygotowane rabaty. Dodatkowo doły do sadzenia roślin wrzosowatych (azalie i rododendrony) zaprawić torfem o odczynie kwaśnym. Rośliny sadzić niŝej niŝ otaczający trawnik lub nawierzchnia w celu umoŝliwienia wyściółkowania rabat korą. Powierzchnię rabat z roślinami wyściółkować korą mieloną - warstwą o miąŝszości 3-5 cm. Podczas sadzenia roślin naleŝy je obficie podlać. Przewiduje się łącznie dla części II projektu 2160 mkw. rabat z krzewami, półkrzewami, bylinami i roślinami cebulowymi. Wszystkie rośliny powinny spełniać wymagania opisane szczegółowo w pkt. Wymagania dotyczące sadzonych roślin. Termin sadzenia roślin: od 15 kwietnia do 15 października. Wszystkie rośliny naleŝy objąć pielęgnacją gwarancyjną przez okres minimum 3 lat Sposób zakładania trawników Projektowane trawniki wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Uprzątnięta i odchwaszczoną ziemię zwałować, wysiać nawóz, a następnie wykonać trawnik siewem z mieszanki traw przeznaczonej na trawnik gazonowy [Na przykład: Gazon Dekoracyjny Rolimpex w składzie: Ŝycica trwała NAKI (Lolium perenne Naki ) - 30%, Ŝycica trwała Stadion (Lolium perenne Stadion ) - 25%, kostrzewa czerwona Leo (Festuca rubra Leo ) - 10%, kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra Adio ) - 15%, wiechlina łąkowa Sabra (Poa pratensis Sabra ) - 10%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina Bonito ) - 10%]. Wysiew nasion na krzyŝ - ręczny lub mechaniczny. 17

18 Po wysianiu nasion w ilości zalecanej przez producenta nasiona przykryć cienką warstwą gleby grabiąc spręŝystymi grabiami i zwałować. Po tych czynnościach trawnik naleŝy podlać rozproszonym strumieniem wody, uwaŝając aby nie wypłukać nasion. Pierwsze koszenie naleŝy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm - skrócenie o 1-1,5 cm. Następne koszenia wykonywać coraz niŝej, aŝ do osiągnięcia Ŝądanej wysokości koszenia - proponowane 3-3,5 cm. Przewiduje się łącznie dla części II projektu załoŝenie 1810 mkw trawników Zalecenia pielęgnacyjne Cięcie krzewów Krzewy oznaczone jako formy topiaryczne (według opisu w zestawieniu projektowanej szaty roślinnej) oraz formowane Ŝywopłoty niskie i wysokie naleŝy formować kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, tak aby zadane kształty były zawsze czytelne. Kształt formowanych roślin według części graficznej projektu. Krzewy w rabatach oznaczone jako okrywowe naleŝy prowadzić w formie zwartych nasadzeń okrywowych tak, aby krzewy utworzyły zwartą powierzchnię. Wszystkie krzewy naleŝy przycinać zgodnie ze sztuką, aby były odpowiednio zagęszczone, utrzymywały właściwe wymiary i formę. Pielęgnacja roślin Posadzona zieleń powinny zostać objęta gwarancją na okres minimum 3 lat. Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym i późniejszym powinna obejmować m.in.: regularne cięcia formujące - minimum dwa razy w roku, regularne cięcia pielęgnacyjne - cięcia po kwitnieniu, zagęszczające i sanitarne, regularne podlewanie - w zaleŝności od warunków atmosferycznych, regularne odchwaszczanie - raz w tygodniu, nawoŝenie dostosowane do potrzeb roślin - w zaleŝności od rodzaju stosowanego nawozu, ewentualny oprysk roślin w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników, uzupełnianie rabat, wymianę roślin, które się nie przyjęły, pielęgnację bylin, półkrzewów, traw i roślin cebulowych - np. usuwanie przekwitłych kwiatostanów itp. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Pielęgnacja trawników W celu zapewnienia projektowanym trawnikom prawidłowego wyglądu, wzrostu i rozwoju naleŝy je objąć systematycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi: częste i w regularnych odstępach czasu koszenie dostosowane so intensywności wzrostu trawnika (minimum raz w tygodniu w pełni sezonu wegetacyjnego), regularne podlewanie, regularne odchwaszczanie, nawoŝenie, wałowanie, aeracja, uzupełnianie i renowacja w razie potrzeby, ewentualny oprysk w razie wystąpienia chorób. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne naleŝy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 18

19 6. PRZEDMIAR - CZĘŚĆ II Projektowane gatunki i odmiany roślin, ilość sztuk i rozstawa sadzenia według pkt. Zestawienie projektowanego materiału roślinnego - część II. RAZEM KRZEWY LIŚCIASTE: RAZEM KRZEWY IGLASTE NATURALNE: RAZEM KRZEWY IGLASTE - TOPIARY: RAZEM PNĄCZA: RAZEM BYLINY, TRAWY, PÓŁKRZEWY: RAZEM ROŚLINY CEBULOWE: RAZEM WSZYSTKICH ROŚLIN: POWIERZCHNIA RABAT DO ŚCIÓŁKOWANIA: POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH TRAWNIKÓW: sztuk sztuk 24 sztuki 151 sztuk sztuk 516 sztuk sztuk mkw mkw 7. WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU Warunkiem przystąpienia do prac jest uzyskanie Decyzji Pozwolenia konserwatorskiego wydanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace powinny być wykonywane przez specjalistów z doświadczeniem w realizacji zabytkowych załoŝeń parkowych. opracowanie: 8. OPRACOWANIE GRAFICZNE mgr inŝ. Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak architekt krajobrazu RYS. 1/ 5 RYS. 2/ 5 RYS. 3/ 5 RYS. 4/ 5 RYS. 5/ 5 PARK KRAJOBRAZOWY CZĘŚĆ I- STAW KALUSZNIK PARK KRAJOBRAZOWY CZĘŚĆ I - ZAMEK PARK KRAJOBRAZOWY CZĘŚĆ I ALEJA OTOCZENIE ZAMKU CZĘŚĆ II OTOCZENIE ZAMKU CZĘŚĆ II- RABATY 19