2019.03.27  PLAŻA "POD KRUCHĄ WIERZBĄ", zapłakaną na śmierć ...

 

            Brzydką, dziką plażę, trzeba ucywilizować, przemielić nabrzeże, zmieszać z błotem i cały bałagan zasypać świeżuteńkim piaskiem. W perspektywie widokowej, oprócz spapranej oranżerii, pałac "zyskał" dodatkowy "śliniaczek", który powinien cały obraz zdecydowanie odmłodzić i unowocześnić. Zespół pałacowo - parkowy, harmonijnie skomponowane historyczne dzieło architektury ( ... wspomnienie okresu "La Belle Epoque" ), metodycznie zamieniane jest w "małpi gaj ..."

 

Plaa_A.JPG

 

Plaa_B.JPG

 

800_kpielisko.JPG

2019.03.31  ( 09:46 )  Z jednej strony sztuczna "plaża", a z drugiej, prawdziwe grzęzawisko ...

 

800_Ciapa.JPG

2019.03.31  ( 09:44 ). Spychy rozgarniają po nabrzeżu stawowy muł, zalewając plastyczną "ciapą" resztki naturalnego podszytu, a w części, nawet wprowadzone wcześniej nasadzenia.

 

I SA/Op 353/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018.12.21  ( fragmenty ).

" ...  W chwili obecnej, Województwo jest przed podpisaniem umowy na realizację projektu pn.: "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego". Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WO 2014-2020 i składa się z części inwestycyjnej oraz z części edukacyjnej.  ...

   ... Część inwestycyjna zakłada dokończenie rewitalizacji Stawu Kalusznik (działka 307/2 o pow. 9,55 ha), poprzez powstanie w istniejącym budynku byłej przepompowni (obecnie tzw. Azalia) centrum edukacyjnego o bioróżnorodności - budynek posiada odrębny indywidualny wpis do ewidencji zabytków. Dodatkowo - wokół Stawu - utworzone zostaną stanowiska obserwacyjne - pomosty drewniane wraz z tablicami/aplikacjami edukacyjnymi. Natomiast, na całym terenie właściwego parku (działka 306/2 - park wzdłuż Alei Lipowej) zakłada się urządzenie ścieżek edukacyjnych (na bazie obecnych, naturalnych ciągów komunikacyjnych), poprzez ich remont, oświetlenie oraz oznaczenie i opisanie unikalnych okazów przyrodniczych (w tym wzdłuż udrożnionych i wyremontowanych kanałów parkowych). ... "

 

     .... co prawda, wyrok dotyczy możliwości uznania w poniesionych kosztach podatku VAT, ale część opisowa firmy "Zamek Moszna" sp. z o.o. zawiera wiele rzeczowych informacji, które nam przybliżają jej pozycję w strukturach Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, zasady rozliczeń dzierżawy pałacu oraz ideę "bioróżnorodności" postrzeganą zza urzędniczego biurka... .

              2019.03.12 I SA/Op 353/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-21

 

800_Dziki_sad.JPG

2019.03.24  ( 10:41 )  Był sobie kiedyś w Mosznej angielski, "dziki park", ale pozostały po nim już tylko miłe wspomnienia ... . Ewidentna "nietrzeźwość" starego, odkurzonego pomysłu i jego ( ... śmiertelna w skutkach ) nachalna, urzędowa "rewitalizacja" ( ... "jazda bez trzymanki") musi być jakoś usprawiedliwiana ...

 

 

800_Przetarty_szlak.JPG

2019.03.31  ( 10:08 ) Do pałacu "na skróty" -  świeżo przetarty szlak ... 

 

         Wyobraźnia urzędnicza zawsze ewoluuje w żółwim tempie, stąd nie jest w stanie nas zaskoczyć dalece spóźniona realizacja projektu, który powstał już przed ... 10. laty, a właściwie, jest opracowaniem koncepcji sprzed lat blisko 50., pamiętającej doskonale czasy tzw. "epoki Gierka" ( ... która jednak z pojęciem "La Belle Epoque", naturalnie kojarzonym z posiadłością von Tiele-Wincklerów w Mosznej, nie ma nic wspólnego ). Środki inwestycyjne kierowano wtedy lawinowo na rozwój przemysłu, ignorując kompletnie szeroko rozumianą kulturę, czy ochronę środowiska. Pojęcie "bioróżnorodności" w powszechnym obiegu było praktycznie nieobecne. Koncepcja zagospodarowania posiadłości zakładała również budowę ośrodka sanatoryjnego ( ... jednak poza strefą zabytkowego parku ) jak również zagospodarowanie stawu Kalusznik, dokładnie w taki sam sposób, jak czynią to jego obecni dysponenci. Urzędniczo - partyjna idea, która powstała w dawno ( ... wydawałoby się ) minionych czasach okazała się jednak "wiecznie żywa" i doczekała się nie tylko rehabilitacji, ale również wiernego odtworzenia i wprowadzenia w życie. Już wtedy zakładano możliwość turystycznego zagospodarowania stawu Kalusznik, stawiając na turystykę wodną ( kajaki ) oraz wędkarstwo. Obecnie budowane pomosty są dokładnie w tym samym celu, a nie jako "punkty widokowe" do podziwiania pałacowej architektury, czy ... "dzikiej" natury w ... dokładnie "wypatroszonym" stawie, na której odrodzenie trzeba będzie teraz poczekać co najmniej kilkadziesiąt lat.

