2020.02.02  "CREDO" PANA PROFESORA W ZBYT ODLEGŁYM TLE ...


                    Pan prof. Marek Siewniak jest niewątpliwym autorytetem w zakresie "parkowej dendrologii". Jego zainteresowanie zabytkowym parkiem w Mosznej potwierdza specjalistyczna publikacja z 1991 r., którą można potraktować jako jedyne dotychczas poważne i fachowe opracowanie tego tematu. Zupełnie odrębnym zagadnieniem jest obecny stan tego zadrzewienia oraz przyczyny, które doprowadziły park do ( ... zaprogramowanej ! ) dewastacji.

Warto zajrzeć ... ŚLEPY OWCZY PĘD


Siewniak_aleje.JPG

 

            Ciekawą publikacją p.Profesora jest artykuł o współczesnym pielęgnowaniu drzew, który redakcja jednego ze specjalistycznych czasopism ( ... trudnym do identyfikacji ) zamieściła, zupełnie słusznie, w dziale... "Teorie". Zasady, które przywołuje p. Profesor i które powinny w tym zakresie obowiązywać, potrafią zbyt daleko odbiegać od praktyki, czego park w Mosznej jest najlepszym przykładem.

            Swoiste "credo" p. Profesora pozostaje jedynie odległym i płytko osadzonym aktem ( ... ślepej ? ) wiary w to, że wykonawcy prac pielęgnacyjnych, faktycznie, zechcą czasami sięgnąć do wspomnianej publikacji ( ... zawartych w niej  zasad ) i skorzystać z proponowanych rozwiązań. Można czasami odnieść wrażenie, że autor nawet sprzyja wykonawcom w niektórych rozwiązaniach praktycznych, np. :  zalecając pozostawianie otwartych ran po cięciach bez zabezpieczeń, z czym wyjątkowo trudno się zgodzić.

             Drzewo potrafi wytworzyć grodzie izolujące zdrową tkankę od uszkodzonej i zainfekowanej, ale proces kompartymentalizacji rozkładu u drzew wymaga czasu i jest znacznie spóźnioną reakcją ( ... m.in. ) na działalność pasożytów ( ... grzybów ), które już część tkanki drzewnej zdążyły opanować. Więcej sensu ma więc natychmiastowe zabezpieczenie rany ciętej przed utratą soków organicznych oraz możliwością osadzenia się w niej zarodników oraz szybkim przenikaniem wgłąb rozwijającej się grzybni. Natychmiastowe odizolowanie rany od możliwej infekcji jest szczególnie ważne dla drzew osłabionych.

 

800_1A_Siewniak.JPG

800_1B_Siewniak.JPG

800_2A_Siewniak.JPG

800_2B_Siewniak.JPG

 

 

800_3A_Siewniak.JPG

800_3B_Siewniak.JPG

800_4A_Siewniak.JPG

800_4B_Siewniak.JPG

800_5A_Siewniak.JPG

800_5B_Siewniak.JPG

800_6Aa_Siewniak.JPG

800_6Bb_Siewniak.JPG 

800_7A_Siewniak.JPG

800_7B_Siewniak.JPG

800_8A_Siewniak.JPG

800_8B_Siewniak.JPG

800_9A_Siewniak.JPG

800_9B_Siewniak.JPG

800_10A_Siewniak.JPG

800_10B_Siewniak.JPG

 

Przykłady kompartymentalizacji - zdolności drzew do wyizolowania i gojenia ran ( zobrazowanie mechanizmu różnicowania tkanek i procesu ''samouzdrawienia'' ).

Zdjęcia nie pochodzą z pracy prof. Marka Siewniaka

 

800_Autokuracja_1a.jpg

 

800_Autokuracja_2a.jpg

 

800_Autokuracja_3.jpg.jpg