800_abdki_02.JPG

2019.07.12  ( 11:11 ). Rozpoczynając pogłębianie stawu i oczyszczanie obrzeża, nikt nie opracował szczegółowego bilansu wody ( zapotrzebowania, źródeł zasilania i zachowania rezerw ). Mało tego, nikt obecnie nie wykazuje najmniejszego zainteresowania stanem zdewastowanego biotopu, co jest szczególnie istotne w okresie stałego zagrożenia suszą. Problem jest ignorowany od kilku lat i stąd nadchodząca katastrofa może być wyjątkowo tragiczna w skutkach dla całego parkowego ekosystemu. Sterczące z dna stawu drewniane pomosty są jednoznaczną wizualizacją schorzałej idei całego przedsięwzięcia.

 

800_abddki_03.JPG

2019.07.12  ( 11:21 ) ... niedługo usłyszymy, jak pływające łabądki tuptają łapkami po dnie.

 

2019.07.12__Poziom_260mm.JPG

2019.07.12  ( 11:18 )  ... dramat stawu Kalusznik  pogłębia się ( ... dosłownie ). Poziom wody ( 260 mm ) opadł daleko poniżej wartości krytycznej. Tragedia !  Dodatkowo, zupełnie bezmyślnie, wycięto wszystkie rośliny, które masowo  porosły odkrytą powierzchnię stawu i stanowiły naturalną osłonę ( ... m. in. ) dla nowego pokolenia żab, które zdążyły zaliczyć w wodzie fazę kijanki i zaczęły masowo wychodzić na ląd ( ... teraz giną w męczarniach na otwartej, rozpalonej słońcem "patelni " ... ).  Kolejny raz, naiwny i chorobliwie "ambitny" urzędniczy program "ochrony bioróżnorodności" w Mosznej poraził głupotą ...

 

Odczyty wartości poziomu wody :

19. maj    -       332 mm

24. maj     -      403 mm

29. maj     -      427 mm

01. czerwiec -   462 mm

08. czerwiec -   447 mm

12. lipiec    -      260 mm

25. lipiec    -      233 mm

 

Pomiar_233_mm.JPG

2019.07.25  ( 18:44 ).  Odczyt ( ... ciągle opadającego ) poziomu wody w stawie Kalusznik :  233 mm.