Podczas pobytu w Mosznej warto zajrzeć do hrabiowskiej nekropolii -  skromnego cmentarzyka, położonego w łąkach na dawnej wyspie, zabudowanej kiedyś historycznym grodziskiem.  Zlokalizowany jest dokładnie na osi założenia pałacowo - parkowego, około 300 metrów za cokołem, który pozostał po pomniku Huberta von Tiele-Wincklera, protoplasty rodu.

 

Cmentarzyk_Mapa_1746.JPG

 

Mapa okolic Mosznej z 1746 roku (  brak lokalizacji obecnej trasy 409, zwracają uwagę rozległe obszarowo stawy, otaczające wieś ze wszystkich stron ).

 

Cmentarzyk_Mapa_1830.JPG

 

Mapa okolic Mosznej z 1830 roku. Zaznaczono położenie grodziska na wyspie, którą w przyszłości zamieniono w rodzinną nekropolię von Tiele-Wincklerów.

 

Stary_cmentarz_1.JPG

 

Zdjęcie cmentarza sprzed 1930 r. Samotne groby Huberta i Valeski von Tiele - Winckler.

 

 

 

Cment_groby_kpl.JPG

800_Cment_przez_parkan.JPG

... te same ujęcia, wprost i spoza ogrodzenia, współcześnie.

 

Grb_Huberta_dbrwka_800.JPG

Grób Huberta von Tiele-Winckler ( 08.06.1823 - 12.09.1893 ) - na pierwszym planie kwitnąca dąbrówka rozłogowa.

 

800_Poziomka_1.JPG

Veleska von Tiele-Winckler ( 26.08.1829 - 18.03.1880 ), żona Huberta i matka jego dziewięciorga dzieci:

 

1. Franziska  ( 29.10.1855 - 02.05.1927 ).

2. Franz-Hubert ( 10.03.1857 - 14.12.1922 ) - pochowany ma cmentarzu w Mosznej.

3. Walther ( 09.10.1858 - 07.02.1909 ).

4. Gunther ( 14.03.1860 - 18.06.1918 ).

5. Helene ( 27.09.1861 - 26.04.1933 ).

6. Hildegard ( 03.10.1863 - 19.02.1940 ).

7. Hans-Werner ( 28.02.1865 - 20.10.1914 ).

8. Eva ( 31.10.1866 - 21.06.1930 ).

9. Klara ( 05.11.1868 - 27.09.1946 ).

 

Rosa_von.JPG

Rosa von Tiele-Winckler ( 14.02.1847 - 10.11.1930 ) Grafin von der Schulenburg.

Druga żona Huberta von Tiele-Winckler, matka jedynego z nim dziecka :

1. Raban ( 28.10.1887 - 23.04.1936 ).

 

Groby_z_opisem.JPG

W pierwszym rzędzie spoczywa hrabia Hubert z dwiema żonami  ( Valeska i Rosa )

W samym centrum drugiego rzędu spoczywa hrabia Franz-Hubert ( 10.03.1857 - 14.12.1922 ) oraz jego syn Peter ( 18.11.1894 - 24.11.1894 ), córka Jelka ( 12.07.1887 - 08.01.1922 ) oraz córka Jelki ( wnuczka Franz'a-Huberta ),  Huberta von Kanitz ( 25.07.1910 - 03.08.1924 ).


Guwernantka.JPG

Zapomniany grób pałacowej guwernantki ( Julianna King ), ekshumowanej w latach 60. ub.w. z parkowej Wyspy Wielkanocnej ( w miejscu rozety zielonych liści po prawej stronie, tuż za wejściem )

                     Jako pierwszy od strony wejścia pochowany jest Claus-Hubert ( 27.01.1892 - 14.11.1938 ) - syn Franz'a Huberta,  ostatni dziedzic tytułu von Tiele-Winckler, w prostej linii. Prawa do majątku i tytułu przekazał, poprzez adopcję, swemu bratu stryjecznemu ( Hans-Werner 12.09.1895 - 10.09.1957 ).

Kolejno tytuł dziedziczyli  dwaj synowie Hansa Wernera :

1. Hubert ( 06.01.1934 - 28.09.2008 )

2. Claus-Peter ( 25.09.1940 - 28.02.2011 )

- oraz :

3. Lothar ( 09.05.1970 - obecnie ) - syn Claus'a Peter'a

 

 

Crki_jako_dzieciFrantza_z_mami.JPG

Dzieci_Frantza_z_opisem.JPG

Dzieci Franz'a - Hubert'a von Tiele-Winckler'a :

1. Jelka ( 12.07.1887 - 08.01.1922 ) - pochowana na cmentarzu w Mosznej.

2. Huberta ( 14.04.1889 - 19.06.1974 ).

3. Claus-Hubert ( 27.01.1892 - 14.11.1938 ) - pochowany na cmentarzu w Mosznej.

4. Valeska ( 18.02.1893 - 15.06.1949 ).

5. Peter ( 18.11.1894 - 24.11.1894 ) - pochowany na cmentarzu w Mosznej.

 

Claus_Hubert.JPG

Claus-Hubert von Tiele-Winckler,

zmarł bezdzietnie, choć trzykrotnie żonaty :

1. 1919/1924 - Alexandra Bally ( 08.09.1896 - 21.01.1968 ).

2. 1924/1929 - Marissa Freiin  von Wolff ( 23.09.1902 - 18.01.1975 ).

3. 1933/1938 - Marie Anna von Quistorp ( 28.06.1894 - 26.02.1977 ).

 

Jelka_dzieci.JPG

Jelka von Tiele-Winckler ( żona Franz'a Hubert'a ) z synem Claus'em Hubert'em oraz córką Hubertą (?).

 

                              DWIE POZIOMKI I DWIE NAGRODY ...

Poziomka_prawdziwa.JPG

Poziomka_Gesler.jpg

... bez komentarza.