2019.09.08  RYBY GŁOSU NIE MAJĄ, WIĘC ... UMIERAJĄ !

 

           Panująca od wielu miesięcy susza, dodatkowo pogłębiła problem niedoboru wody w hydrosystemie zabytkowego parku w Mosznej. Brak wody, powoduje  zamieranie życia niemal w każdej postaci ( ... może za wyjątkiem form przetrwalnikowych ). Fakt, że podjęto starania, aby park w Mosznej objęty został oficjalnym programem ochrony bioróżnorodności, w całym kontekście, zakrawa na kpinę. Masowo giną drzewa z nowych nasadzeń - miejscami dotyczy to również drzew z powtórnych nasadzeń i starodrzewia. Epicentrum nieszczęścia jest "wyczyszczony" ( ... również z wody ) staw Kalusznik, który był od zawsze ( oprócz stawów leśnych ) żelaznym rezerwuarem wody na najcięższe czasy ( ... takie czasy akurat nadeszły, a w stawie ... pusto ! )

 

800_WYSPA_Wielkanocna_1.JPG

 2019.09.05  ( 10:56 )  Otoczenie wyspy i kanały parkowe już od kilku lat w okresie letnim pozbawione są wody. Tegoroczny kryzys wywołany brakiem opadów oraz śmiertelną "rewitalizacją" ( opróżnieniem ) stawu Kalusznik posiada cechy katastrofy ekologicznej w powiązaniu z metodyczną i kompletnie bezmyślną dewastacją zabytkowego parku.

 

800_Wyspa_2018.10.07_-_13H46.JPG

2018.10.07  ( 13:46 )   Zdjęcie sprzed roku dodatkowo przypomina o stałym, cyklicznym, sezonowym niedoborze wody... . Dokumentacja z lat poprzednich dobitnie potwierdza to smutne i groźne zjawisko, które, co widać, na obecnie zarządzających posiadłością von Tiele-Wincklerów nie robi najmniejszego wrażenia ... . Bez wody cały ekosystem zamiera.

 

800_Mostek_na_wysp.JPG

2019.09.05  ( 10:58 )  Mostek nad wysuszonym i zaśmieconym stawowym  "korytkiem", trudno zaliczyć do romantycznych ... , pomimo doczepionych "ku pamięci" kilku kłódek... .

 

Dwa zdjęcia ( slajdy ) 2019.09.05 (11:04, 11:005 ). W słoneczny dzień smród rozkładających się ryb był trudny do zniesienia. W zielonej brei ginęły najpierw ryby największe, które nie potrafiły utrzymać pionu w stale obniżającym się poziomie wody. Ryby umierają na boku ... .

 

Cztery zdjęcia ( slajdy ) 2019.09.05 ( 11:03, 11:08, 11:09, 11:12 ). Mniejsze karasie i liny próbowały jeszcze wyssać resztki tlenu z glonowej "zupy" ... , stąd ich ostatnie, konwulsyjne pluski. Relaksująca się na ławeczce ( ... w tych szczególnych, ''aromoterapeutycznych'' warunkach ) kuracjuszka CTN, również zauważyła ziejący ze stawu fetor rozkładających się ryb, ale doszła do wniosku, że ryby zgniją a "zapaszek" wiatr szybko rozwieje i znowu będzie cudownie pięknie ... ( ?! ). W moim przekonaniu, wyraziła tutaj  nie tylko własny pogląd, lecz również "światłych" osób, odpowiedzialnych za opiekę nad zabytkowym parkiem.

 

800_Cyprynik_botny.JPG

2019.09.05  ( 11:21 )  Cypryśnik błotny w otoczeniu Wyspy Wielkanocnej ( ... niestety ), zamiast w błocie, posadzony został na górce, gdzie będzie się potwornie męczył do końca życia, ponieważ akurat to miejsce zdecydowanie kłóci się z jego szczególnymi wymaganiami siedliskowymi.

 

800_Cyprynik_korona.JPG

2019.09.05  ( 11:23 )  Cypryśnik błotny - ulistniona korona ( ... iglaste liście opadają na zimę, podobnie jak u modrzewia ).

 

800_Raneczniki_na_pniu.JPG

 2019.09.05  ( 11:22 ) Pod Wyspą Wielkanocną rozwija się zupełnie nowa, autentyczna, ekosystemowa perełka w postaci naturalnego samosiewu różaneczników i choiny kanadyjskiej na zmurszałym pniu wiekowego dębu szypułkowego. Biogrupa była obserwowana od chwili pojawienia się przed trzema laty pierwszych siewek. Istnieje bogata dokumentacja fotograficzna, która prezentuje jej rozwój i ochronne cięcia wśród roślin konkurencyjnych (  głównie brzozy i czeremchy amerykańskiej ).

 

800_Raneczniki_samosiew.JPG

2019.09.05  ( 11.22 ).  Dębowe próchno stanowi doskonałe podłoże o cechach ( ... kwaśnej i doskonale napowietrzonej )  torfowej "gąbki", która skutecznie kumuluje wilgoć oraz odżywia nowe pokolenie różaneczników ze sporych rezerw własnej ( ... rozłożonej ) materii organicznej. Nasiona pochodziły z sąsiedniej kępy starych różaneczników, których kwiaty zapylały owady,  zbierające pyłek również z innych, parkowych egzemplarzy tego gatunku. Ciekawe, czy w efekcie powstaną nowe odmiany o wielobarwnych kwiatach, spójne genetycznie z pokoleniem nasadzonym jeszcze w czasach hrabiego. Szkoda, że nikt nie skupił się na lokalnych genotypach, tylko dosadzono w ostatnim czasie mnóstwo odmian niewiadomego pochodzenia, których wrodzone cechy mogą okazać się niedostosowane do lokalnych warunków siedliskowo - klimatycznych. Mam nadzieję, że nikt nie zniszczy tej niezwykłej i najprawdziwszej perły w koronie parkowego zadrzewienia.

 

800_Samosiew_ran.JPG

2017.10.24  ( 12:45 )  ... te same siewki różaneczników przed dwoma laty.

 

800_aweczka.JPG

 2019.09.01  ( 10:56 ) Wyspa Wielkanocna ( ... zwana również Wyspą Miłości ) z kapliczką Matki Boskiej Częstochowskiej na wiekowym dębie. Za hrabiowskich czasów znajdowała się w tym miejscu kapliczka ze św. Franciszkiem oraz ławeczka na której często przesiadywała Matka Ewa, córka hrabiego Huberta i Waleski.

 

800_Kapliczka_z_wyspy.JPG

 2019.09.01  ( 11:05 )  Wokół błoto i smród rozkładających się ryb, pnie po wyciętych klonach i choinach kanadyjskich ... , plastikowe ozdóbki wokół kapliczki, ... szokujący dysonans, całość może przyprawiać o zawrót głowy ... .