2013.10.10  NEW  ALCATRAZ  -  KRONIKA FAKTÓW

Pawilon leczniczy 2013.10.10 dla nerwowo chorych  ( Centrum Terapii Nerwic )  został oddany do użytku 22.03.2013 roku. Obiekt  zlokalizowano w swoistym wąskim gardle  - przesmyku, gdzie pełni funkcję sztucznej zapory, ustawionej w poprzek nurtu, naturalnie spływajacych wód powierzchniowych i gruntowych. Lokalizacja jest fatalna, ponieważ pawilon posadowiono centralnie, na jednym z szeregu stawów ( Hubertus 1 - 2 ), ułożonych w kaskadowy system, wykorzystujący naturalnie uformowany, łagodny,  polodowcowy żleb, odprowadzający  wody do rzeki Białki z powierzchni ok. 25 km2.

 

1. Panorama posiadłości von Tiele-Wincklerów z New Alcatraz, posadowionym na stawie w zabytkowym parku, wpisanym do rejestru zabytków pod nr. 681/ 63 z 24.06.1963; 1623/66 z 21.09.1966r.

2. Makieta projektu nowego ośrodka sanatoryjnego w Mosznej z początku lat 70. ub.w.

3. Wersja pierwotna dzisiejszego pawilonu, z której zrezygnowano z braku środków.

4. Wizualizacja projektu nowego pawilonu leczniczego w wersji skrajnie zubożonej.

5. Rozpoczęcie budowy ( tablica informacyjna ).

 

Mapka_XVIII_metryka_540.JPG

Mapka_XVIII_w_540.JPG

Nie ma najmniejszych watpliwości, że budowę zlokalizowano na środku stawu, który  istniał w tym miejscu od niepamiętnych czasów, co potwierdza również dokument sprzed ponad 250 lat. Podobna mapka powinna zostać załączona do opracowanej koncepcji, jeśli ktoś miałby zamiar potraktować tę pracę poważnie - niestety,  ale akurat w tym miejscu, nikt podobnych materiałów się nie doszuka.

======================================================================

                 NEW  ALCATRAZ  W  MOSZNEJ                         

                                     budowa  pawilonu dla nerwowo chorych.

             
                 Skrótowa analiza projektu, czyli wiwisekcja głupoty
                  =========================================

                        A. Struktura projektu (elementarne części składowe):

                                                        WIZJA

                                              Moszna koi nerwy.


     Centrum Terapii Nerwic "ZAMEK" w Mosznej stałym i uznanym ośrodkiem leczenia nerwowo chorych w systemie masowym ( duży obiekt, duży "przerób", wielki zysk ). Lokalizacja (za wszelką cenę) jak najbliżej pałacu, który powinien stanowić atrakcyjne tło, zachęcające potencjalnych pacjentów do podjęcia kuracji. Lecznictwo nerwowo chorych bazą rozwojową miejscowości. Inwestycja : 30. - 40. MPLN.
                    
                                        Moszna, relaks, wypoczynek.


     Pałac atrakcyjnym ośrodkiem wypoczynkowym, konferencyjnym o wysokim standardzie i poziomie usług pobytowych (hotelarskich i restauracyjnych). Inwestycja : 40. - 60. MPLN.

                                                       MISJA

                                  Powołanie zespołu do realizacji wizji.


     Opracowanie poszczególnych etapów realizacji oraz umocowanie ich w czasie. Analiza potencjału, który reprezentuje przedmiot projektu, jego otoczenie oraz dysponenci. Opracowanie analizy swot ( mocne i słabe strony projektu, szanse jego realizacji oraz zagrożenia, zarówno jako całości, jak i na poszczególnych etapach ). Środki realizacji. Jego skutki środowiskowe i społeczne. Publiczna akcja informacyjna i promocyjna przedsięwzięcia, konsultacje, zbiór informacji, ocena reakcji społecznych oraz ew. uzasadniona korekta wizji. Utrwalenie w zespole przekonania o celowości przedsięwzięcia, jego wartości oraz uzasadnienie nie tylko ekonomiczne, lecz również, jako realizacji istotnej potrzeby społecznej. Dopracowanie wizji ostatecznej.

                                                         CELE

                                   Projekt zakładał wyłącznie cele doraźne.


      Trudno dostrzec w projekcie jakiekolwiek perspektywiczne cele, które dotyczyłyby, uprzednio dokładnie nakreślonej, dalekosiężnej wizji. W projekcie brak celów standardowych, ulokowanych w ściśle określonych punktach na ścieżce jego realizacji. Ścieżki najzwyczajniej brak, mamy tylko dwa, przypadkowo rzucone w przestrzeń i ( praktycznie ) zawieszone w zupełnej próżni obiekty :
                      - pałac jako hotel ( wyprowadzenie funkcji leczniczych poza obiekt ),
                      - pawilon ( wybudowanie pawilonu zastępczego w sasiedztwie pałacu).

                                                   PROGRAMY

                                         Ograniczone do minimum.


        Zakładają szybką realizację dwóch, wskazanych powyżej, skrajnie ograniczonych celów : budowy jak najmniejszym kosztem pawilonu szpitalnego oraz tanią, prowizoryczną adaptację opustoszałego pałacu na skromny hotel.

                                         PROJEKTY CZĄSTKOWE

                                                    Realizacja


       Budowa pawilonu, dróg dojazdowych, infrastruktura, zagospodarowanie otoczenia, zespolenie z kompleksem parkowym ( wydano ponad 20 MPLN ). Adaptacja pałacu na hotel ( wydano ok. 2 MPLN ). Praktycznie okazało się, że projekt był jedną wielką improwizacją, która miała służyć wyłącznie osiagnięciu dwóch, wymienionych celów i po ich osiągnięciu program uznano najwidoczniej za zrealizowany i zakończony. Nie ma wątpliwości, że projekt główny był tylko  szumnym pretekstem, umożliwiającym w naiwnie prosty sposób przejęcie pałacu przez urzędniczą (marszałkowską) spółkę.

 

                      P O D S U M O W A N I E

                               ================================

           Sprzeczność projektu tkwi już w jego podstawowych założeniach, gdzie leczenie nerwowo chorych lokuje się w bliskim sąsiedztwie luksusowego hotelu, uruchomionego z myślą o rozwoju masowej turystyki. Samo leczenie schorzeń nerwowych nie powinno nigdy przybierać tak masowej formy, ponieważ staje się nieefektywne, chyba, że pacjenci będą udawać, że są chorzy, a lekarze, że potrafią ich cudownie wyleczyć.

       Demonstracja skrajnego barbarzyństwa w zabytkowym parku, otaczającym pałac ( wycinka ok. 700 drzew - w tym pomnikowych, biogrupy wierzby kruchej, unikatowego egzemplarza wierzby białej, ponad 200. letnich dębów, likwidacja biotopu stawowego ) powoduje, że pałac zaczyna coraz bardziej przypominać odrzuconą wisieńkę na rozdeptanym torcie. Dysonas jest szokujący, co znajduje potwierdzenie zarówno wśród gości pałacowych, korzystających z hotelu, lub restauracji, jak również pawilonowych kuracjuszy.

     ====================================================================