 

... 2018.07.19 CENTRUM OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI ZAMKU MOSZNA


800_W_Skrawek_dla_reprodukcji.JPG

2019.03.31  ( 09:52 ) ... czy pozostawione skrawki naturalnego obrzeża i parkowego poszycia wystarczą do odrodzenia stawowego ekosystemu ?

 

800_W_Bezgwa_bestia.JPG

2019.03.21  ( 11:06 )  Bez ( ... i pusto ) ... głowe bestie - wizualizacja idei przedsięwzięcia, a dokładniej :  stopnia zaangażowania rozumu.

 2019.03.27 PROJEKT PRZEBUDOWY PARKU W MOSZNEJ

Końcowe fragmenty projektu :

" Warunkiem przystąpienia do prac jest uzyskanie Decyzji Pozwolenia konserwatorskiego wydanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace powinny być wykonywane przez specjalistów z doświadczeniem w realizacji zabytkowych założeń parkowych."

     ... mogłoby się wydawać, że projektanci konsultowali całe przedsięwzięcie z konserwatorem zabytków, uzgadniając z nim każdą z zaplanowanych czynności. O ile nie spełnili tego warunku, to projekt z tak fundamentalną wadą, nie powinien być realizowany.


800_W_Boto_i_podszyt.JPG

 2019.03.31  ( 09:38 )  Rozgarnięte stawowe błoto w poszyciu parkowego zadrzewienia wokół stawu.

 

800_W_wyzwoleniec.JPG

2019.03.31  Czy ten upaprany "wyzwoleniec" ... przeżyje ?

 

800_W_ocaleni_z_pogromu.JPG

2019.03.31  ( 09:49 )  Zawilce ocalałe z pogromu.

 

         Brak wody w stawie Kalusznik jest nie tylko spowodowany wymogiem prowadzonych robót ziemnych, lecz również ogólnym jej niedoborem w miejscowych ciekach wodnych ( ... rowach oraz kilku innych stawach ). Napełnienie stawu wodą do końca marca już okazało się "marzeniem ściętej głowy" i wątpię, aby nastąpiło to w ciągu kilku najbliższych kilku miesięcy, jeśli nie trafimy na okres intensywnych opadów.

         Warto przypomnieć, że już w czasach hrabiego funkcjonował w posiadłości doskonale opracowany układ wodny - swoisty "hydrosystem", który łączył rowami leśne stawy ( stałe rezerwuary wody ) ze stawami przypałacowymi i siecią parkowych kanałów, gwarantując parkowemu starodrzewiu ( i różanecznikom ) dostęp do ustabilizowanego poziomu wód gruntowych. Sztuką byłoby odtworzenie i przywrócenie tego systemu, którego obecne fragmenty znajdują się w dyspozycji różnych właścicieli ( marszałka, stadniny koni, lasów państwowych oraz indywidualnych właścicieli ). Nic nie wskazuje na to, aby opracowany projekt próbował nawiązać to dawnych, sprawdzonych rozwiązań hydrotechnicznych, tylko zajmuje się samym stawem Kalusznik, bez zwrócenia uwagi na źródła zasilania w wodę oraz ich istotną rolę we wspomnianym systemie. Również i pod tym względem wada projektu jest ewidentna.

 

800_Grzzawisko.JPG

2019.03.31  ( 09:44 )  Grzęzawisko ... . Niewykluczone, że podczas długotrwałych opadów frakcja mułów oraz iłów zostanie powtórnie spłukana do stawu.

       

      Plaża również została utworzona na grzęzawisku, które obsypane piaskiem być może nieco obeschnie, ale trudno przewidzieć co się stanie w tym miejscu z namokłym podłożem po okresie intensywnych opadów. Organiczne "paskudztwo" na pewno będzie podsiąkać i przenikać przez warstwę piasku na "wyplażowaną" powierzchnię, że już o zapachu gnijącego, organicznego podłoża nawet nie wspomnę. Miejsce to było kiedyś ochoczo i masowo odwiedzane przez łabędzie oraz dzikie kaczki, które raczej nie korzystają z ... toalet ...

 

 

800_W_Fioki_zawilce.JPG

2019.03.31  ( 09:34 ) Bluszcz, fiołki i zawilce swobodnie przebijają się przez warstwę zeszłorocznych liści.

          

          Należy podkreślić, że stworzono absurdalny i nie do ogarnięcia układ paradoksów, gdzie pod tytułem ochrony bioróżnorodności "wybebeszono" staw, porozrzucano wokół jego organiczne "wnętrzności", dewastując przy tym nie tylko stawowy ekosystem, ale również całe jego otoczenie, porośnięte wielogatunkowym poszyciem i starodrzewiem. Bioróżnorodność zaprezentowana w wersji "zamkowej"  będzie wyjątkowo "monotematyczna", gdy do opustoszałego, martwego stawu, wpuszczone zostaną, np. karpie, które poczują się identycznie jak w niejednej łazienkowej wannie, tuż przed wigilią. Jeśli, po karpiach, pojawiłaby się w tej samej wannie gospodyni, będzie to wystarczający  dowód na powstanie efektu "bioróżnorodności", który z identycznym samozaparciem należałoby podziwiać i chronić, ( ... w niektórych sytuacjach, nawet przez zaangażowanie konserwatora zabytków ).

 

800_Ziarnopony.JPG

 2019.03.31  ( 09:36 )  Ziarnopłon wiosenny ...

 

800_D_FiokiA.JPG

2019.03.31  ( 09:33 )  Fiołek leśny ...

 

800_zo_ta.JPG

2019.03.31  Złoć żółta ...