... zanim utracą udka. Może to ma być kolejny sposób "zamkowej" restauracji na uatrakcyjnienie swego menu. Niezabezpieczone drewniane grodzie przepustu ( w stawie Kalusznik ), tworzą śmiertelną pułapkę nie tylko dla przelatujących ptaków ( m.in. jaskółek ), ale również dla żab. Głęboka i wąska przestrzeń ''klatki'', wypełnionej wodą, z jednej strony zachęca, aby do niej zajrzeć ( ... susza ! ), a z drugiej, stanowi dla ciekawskich zwierzątek swojego rodzaju, intrygujący "escape room", niestety, jak się później okazuje, bez wyjścia. Giną w męczarniach, a wystarczyłoby pułapkę w najprostszy sposób zabezpieczyć, aby wiele z nich ocalić. Można też uwięzione żabki wyłapywać ... , co już jest rozwiązaniem bardziej skomplikowanym i niebezpiecznym dla obydwu stron. Mam tylko nadzieję, że nikt nie potraktuje tego zabiegu, jako okradanie "zamkowej" spiżarni ... .

 

abka_zielona1.JPG

2019.07.25  ( 18:27 )  Żabka w "zamkowej spiżarni" - kruszejące udka ...

Żaba wodna (łac. Pelophylax esculentus

                " Karol Linneusz, gdy budował fundamenty dzisiejszej taksonomii, nazwał ją żabą jadalną. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie genetyka i późniejsze badania, które zmieniły zupełnie spojrzenie na zielone żaby. Linneusz wszystkie, jak szło, wrzucił do jednego wora. Ciekawe jakie miny musieli mieć naukowcy, gdy okazało się, że żaba jadalna, później nazwana żabą wodną to tak naprawdę hybryda dwóch innych gatunków żab – żaby śmieszki oraz żaby jeziorkowej? " 


abi_szkieletor.JPG

2019.07.25  ( 18:32 ).  Żabi "szkieletor"  -  uratowana żabka z zanikiem mięśni,  w stanie kompletnego wycieńczenia ...

 

abi_szkielet_na_brzegu.JPG

2019.07.25  ( 18:35 ). Ospały i wychudzony "szkieletor" natychmiast wdrapał się na brzeg, aby jak najszybciej zwiększyć ciepłotę ciała ( doładować się energetycznie ) po paraliżującym odrętwieniu, wywołanym wielodniowym pobycie w "klatce" z chłodną wodą.

 

Pomiar_233_mm.JPG

2019.07.25  ( 18:44 ).  Poziom wody w stawie Kalusznik ( 233 mm ) nadal opada, przy czym deficyt sięgnął już poziomu wód gruntowych, który w naszych warunkach ( w studniach ) występuje na głębokości ok. 3 m. Gwałtowne parowanie z nagrzanej powierzchni stawu powoduje wysysanie wody spod okolicznego drzewostanu parkowego, dla którego staw był od zawsze stałym źródłem zaopatrzenia w wodę i dodatkową cysterną z potężnym zapasem wody.

 

Zryw_do_lotu.JPG

2019.07.25  ( 18:47 ).  Warto wcześniej przećwiczyć zryw do lotu, ponieważ nie wiadomo jak długo jeszcze będzie po czym pływać.

 

    Wody w stawie Kalusznik jest jak na lekarstwo. Wykonawca inwestycji, być może, pławi się teraz  zarobionych w milionach, gdy tymczasem w stawie pływanie w zanikającej ( ... ostatniej ) kałuży staje się coraz większym luksusem. Całe żywe otoczenie stawu w przyspieszonym tempie zamiera.

 

 

Ochrona płazów w Polsce

 

" Wśród ludzi panuje przekonanie, że płazy są odrażające i "wstrętne", co niestety przyczynia się do bezmyślnego tępienia tych zwierząt. Tymczasem to wspaniałe, nikomu nie zagrażające, wręcz bezbronne zwierzęta, bardzo pożyteczne dla środowiska, o niezwykłych zwyczajach, barwach, kształtach.

Tempo negatywnych przemian w środowisku zatrważa przyrodników herpetologów, zajmujących się tą grupą zwierząt, gdyż płazy stanowią grupę szczególnie wrażliwą i podatną na tego typu zmiany. Same są czułym "biowskaźnikiem" zanieczyszczenia środowiska. Na całym świecie, także w Europie i w Polsce płazy masowo wymierają. Przyczyną wymierania są nie tylko zmiany w środowisku, ale także choroby.

Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, w którym zwierzęta te objęto ochroną prawną.

Pod ochroną gatunkową są wszystkie rodzime płazy.


Pierwszymi ofiarami były ... jaskółki :

2019.05.26 CIENKIM LANIEM WODY NIE PODNIESIEMY POZIOMU