Nie ma tu praktycznie żadnej informacji, która prezentowałaby skomplikowany układ biocenotyczny i kierowała w tę stronę ostrzeżenie o możliwości wystąpienia zagrożeń. Szokuje brak zastrzeżeń do zaplanowanego, w obrębie zabytkowego parku, parkingu dla ponad setki samochodów i autobusów.

 

PC163203.JPG

 

Dokument akceptuje bez zastrzeżeń wyjątkowo radykalną i groźną ingerencję w naturalne środowisko przyrody, podlegającej w tym miejscu szczególnej ochronie prawnej. Opisy i wnioski sprowadzane są do banalnych ogólników, przy zupełnym pominięciu opisu wartości bezcennych dla tego środowiska, jak zespoły roślinne, przewidziane do likwidacji oraz możliwości wywołania tym samym, szokujących zmian mikroklimatycznych ( skrajne wahania  temperatury, wilgotności ), czy degradacji formacji geologicznej ( ochrona gleby ) oraz wywołanie zaburzeń w topografii terenu ( blokada naturalnego spływu wód powierzchniowych i gruntowych. Zignorowano kompletnie temat fauny.

 

PC163202.JPG

Zasypanie stawu i wybudowanie na środkowej grobli potężnego blokowiska  ( w naturalnej kotlinie polodowcowej, w poprzek nurtu swobodnie spływających od tysięcy lat, wód opadowych ), nie może pozostać obojętne dla lokalnego środowiska.

Likwidacja stawowego trzcinniczyska ( kumulującego wodę ), wycięcie setek drzew ( transpirujących wodę ) i stworzenie w tym miejscu otwartej powierzchni, nadaktywnej termicznie, może okazać się dla całego otoczenia katastrofą. Leśnicy unikają zakładania zrębów wielkopowierzchniowych, aby nie doprowadzać do zaburzeń leśnego mikroklimatu, wywołanych nadmiernym nagrzewaniem się odkrytej powierzchni i gwałtowną utratą wilgoci. Powstałe w ten sposób "kominy termiczne" wysuszają dno lasu, powodując groźne zaburzenia w rozwoju roślin runa leśnego oraz degradację gleby ( wysuszenie i utratę żyzności, wywołaną blokadą kloidów glebowych ).

Opracowanie posiada cechy typowej, formalnej "podkładki", którą autorzy bezmyślnie akceptują pomysły zleceniodawcy, a tym samym, wyjątkowo niebezpieczną ingerencję w środowisko zabytkowego parku w Mosznej.

Zainteresowanym umożliwimy dostęp do pełnej tresci dokumentu.