Posucha na własne życzenie - przyroda cierpi niemiłosiernie, co jest smutną konsekwencją kompletnego braku  zainteresowania hydrosystemem, który ( ... świetnie zorganizowany ) pozostawili po sobie doskonali specjaliści od melioracji wodnych z czasów hrabiego.

         Od chwili likwidacji w zabytkowym parku stawów Hubertus ( ... i wybudowania w tym miejscu pawilonu szpitalnego oraz rozległego parkingu ), odcięcia  rowu zasilającego bezpośrednio staw Kalusznik  z leśnych stawów  Eichenwald'u, bilans wody zawsze będzie miał wartość ujemną ( zapotrzebowanie na wodę  pozostanie większe od możliwości jego zaspokojenia ). Jeden dojrzały dąb w parku potrzebuje dziennie ok. 500 litrów wody ... , więc nic dziwnego, że również w kanałach parkowych gwałtownie ( ... jak co roku ), obniża się lustro wody.

         Źle zaprojektowana renowacja stawu Kalusznik, może tylko potęgować niedobór wody i jego fatalne skutki dla całego ekosystemu. Woda, to życie - jej brak, oznacza śmierć.

 

800_A_a_poziom_-_462_mm.JPG

2019.06.01  ( 10:20 ).  Odczyt bieżący : 462 mm, poprzedni : 427 mm. ( 2019.05.25 ). Przyrost 35 mm w ciągu tygodnia, nie daje żadnych gwarancji, że staw Kalusznik szybko napełni się wodą. Niedobór wody w parkowym środowisku będzie miał katastrofalne skutki dla całego, miejscowego środowiska. Należy podkreślić, że park jest wpisany do Rejestru Zabytków i wymaga szczególnej ochrony.

 

800_Zaamany_poziom.JPG

 2019.06.08  ( 08:58 ). Koniec nadziei na napełnienie wodą stawu Kalusznik. Załamanie poziomu : odczyt bieżący : 447 mm, poprzedni : 462 mm. -  2019.06.01  ( 10:20 ).  Spadek : 15 mm, co zapowiada katastrofę całego parkowego ekosystemu.

 

800_Paka_1A.JPG

2019.05.25  ( 09:29 )  ... w tych warunkach długo nie pożyjesz ...

800_Paka_2.JPG

2019.06.08  ( 09:02 )  Przy tak niskim i nieustabilizowanym poziomie lustra wody, fantazyjne "wylatywanie ponad poziomy" ( ... raczej, wyrastanie ) może okazać się bardzo niebezpieczne ( skoro wodna roślinność stawowego obrzeża pozbawiona została stałego dostępu do wody, wypadałoby ją wyciąć, aby nie straszyć smutnym obrazem swego cierpienia ).

800_Przepust.JPG

2019.06.08  ( 09:07 ). Przepust nie ma co przepuszczać ... .

800_Poziom_15_czerw_19_opis.JPG

Odczyt bieżący : 415 mm, poprzedni : 447 mm. -  2019.06.08  ( 08:58 ). 

Dalszy spadek o 32 mm

800_Poziom_23_czerwiec_10-02_A.JPG

2019.06.23  ( 10:02 )  Odczyt bieżący : 388 mm, poprzedni : 415 mm - 2019.06.15 ( 09:53 ).

Dalszy spadek : 27 mm